Velkommen til ABC Organisasjonsutvikling

 

Vi utvikler lønnsomhet og trivsel.

Vårt varemerke og sterkeste drivkraft er «Verdiskapning gjennom begeistring».

Vi ønsker deg en dag preget av inspirasjon, fremdrift, begeistring og glede.

Hvilke muligheter har din virksomhet til å øke lønnsomheten og kundenes lojalitet gjennom å øke nøkkelspillernes (ledere og medarbeidere) ytelse og begeistring?

Hvilke muligheter har nøkkelspillerne til å bidra ytterligere for fellesskapet samtidig som de utvikler sin egen begeistring og glede?

Vi er bidragsytere for virksomheter som vil øke sin verdiskaping gjennom begeistring.

Vi lokker frem begeistring og overskudd, og tilrettelegger for verdiskapning og utvikling for lederne, medarbeiderne, virksomheten og deres kunder.

Våre påstander er at:

Uten begeistring er det aldri oppnådd stor suksess

Menneskers begeistring er den sterkeste verdiskapningen i ethvert fellesskap

Begeistrede ledere og medarbeidere skaper begeistrede relasjoner og kunder

Begeistrede ledere og medarbeidere har høy livskvalitet og gjør godt for omgivelsene

Begeistring er smittsomt

ABC Organisasjonsutvikling bidrar til varig verdiskapning gjennom begeistring. Resultater skapes gjennom utviklingsløp/-prosesser for ledere og medarbeidere.

Jeg tar gjerne med gitaren og fremhever budskapet med kjente sanger.

Når starter realiseringen av deres forbedringspotensial?