De 7 gode vanene

De 7 gode vanene er et tankesett som utruster oss alle til å mestre det 21.århundrets utfordringer. Dette er verdifulle nøkler til å styrke selvtillit, mestre eget liv og det å fungere i fellesskap med andre. Gode vaner som integreres i hverdagen er et unikt verktøy for å forvalte og utvikle egne ressurser.

Glad bjørnDette er egentlig ganske enkle prinsipper som blir vanskeliggjort av de som oppfordrer til endring for enhver pris. Se deg selv i speilet. Har du det bra er det bare å nyte tilværelsen og fortsette med det. Flere av de 7 gode vanene er kanskje allerede etablert i ditt liv.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Er du derimot frustrert eller utilfreds over tilværelsen kan de 7 gode vanene være nyttige. Det finnes ingen snarveier til forbedring og det er din egen innsats og holdninger som styrer om du oppnår det du ønsker. 

Boken «De 7 gode vanene» av Stephen R. Covey gir en meget god innsikt. De 7 gode vanene gjør det kompliserte forståelig, gjør det mulig for deg å rydde opp i gamle adferdsmønstre og beskriver nye vaner som gjør deg i stand til å skape en annerledes og mer effektiv måte å tenke, handle og snakke. og er således et godt verktøy for å tenke handle og snakke.

Her er en kort beskrivelse av de 7 gode vanene (+ en til):

Vane 1: Vær proaktiv!

«Jeg er en ansvarlig person. Jeg tar initiativ og velger mine handlinger, holdninger og humør. Jeg tar ansvar og gjør mitt beste selv når ingen ser det.»

Proaktiv – jeg tar initiativ

Pauseknapp – jeg tenker meg om før jeg reagerer

Innflytelsessirkel – jeg har fokus på det jeg kan få gjort noe med

Bekymringssirkel – jeg bruker liten tid på ting jeg ikke får gjort noe med

Jeg skaper mitt eget vær – jeg styrer selv hvor mye omstendighetene påvirker mitt humør

Mønsterskaper – jeg er en person som skaper positive mønstre!

ActVane 1 er nøkkelen til alle andre vaner. Derfor kommer den først. Vanen hjelper oss til å ta førersetet og kontrollen i vårt eget liv. Proaktive mennesker velger selv hvordan de reagerer i ulike situasjoner. En tar initiativ og hjelper til uten å bli spurt. Vi bruker ”pauseknappen” når vi blir sint/frustrert/lei oss og tenker oss om før vi sier noe som kan såre andre. Hvis noen holdes utenfor kan vi inspirere andre gjennom å inkludere alle. Vi tar ansvar og kan ha lederoppgaver.

Å være proaktiv er å være engasjert, ta initiativ og få ting til å skje.

Vane 2: Begynn med slutten!

«Jeg planlegger og setter meg mål. Jeg er betydningsfull og gjør mitt beste for å oppnå de resultatene jeg ønsker meg.»

To skapelser – alt skapes to ganger, først i tanken (mentalt), deretter fysisk.
Personlig visjon/motto – en handlingsplan eller et motto for hva jeg vil med livet mitt.

begin with the end in mind

Å begynne med slutten betyr at vi setter oss mål og lager en plan før vi iverksetter. Å lese en oppskrift før en baker en kake eller at en jobber ut detaljerte plantegninger før en bygger et hus, er å begynne med slutten og ha målet i sikte. Vi setter oss både korte og langsiktige mål. Når vi er proaktive og setter vi oss mål og gjør vi vårt beste for å oppnå det vi ønsker.

 

 Vane 3: Gjør det viktigste først og prioriter

«Jeg bruker tid på det som er viktigst først. Det betyr at jeg prioriterer og lager en plan.» Først jobber jeg – så «leker» jeg.

Prioritet 1: Hastesaker som er viktige og som krever innsats (kanskje uten å være lystbetont)
Prioritet 2: Saker som haster mindre, men er viktige
Prioritet 3: Unødige avbrytelser og forstyrrelser (slik som e-post)
Prioritet 4: Unødvendige oppgaver som gjøres allikevel (surfing, Facebook etc).

Ukeplanlegging: Hva ser jeg frem til å oppnå de neste dagene
Dagsplanlegging: Hva ser jeg frem til å oppnå i dag
Prioritere: Hvilke oppgaver vil bidra mest til fellesskapet
Integritet: Å stå for det man sier og innfri forventningene man skaper

http://www.dreamstime.com/stock-images-importance-urgency-chart-image30484554Denne vanen er kanskje den vanskeligste og viktigste av alle. Vi venner oss raskt til å gjøre det som er enklest først. Det som skjer gjennom ”Å gjøre det viktigste først”, er at en får overskudd og muligheter til å gjøre det vi brenner aller mest for og det som er morsomt. Dette skaper balanse mellom «mening», «mestring» og «moro».

 

 

Den følelsesmessige bankkontoen 

De første tre vanene hjelper oss å ta styringen i livet og bygger selvfølelsen. I vane 4, 5 og 6 er det vår relasjon med andre som er fokus. I overgangen mellom vane 3 og 4, finner vi ”Den følelsesmessige bankkontoen”. Denne symboliserer vår tillitsrelasjon med andre mennesker, og faktisk med oss selv.

SintPå samme måte som en kan gjøre innskudd og uttak på en vanlig bankkonto, kan en gjøre følelsesmessige innskudd og uttak i relasjoner. Innskudd er positivt og er å behandle mennesker med vennlighet, respekt og verdighet.  Uttak er det motsatte av dette og skaper en «gjeld» i forhold til å behandle mennesker med vennlighet, respekt og verdighet. Vi mennesker er forskjellige og har forskjellige behov i relasjoner. Det er en kjensgjerning at det er umulig å like og bli likt av alle. Som i økonomi er det mest behagelig å forvalte og utvikle en bankkonto om er i balanse og å unngå for stort underskudd.

Vane 4: Tenk vinn – vinn

Vi er alle vinnere og sammen står vi som oftest sterkere enn om vi står alene. Gjennom å se situasjoner fra flere sider er det lettere å finne løsninger som ivaretar interessene til alle involverte.

Vinn-vinn – bra for deg og bra for meg
Tap-vinn – bra for meg men ikke for deg
Vinn-tap – bra for deg men ikke for meg
Tap- tap – ikke bra for noen av oss

Platinregelen – vær mot andre slik de vil du skal være mot dem

Å tenke vinn-vinn er en hjerteholdning og en av de flotteste, mentale vanene vi kan ha selv, og dele med andre. Livet handler tross alt ikke bare om meg eller bare om deg, men om oss.

TEAMI TEAM-tankegang heter det «Together Everyone Achieves More». Det er mye kraft i det.

Klarer vi å oppriktig glede oss over, og tilrettelegge for at andre lykkes, eller kjenner vi på stikk av misunnelse*?

 

 

Mye kan forhandles om og når en går inn i en diskusjon med vinn-vinn som målsetning er det grunnlag for å komme frem til en løsning som gjør begge parter fornøyde.

* Kathrine Aspås omtaler, i sine foredrag og i sin bok «Raushetens tid», misunnelse som beundring på avveier. Jeg er hjertens enig og beundring er en mye bedre opplevelse enn misunnelse.

Vane 5: Søk først å forstå deretter å bli forstått

«Jeg lytter til andre sine synspunkter og overbevisninger. Det gir meg et bilde av den andres opplevelse og gir meg et innblikk i hvordan jeg selv kan agere i situasjonen. Det blir således letter for meg å legge frem mine egnes synspunkter og målsetninger.»

Søk først å forstå, deretter å bli forstått betyr å lytte først, og snakke etterpå. Vi er nok mange som kjenner oss igjen i at vi er veldig raske til å gi et svar uten egentlig å ha forstått. Ofte baserer vi svarene vi gir på egne erfaringer, egen subjektiv oppfatning, egne følelser etc.

Kinesisk tegn for lytteDet kinesiske tegnet for å lytte består av fire elementer: hjerte, ører, øyne og udelt oppmerksomhet.

Vi har fått to øyne og en munn for at vi skal bruke mer tid på å lytte enn å snakke.

Når du snakker forteller du hva du kan og mener. Når du lytter lærer du av andre.

 

 

Vane 6: Skap synergi

«Jeg setter pris på andre menneskers styrker og lærer av dem. Jeg kommer godt overens med andre selv om vi er ulike og har forskjellige tankemønstre. Jeg jobber bra i team fordi sammen kan vi utrette mer enn om vi er alene!»

synergy3Helheten er større enn summen av delene og enhver effekt har en bieffekt, eller tilleggseffekt.

 

 

 

Synergi – samhandling og felles gevinster

Kompromiss – en avtale der ingen får det helt som de vil

Det tredje alternativ – en løsning som er bedre enn det opprinnelige

Vane 6 er resultatet av hjerteholdningen vi har ved å leve i vane 4 ”Tenk vinn-vinn” og ferdighetene vi lærer i vane 5 ”Søk først å forstå deretter å bli forstått”.

Synergi finnes overalt i naturen rundt oss. I et orkester er det ulike instrumenter som hver for seg har en god egenart og sammen skaper fantastiske harmonier. Vi bør alle huske å sette pris på andre menneskers talenter og ferdigheter. Sammen kan vi utrette mye mer enn om vi er alene!
stronger togetherFor å få til dette er det en fordel å ha et ønske om å samarbeide og å forstå hverandre. Når vi gjør det skaper vi synergi i hverdagen. Vi kan også si at ”sammen er vi bedre” eller ”sammen er vi dynamitt”!

«Når respekt og ferdighet arbeider sammen – forvent et mesterverk!»

 

Vane 7: Slip Sagen!

«Jeg tar vare på meg selv ved å spise sunn mat, holde meg i fysisk aktivitet og få nok hvile. Jeg bruker tid med familie og venner. Jeg finner mening, mestring og moro i mine arbeidsoppgaver og både trives og lykkes i det fellesskapet jeg tilhører.»

Slip sagen – betyr å ta vare på seg selv og finne balansen i livet.

sharpen the sawDet finnes en historie om en mann som forsøkte å sage en planke i to uten å lykkes. Da en forbipasserende spurte hvorfor han ikke slipte sagen, svarte han at han ikke hadde tid da han var for opptatt med å sage over planken. Vi kan nok alle kjenne oss igjen i at vi ”sager og sager” og er for opptatt av alt vi skal få gjort at vi ikke tar vare på det som gjør det mulig å få utrettet ting – nemlig oss selv.

 

Når vi er effektive tar vi oss tid til ”å slipe sagen”. På den måten økes produksjonskapasiteten i stedet for å bryte sammen. Alt i naturen må vedlikeholdes for å unngå forfall. Slik er det også med oss mennesker. For å holde oss sunne og friske trenger vi vedlikehold. Se gjerne helheten som 4 likeverdige deler.

Kroppen – kroppen min trenger at jeg tar vare på den ved at jeg får nok hvile, spiser riktig mat og beveger meg. Da har kroppen min det bra.

Hjertet – hjertet mitt trenger at jeg er sammen med mennesker jeg oppriktig elsker og bryr meg om. Jeg viser at jeg er glad i dem og de viser at de er glad i meg. Da har hjertet mitt det bra.

Hjernen – hjernen min trenger at jeg lærer nye ting. Da får den ”mat” og holder seg frisk.

Sjelen – sjelen min er litt udefinert, men jeg kan føle den på et vis. Når jeg skaper balanse i mening, mestring og moro og hjelper andre eller har en flott opplevelse, da er det godt for sjelen min.

Når vi ivaretar disse fire dimensjonene lever vi et liv i balanse. Da har vi det bra.

Vane 8 – Din egen uendelige holdning. 

infinity signTallet 8 er i seg et interessant fenomen. Liggende blir det «The infinity sign» eller det uendelig tegnet uten start og uten slutt.

 

I det uendelige perspektivet er det alltid jeg selv som bestemmer hvordan jeg opplever eget liv og egen tilstedeværelse.  Jeg er suveren og bare jeg er ansvarlig for egen tilstand og utvikling. Mine holdninger har en nesten ubegrenset og uendelig kraft.

Jeg har det kanskje bra akkurat slik jeg har det nå? Flott – da fortsetter jeg med det.  Føler jeg derimot at jeg har ønsker om endring har jeg nå fått innsikt i gode vaner som vil hjelpe til å oppnå det jeg ønsker.

Ingen har dårlige evner. Mange har derimot dårlige vaner.

Vær bevisst på dine tanker, for dine tanker blir dine ord.
Vær bevisst på dine ord, for dine ord blir dine handlinger.
Vær bevisst på dine handlinger, for dine handlinger blir dine vaner.
Vær bevisst på dine vaner, for dine vaner bli din karakter.
Vær bevisst på karakteren din, for din karakter blir din skjebne.

Dette innlegget ble publisert i Personlig utvikling. Bokmerk permalenken.