Foredrag

Alle forbedringsprosesser starter med en hel- eller halv-dags arbeidssamling. Innledningen er et Foredrag om Verdiskapning gjennom begeistring og hvordan denne kan utvikles og skape økte verdier for virksomheten og bedre livskvalitet for hver enkelt. Foredrag leveres også separat og fremføres i grupperinger med kunde kick-off, interne workshops, teambuilding og sosiale temakvelder. Fokuseringen her er utfordringer rundt stress og manglende begeistring og hvordan hver enkelt eller team kan utvikles for å realisere sitt uutnyttede potensial.

Jeg tar gjerne med gitaren og fremhever foredragets innhold med kjente sanger.