Foredrag

Alle forbedringsprosesser starter med en hel- eller halv-dags arbeidssamling. Innledningen er et ca 1 times Foredrag om Verdiskapning gjennom begeistring og hvordan denne kan utvikles og skape økte verdier for virksomheten og bedre livskvalitet for hver enkelt. Foredrag leveres også separat og fremføres i grupperinger med kunde kick-off, interne workshops, teambuilding og sosiale temakvelder. Fokuseringen her er utfordringer rundt stress og manglende begeistring og hvordan hver enkelt eller team kan utvikles for å realisere sitt uutnyttede potensial.

Jeg tar gjerne med gitaren og fremhever foredragets innhold med kjente sanger.