5 tiltak som vil styrke de ansattes engasjement.

Du har sikkert hørt om de to steinhuggerne som arbeidet i et steinbrudd med å hogge til like steinblokker. De ble spurt hva de drev med. «Jeg hugger i stein» sa den ene. «Jeg bygger en katedral» sa den andre.

De hadde åpenbart helt forskjellig opplevelse av samme oppgave.

Slik er det i arbeidslivet også.

Arbeidsglede, begeistring, inspirasjon, motivasjon, entusiasme, engasjement og andre faktorer for fremgang og trivsel, i arbeidsgruppen, er enhver leders drøm.

Det er ett samlebegrep for dette: «engasjerte medarbeidere». Ingen medarbeidere blir engasjerte av seg selv. De trenger næring og inspirasjon. Alt for ofte ser vi medarbeidere som forfaller og i beste fall slutter og finner en jobb de har bedre forutsetninger for å trives og lykkes i.

Kun 10% føler seg engasjert.

Det er gjort utallige undersøkelser som viser at med større engasjement hos de ansatte øker lønnsomheten. Statistikker fra blant andre Gallup bekrefter dette. Deres undersøkelser viser at på Europeisk nivå er det kun 10% av medarbeidere som føler seg engasjerte og lojale overfor sin arbeidsgiver. Resten er mer eller mindre likegyldig til sin arbeidsgiver og gjør den jobben de skal uten å engasjere seg nevneverdig. Fordelen for disse er jo at de er uten ambisjoner og derav aldri blir skuffet eller direkte negative til jobben. De mangler dog nok drive og glede også.

10% er et overraskende lavt resultat. Spesielt med tanke på at nettopp engasjement, arbeidsglede og lojalitet er prioriterte faktorer som inngår i alle medarbeiderundersøkelser. Det er fokus på at disse skal være over et gitt minstenivå. 10% må være stryk for de fleste.

Hva er det norske ledere ikke forstår og formår?


En avklaring: Vi mennesker er heldigvis svært forskjellige med egenskaper, ferdigheter og verdier som er høyst individuelle. Det finnes ingen fasit på rett og galt her. Vi drives av helt forskjellige indre krefter og motivasjon. Noen er selvdrevne og trenger lite støtte for å finne sin egen trivsel og suksess. Andre derimot har større behov for inspirasjon for å se og realisere sine muligheter. Det er her ledelse kommer inn.

For å lykkes som leder er det viktig at du tar deg selv på alvor. Du må også ta dine medarbeidere på alvor. Tar du dine medarbeidere på alvor vil de også ta deg på alvor og dere vil sammen kunne oppnå «magi». Husk at engasjement er smittsomt.

God virksomhetskultur fester seg og de ansatte føler seg sett, hørt og verdsatt. Jeg har en sterk overbevisning om at «Mening», «Mestring» og «Moro» gjenspeiles i tilfredse og motiverte medarbeidere som sammen har et genuint ønske om å lykkes. Selv i vår tid hvor digitalisering og AI er begrep de fleste forholder seg til, uten nødvendigvis forstå så mye av det, er de menneskelige ressursene den største verdien for de aller fleste virksomheter. Lønnsomhet er et resultat av engasjement og begeistring.

Her finnes det ingen snarveier. Det er ledernes privilegium, plikt og mulighet å etablere en struktur og kultur for å fremme engasjement. Manglende engasjement som en følge av dårlig ledelse er ofte årsaken til at medarbeidere søker seg til nye stillinger.

Her følger 5 områder som kan være til hjelp for ledere som vil utvikle medarbeidernes engasjement og oppnå god lønnsomhet gjennom deres suksess og trivsel.

1. Kommunikasjon!

Effektiv kommunikasjon er et av de viktigste verktøy for de fleste av oss. Sett standarden. Hvilken sjargong aksepteres og ikke.

De som mestrer kommunikasjon godt, har ofte lett for å lokke fram begeistring og engasjement. Det bør være lov å stille spørsmål og være uenig på et saklig nivå. Respekt og saklighet er det viktigste for en effektiv kommunikasjon. Snakk med, i stedet for til, dine medarbeidere.

God kommunikasjon fremmer engasjement, effektivitet og lønnsomhet.

Her har du litt tips om god kommunikasjon.

2. Definer og synliggjør mål og strategier!

Finnes det målsetninger og strategier for hvordan virksomheten/avdelingen skall nå sine mål? Bruk tid på at ALLE kjenner til og jobber etter virksomhetens/avdelingens:

• målsetninger (hva skal oppnås)
• ønskede resultat (hvorfor skal vi oppnå målsetningene)
• strategi (hvordan vil vi nå ønskede resultater).

Når alle har eierskap til samme mål skapes engasjement trygghet og fellesskap.

Det oppstår et naturlig engasjement og ønske om å lykkes.

3. Verdsett uenighet!

Der det ikke diskuteres skapes det heller ingen ting.

Engasjerte medarbeidere har egne meninger. De har en sterk trygghet og et forutsigbart fundament. Deres ønske om å lykkes i fellesskapet gjør at de er tydelige med egne synspunkter. I slike miljø er det naturlig med uenighet. Diskusjoner gjennomføres på et målrettet og saklig nivå.

Den fryktede «vanskelige samtalen» blir ofte en god samtale når vi holder oss til sak og muligheter med gjensidig respekt. Hold deg tydelig, rettferdig og fremtidsrettet.

Selve engasjementet hos dine medarbeidere bekreftes gjennom deres pågangsmot i saklige diskusjoner.

4. Empati og fleksibilitet!

Å forstå og respektere sine medarbeidere på deres premisser er viktig for god ledelse. Å verdsette forskjeller likeså. Vi er alle forskjellige og egner oss til forskjellige roller og oppgaver.

Våre forskjeller gjør at vi kompletterer hverandre og styrker hverandre gjennom samarbeid. De fleste ledere innen lagidrett er enige i Nils Arne Eggens teorier om verdien i å spille hverandre gode. Det å se hverandres styrker og komplettere hverandre er uvurderlig i ethvert fellesskap. Dette er en gave for enhver leder.

Ta deg tid til å kartlegge styrkene i din gruppe.

En leders empatiske evner og interesse for hver enkelt medarbeider er en suksessfaktor som tilrettelegger for engasjement.

5. Medarbeiderne er enhver virksomhets største verdi!

En leder er også en medarbeider og samarbeider. Lederen er en del av et team. Alle i teamet går på jobb for å bidra til helheten, lederen også. Alle i teamet har forskjellige roller med eget ansvar. De kjenner hverandres styrker og svakheter og «spiller hverandre gode». De blir alle sett, hørt og verdsatt.

Som god leder vet du at du får frem det beste hos de fleste, og du nyter det. Du leder og inspirerer de som virkelig gjør en forskjell for virksomheten og dennes kunder.

En engasjert medarbeider forstår sin rolle og sitt ansvar. H*n trives også i rollen, forstår viktigheten av den og presterer godt i den.

Engasjerte medarbeidere har et genuint ønske om å lykkes.

Se over skulderen din og sørg for at noen følger etter deg. (Henry Gilmer)

Et engasjert team skaper suksess med en god engasjert leder som går foran. Uten engasjerte medarbeidere i teamet er lederen overflødig.

Engasjement er noe medarbeiderne skaper selv. Ledernes rolle er å inspirere til og lokke frem dette engasjementet. Resultatet av dette er selvsagt økt inntjening og trivsel. Dette tilrettelegger for suksess for både medarbeiderne, deg selv, virksomheten og kundene.

Hva tenker du om å utvikle medarbeideres engasjement?

Dette innlegget ble publisert i Ledelse, Organisasjonsutvikling. Bokmerk permalenken.