Dette betyr stolthet i ethvert fellesskap.

Der hvor folk trives og lykkes viser man frem sin stolthet med glede.

Atmosfære, attityde og adferd skaper et inntrykk av hvordan stemningen er på en arbeidsplass. Kulturen sitter på en måte i veggene. Følelsene til de som jobber der blottlegges ubevisst og det er lett å danne seg en oppfatning om hvordan du vil bli møtt. Selv har jeg en rekke ganger reflektert over hvilke signaler en resepsjonist kan gi meg. Er jeg velkommen eller ikke? Ofte stemmer dette førsteinntrykket godt med hvordan jeg opplever resten av besøket. Stolthet er det som ofte er mest tydelig og tillitsvekkende.

Stolthet skaper tilhørighet og samhold til en organisasjon. Opplevelse av stolthet inspirerer de ansatte til å oppnå mer, kommunisere bedre og «spille hverandre gode».

Hva gjør at stoltheten er tilstede og synlig?

Trives og lykkes du på jobben har du meningsfylte arbeidsoppgaver, du mestrer dem godt og du synes det er moro (ja, faktisk) på jobben. Attityden din er utpreget positiv og adferden din likeså. Folk du møter på jobben, både kolleger, samarbeidspartnere og kunder, opplever at du er stolt over jobben din. Dette er heldigvis smittsomt. Stolthet blir fort en verdi og en del av kulturen i virksomheten.

Hva er stolthet?

Stolthet kommer «innenfra» og er høyst individuelt. Vi har alle egne preferanser på hva som er viktig for oss og hva som lokker frem de gode følelsene, som stolthet. Måloppnåelse, mestring og anerkjennelse er for mange utløsende for stolthet. I et fellesskap er det å bli sett, hørt og verdsatt viktig for å føle stolthet.

Har du noen gang sett på ansiktet til en mor eller far når de ser poden score sitt aller første mål, eller når prinsessen synger klokkeklart foran en fullsatt sal med foreldre? Stoltheten ligger tykt utenpå dem. Den gjør noe med deres barn som ser den.

På samme måte vil stolthet fra din leder eller din kollega gjøre noe med deg, og din følelse av å lykkes og bli sett. Stolthet inspirerer og skaper motivasjon og lyst til å nå en målsetning. Ditt «hvorfor» gjenspeiler stoltheten.

Mennesker som er stolte ønsker å bidra til «fellesskapet». Et fellesskap kan være en virksomhet, et idrettslag, en familie, et politisk parti, et studentmiljø og andre miljøer med felles interesser. Stolte deltakere i fellesskapet vil bidra til felles suksess og yter mye for å få dette til.

Stolthet er synlig og er bidrag på flere plan:

1 – Stolthet over sitt eget bidrag og hva en oppnår og lykkes med.

I ethvert fellesskap føles stolthet over eget bidrag når det oppleves som viktig. Å bety en forskjell, selv en liten, er tilfredsstillende for de fleste. Da gir mestringen virkelig mening. Får man i tillegg anerkjennelse for å ha bidratt styrker det stoltheten ytterligere og genererer motivasjon til å bidra litt ekstra.

Mestring og mening gir både faglig og personlig utvikling. I tillegg er det lett å «ta nye tak» når stoltheten forløses gjennom mening og mestring. Trivsel og fremgang er et direkte resultat av dette.

2 – Stolthet over fellesskapet og de som er en del av dette.

 Å være en del av et fellesskap er i seg selv et godt potensial til både trivsel og fremgang. Det forutsetter god bevisstgjøring på egne styrker og hva man ønsker å oppnå. Personlig engasjement og tilhørighet gir innflytelse ved målrettet manøvrering. Tillatelse til å engasjere seg i oppgaver man brenner for har hver enkelt ansvaret for. Selv i de mest prestasjonsbaserte miljøer (se på idrettsmiljøer) verdsettes god samhandling og innsats for fellesskapet, i tillegg til individuelle prestasjoner. Gruppetilhørigheten, og det å støtte hverandre, kvalifiserer til å dele stoltheten og gleden når deltagere i fellesskapet lykkes. Å hjelpe hverandre styrker gruppen og gruppestoltheten.

3 – Stolthet over hvilken betydning fellesskapet har i samfunnet.

Vi er alle en del av minst en verdikjede. Den enkeltes plass i verdikjeden er nødvendig for at den endelige verdien realiseres. Stoltheten å være en del av en slik prosess er ofte lett å synliggjøre i sosiale sammenhenger. Stoltheten av virksomheten du jobber i, idrettsklubben dine barn er en del av, Norge som nasjon, skolen du har gått på og andre tilhørigheter som er viktig for deg. Å fortelle andre om din egen tilhørighet gjør at du skaper en identitet og en posisjon i samfunnet. Din fortelling skaper et inntrykk for andre og kanskje en forventning og ønske om å bli en del av det samme fellesskapet. Det du forteller til andre vil også styrke din egen lojalitet og stolthet.


Fortell om hva dine fellesskap bidrar med i samfunnet og hvorfor, med stolthet. Ja, det er lov å vise til hva du bidrar med. Dessuten er det lov å verdsette det andre bidrar med i sine fellesskap. Vi betyr direkte eller indirekte masse for hverandre og hverandres verdiskapning. Det kan vi være stolte av.

Høy grad av stolthet på disse tre områdene påvirker hvordan den enkelte opplever tilhørighet, samhold og verdi. Stolthet øker engasjementet, bedrer samarbeidet og øker produktiviteten.

Hva er så potensialet for å utvikle stolthet i din virksomhet? Hvorfor skal dere i det hele tatt fokuser på stolthet? Hvordan kan dere legge til rette for at stoltheten får en verdi?

Det finnes ingen trylleformel for å utvikle stolthet. Ei heller er det sikkert at alle fellesskap vil kunne realisere verdier av å utvikle stolthet. Derimot kan det sannsynliggjøres at både hver enkelt, ethvert fellesskap og samfunnet har godt av at folk utvikler en stolthetsfølelse. I ethvert fellesskap bør det stimuleres til å lokke frem stolthet.

 

Kanskje ditt eget fellesskap også har et urealisert potensial.

 

Dette innlegget ble publisert i Organisasjonsutvikling. Bokmerk permalenken.