Slik kan ledere bli bedre til å lede.

Executive coaching, eller ledertrening om du vil, hjelper ledere til å lede. Det er snakk om å inspirere og utfordre ledere til å lykkes i lederrollen.

Hvilket fokus har du på å være en ekstraordinært god leder med velutviklet tydelighet, rettferdighet og fremtidsretning?

Er du leder?

Da bestemmer du vel?

Du kjenner vel dine medarbeideres sterke og svake sider, og hva de egner seg best til?

Du har vel full kontroll over hva som skal gjøres, hvorfor, hvordan og av hvem?

Det kan være fryktelig ensomt å være leder. Selv om man har et stort apparat rundt seg, er det mange saker som ikke kan diskuteres med kolleger eller styreleder. Du må ta ansvaret selv.

Som leder har du budsjetter som skal overholdes. I tillegg har du vel ansvar for at folk skal lykkes og trives i jobben sin? Hva er dine utfordringer i forhold til det?

Hva skal vel du med en ekstern sparringspartner og støttespiller?

Du leder jo deg selv. Til nå har det fungert godt, ikke sant?
Eller føler du at du tider kommer til kort og kunne trengt en diskret støttespiller som kan hjelpe deg å lykkes ytterligere som leder? Det kan være nyttig å se ting fra andre perspektiv og få inspirasjon til å se nye muligheter. Du vet, kirurger opererer ikke seg selv!

Har du kanskje en favoritt blant toppidrettsutøvere? Tror du vedkommende har en coach/trener?

Hva ønsker du å oppnå som leder?

Hvorfor ønsker du å oppnå dette?

Hvordan vil du oppnå akkurat dette?

Det er snakk om å slippe løs kapasiteter som ligger latent og som det er nødvendig å bearbeide. Jeg mener enhver leder har de nødvendige svarene bare de blir bevisstgjort. Ofte kan hjelp fra en ekstern ressurs uten forutinntatte holdninger være den nødvendige støtten som skal til for å skape gjennomføringskraft. Vi setter fokus på at du skal bli en ekstraordinært god leder med velutviklet tydelighet, rettferdighet og fremtidsretning. Du vil ha suksess både med dine medarbeidere og budsjetter.

Vårt Executive Coaching forløp er din mulighet for å få en nøytral, fortrolig samtalepartner og veileder som inspirerer og utfordrer deg mot dine målsetninger og problemløsninger. Selv om du i utgangspunktet føler at du har god kontroll kan en ekstern samtalepartner styrke dine ytelser, din trivsel og din suksess som leder.

Her er hva executive coaching/ledertrening  kan bidra med. Det kan faktisk gjøre en forskjell for både deg og din virksomhet:

  • Samtalene bygger på habilitet og integritet uten forutinntatte holdninger og intern politikk fra coachens side.
  • Coaching genererer effektivisering og forbedrer bunnlinjen – nøkkelen til en hver virksomhets suksess.
  • Coaching har en langsiktig effekt og er således en svært god investering som gagner hele virksomheten.
  • Beslutninger og fremdriften kommer fra lederen som blir coachet. Hun/han gjør erkjennelser på egne muligheter og trusler, og tar valg i forhold til disse.
  • Lederen får hjelp til å utvikle seg selv, sin stilling og virksomheten.
  • Coaching av en leder vil ofte øke motivasjon, arbeidsmoral og entusiasme hos ansatte som føler seg verdsatt gjennom ledelsens fokus på god ledelse.
  • Coaching vil bidra til at virksomheten får beholde og utvikle de man ønsker. I tillegg vil de som ikke passer inn gjøre erkjennelser på dette.

La oss sammen optimalisere dine målsetninger og resultater for deg selv, for dine medarbeidere, for virksomheten og for kundene.

Invester i ledelse så investerer du i hele bedriften!

Hvordan utvikles du som leder?

Dette innlegget ble publisert i Personlig utvikling. Bokmerk permalenken.