SMART-kurs

Alle har et potensial til å utvikle seg. I våre prosesser står «Verdiskapning gjennom begeistring» alltid sentralt. Kursene vi tilbyr bygger på det samme. Kursene kalles SMART-kurs da SMART-modellen benyttes for å definere målsetninger. SMART står for Spesifikt, Målrettet, Attraktivt, Realistisk og Tidsbestemt.

Her er en kort beskrivelse av SMART-kursene vi tilbyr:

Kurstittel: Begeistringsledelse – å lokke frem begeistring og lønnsomhet

Innledning:
Medarbeidernes kompetanseprofil og begeistring er den største kapitalen for alle bedrifter. Å lede andre er et stort ansvar og det er mange måter å både lykkes og misslykkes på.
På dette kurset setter vi fokus på hvordan ledere kan fokusere på medarbeidernes egne drivkrefter og la begeistring bli, nettopp en drivkraft.
Begeistringsledelse setter fokus på tilhørighet, utvikling og autonomi hos medarbeiderne.

Utbytte:
Begeistrede ledere og medarbeidere skaper begeistrede kunder og til syvende og sist er det disse de fleste bedrifter lever av. Dette kurset gir ledere verktøy for å lokke frem begeistring hos sine medarbeidere og tilrettelegge for verdiskapning og værekraft/livskvalitet.

Overblikk over kurset:

 • Hvilke muligheter har virksomheten til å øke lønnsomheten og kundenes lojalitet gjennom å øke nøkkelspillernes ytelse og begeistring?
 • Hvilke muligheter har medarbeiderne til å bidra ytterligere for fellesskapet samtidig som de utvikler sin egen begeistring?
 • Hvordan lokke frem begeistring?
 • Hva har begeistring med verdiskapning å gjøre?

Kursholder:
Ingar Bakken, ABC Organisasjonsutvikling.

Kursform:
Det blir en konstruktiv og inspirerende dag sammensatt av korte forelesninger, dialog, meningsutveksling og praktisk trening. Enkle modeller gjennomgås. Kurset forutsetter minimum 2 års erfaring som operativ leder med personalansvar.

Målgruppe:
Kurset er for ledere i bedrifter som vil øke sin verdiskaping gjennom å utvikle medarbeidernes begeistring.

Kurstittel: Ny start

Innledning:
Ny start er et program for personer som står mellom to jobber – kanskje uten å ønske det selv. I en slik situasjon er mange frustrert, oppgitt, fortvilet, sint eller trist – eller kanskje litt lettet og forventningsfull? Uansett, en selv eller noen andre har tatt beslutninger som får konsekvenser for fremtiden. Det er da viktig å se muligheter og ta de veivalgene som er mest hensiktsmessige. Vi hjelper til med å utvikle situasjonen til det beste for den enkelte og den videre karrieren.

Utbytte:
Et hovedmål å strekke seg mot er et arbeidsforhold hvor den enkelte har gode forutsetninger for både å trives og lykkes. Rett jobb er en jobb hvor det er overensstemmelse hva som forventes og hvilke forutsetninger den enkelte har.

Overblikk over kurset:
Vi vil gjøre øvelser for å finne den enkeltes muligheter, gjøre erkjennelser, ta eierskap til egen prosess, definere hensiktsmessige SMARTe målformuleringer, legge strategier, gjennomføre formålstjenelige aktiviteter og affirmere seg selv underveis.

 • Kartlegging av den enkeltes erfaring, faglige kompetanse, personlige egenskaper og motivasjon.
 • Utvikling og definisjon av ideell stilling.
 • Analyse av eget nettverk og det øvrige markedet.
 • Egen markedsplan med definisjon av ”differensiator”.
 • Utarbeidelse av en tiltalende CV og målrettet søknad.
 • Innsalg- og intervjutrening
 • Posisjonering og fokusering mot ønsket stilling.

Kursholder:
Ingar Bakken, ABC Organisasjonsutvikling.

Kursform:
Det blir en konstruktiv og inspirerende dag sammensatt av korte forelesninger, dialog, meningsutveksling og praktisk trening. Kurset forutsetter ingen forkunnskaper.

Målgruppe:
Kurset er for personer som søker seg ny jobb, frivillig eller ufrivillig.
Er du oppsagt og fristilt fra din stilling og ønsker støtte til nye beslutninger og ny retning?
Er du usikker på beste utvikling av din karriere og ønsker hjelp i denne vurderingen?

Kurstittel: Fra middelmådig til fremragende selger

Innledning:
Ønsker dere en salgsavdeling fylt av personer med høy ytelse og begeistring som får ut bedriftens reelle potensial? Ønsker du å bli en bedre selger som opplever både mening, mestring og moro i din salgsrolle på kort og lang sikt?

Alle mennesker har til enhver tid et forbedringspotensial. Uansett hvor gode vi er kan vi bli enda bedre. Realiteten er nok at de fleste innen salg har ”mer å gå på”. For å få ut dette trenger vi næring og inspirasjon.

Utbytte:
Dette kurset vil realisere varige toppresultater for selgerne.
Forbedre inntjening hos selgerne gjennom å spisse attityde, adferd og ansvar.

Overblikk over kurset:

 • Kundefokus. Hva og hvordan?
 • Hvilke behov har kunden? (Utfordre og utvikle)
 • Hva tilbyr du som selger?
 • Hva vil du oppnå med å selge til kunden?
 • Hva er ditt budskap?
 • Hvem er dine kunder og hva er viktig for dem?
 • De to redslene som styrer salgsprosesser
 • Hvordan sikre kvalitet og forutsigbarhet i salgsprosessene.

Kursholder:
Ingar Bakken, ABC Organisasjonsutvikling.

Kursform:
Det blir en konstruktiv og inspirerende dag sammensatt av korte forelesninger, dialog, meningsutveksling og praktisk trening. Enkle modeller gjennomgås. Kurset forutsetter minimum 2 års erfaring som operativ selger ute i markedet.

Målgruppe:
Bedrifter som ønsker å forbedre sine salgsresultat.
Åpent kurs for selgere i bedrifter som skaper verdier for sine kunder gjennom varer og tjenester. Et erkjent utviklingspotensial ønskes realisert.
Bedriftsinterne kurs kan også gjennomføres.

Kurstittel: Min nye jeg, mitt beste meg

Innledning:
Personlig utvikling handler om å blomstre og utvikle seg som individ. En forutsetning er å være åpen for forandring og nettopp utvikling. Det handler mye om å gjøre erkjennelser på muligheter, ta ansvar for egen tilstand, definere hensiktsmessige målformuleringer, legge strategier og gjennomføre de prioriterte aktiviteten som vil lede til å nå personlige mål.

Utbytte:
Hvilke muligheter har du som medarbeider til å bidra ytterligere for fellesskapet samtidig som du utvikler din egen begeistring (og livskvalitet)?
På dette kurset vil vi etablere trygghet, bevisstgjøring på muligheter, beslutninger på egne utviklingsløp og starte målrettet utvikling gjennom formålstjenelige aktiviteter.
For å lykkes er det viktig å ta seg selv på alvor. Det er dine egne bevisstgjøringer og beslutninger som leder deg videre. På kurset får du starthjelp og gode forutsetninger for å nå de personlige målene du setter deg.

Overblikk over kurset:
For å tilrettelegge for personlig utvikling er det smart å jobbe med selvfølelsen (følelse over bekreftet verdi – den jeg er – værekraft). Hvis du ikke har tro på deg selv, hvordan kan da andre ha tro på deg? Utvikle din trygget, ønsk mulighetene velkommen og ta eierskap og ansvar for din personlige utvikling.

Å finne og utvikle egen begeistring kan være en utfordring.

 • Hva er det du egentlig begeistres av?
 • Hva gjør deg glad?
 • Hva er viktig for deg?
 • Hva ønsker du å oppnå?
 • Hva gir deg energi?

Kursholder:
Ingar Bakken, ABC Organisasjonsutvikling.

Kursform:
Det blir en konstruktiv og inspirerende dag sammensatt av korte forelesninger, dialog, meningsutveksling og praktisk trening. Kurset forutsetter ingen forkunnskaper.

Målgruppe:
Kurset er for personer, både ledere og medarbeidere, som ønsker å gi næring til og øke eget bidrag til fellesskapet hos sin arbeidsgiver gjennom å blomstre og utvikle seg som individ.