5 adferdstrekk hos eksepsjonelle ledere.

Mange er enige i påstanden om at arbeidsglede påvirkes av tillit og relasjon til lederen. Allikevel er det noe uklart hva som former en leders påvirkning og fremgang.

Det er en selvfølge at ledere ønsker seg medarbeidere med høy motivasjon, trivsel og suksess. Vellykkede ledere inspirerer sine medarbeidere til å utvikle egen motivasjon og ta eierskap til eget bidrag i fellesskapet.

For en tid tilbake publiserte Harvard Business Review en artikkel, av Sydney Finkelstein, om eksepsjonelle ledere. Finkelstein hevdet at det er 5 adferdstrekk som går igjen hos de som lykkes best.

I søken etter å bli en bedre leder, kan du hente inspirasjon fra noen av de beste lederne i verden.

 

Her er de 5 adferdstrekkene kort oppsummert:

1 – Leder enkeltpersoner.

En leder har som oftest ansvaret for en gruppe medarbeidere som skal samarbeide i team. De beste lederne evner å lede enkeltpersonene i gruppen og få frem det beste i hver enkelt. Å verdsette forskjellene og tildele oppgaver til de som har best forutsetninger og motivasjon til å løse dem. En leders tilgjengelighet og oppmerksomhet til hver enkelt er en nøkkel for å skape gode team. Hei frem dine ansatte og bekreft for den enkelte at de er i viktige bidragsytere.


2 – Etablerer hensikt.

Enhver arbeidsoppgave fortjener en hensikt. «Hvorfor» er et begrep alt for mange ledere overser.
Hvorfor gjør vi dette, hva vil vi oppnå og hvilket resultat søker vi på kort og lang sikt. Slike spørsmål gir innsikt for alle involverte og beskriver virksomhetens visjon. Koble denne langsiktige visjonen til flere kortsiktige mål slik at de kan forstås. Dette forankrer arbeidsoppgavenes hensikt og mening. Hvilken forskjell gjør jeg? Det kan til og med hende at hensikt er viktigere enn lønn for mange (god lønn er derimot et resultat av innsats og verdiskaping).

3 – Gir tilbakemeldinger.

De aller fleste søker anerkjennelse og bekreftelser. Her kommer den eksepsjonelle lederen inn å gir velfortjent både ros og ris. Ros gir oss bekreftelse og ris gir oss lærdom. Hvis vi ikke får vite at vi har gjort noe feil vil vi aldri lære å gjøre det riktig.


Den ordinære medarbeidersamtalen har heldigvis blitt modernisert i mange virksomheter. Virkelig flinke ledere har jevnlig korte samtaler med sine medarbeidere en og en. Her er det snakk om å gi og få tilbakemeldinger for begge parter. Det etableres en kultur for tydelig, ærlig og konstruktiv dialog. Både leder og medarbeidere tar initiativ til slike samtaler ved behov og det oppleves som nyttig og utviklende for begge.

4 – Involverer.

I tillegg til ovennevnte er det viktig med involvering. De beste lederne oppmuntrer ideer og initiativ til forbedringer. Ved å involvere seg i det daglige og vise tillit til medarbeiderne gjennom oppmuntring og delegering effektiviseres den daglige driften og fremdriften. Ingen leder sitter på alle svar.

De fleste kjenner ROI som Return On Investment. Det kan også gi mening som Return On Involvement.

5 – Er konsekvente og forutsigbare.

Utydelig lederskap skaper forvirring. De beste lederne er både konsekvente og forutsigbare. De blottlegger tydelig hva de står for og medarbeiderne er således forberedt på hvilken respons de kan forvente i de forskjellige situasjoner. Tillit er noe man gjør seg fortjent til og konsistens fungerer godt i både «gode og onde dager».

Det finnes et hav av ledelsesfilosofier. Ingen filosofi eller tilegnet adferd garanterer medarbeidere som trives og lykkes. Derimot virker det sannsynlig at adferdstrekkene Finkelstein omtaler vil kunne danne et godt fundament. Dette vil fremme et godt arbeidsmiljø med engasjerte og motiverte medarbeidere som både trives og lykkes.

Jeg hjelper deg gjerne med prosesser for lederutvikling.

Ønsker du kontakt? Trykk her

 

 

Befridd fra Cookies/Informasjonskapsler.

Om Cookies/ Infomsjonskapsler:

  • Cookies, også kalt informasjonskapsler, er små biter data som lagres på datamaskinen eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker
  • En cookie tilhører et bestemt nettsted, og kan ikke leses av andre nettsteder. Hva som lagres i en cookie varierer, men vanligvis er det id-nøkler som gjør det mulig å lagre brukerinnstillinger eller huske en bruker som har besøkt nettstedet tidligere.
  • Essential Cookies er nødvendig for at websider skal være praktisk anvendbare.
    Eksempel: I nettbanken din vil du få returnert en tidsbegrenset id-nøkkel som respons etter at du har logget deg inn. Denne brukes automatisk for å identifisere deg for alt du gjør av operasjoner i nettbanken til du logger av igjen (eller blir logget av pga tidsbruk).
  •  Non-essential Cookies lagrer informasjon om deg og ditt bruksmønster. Disse kan benyttes til reklame og påvirkning.
  • Som nettbruker kan du velge å begrense bruk av cookies. Dette kan du gjøre ved å konfigurere din nettleser slik at cookiesfilene ikke lastes ned til din data-enhet. Avhengig av hvilken nettleser du benytter, kan du finne mer informasjon om hvordan du gjør dette frem, ved å se i din nettlesers hjelp-funksjon. Du kan også i de samme innstillingene slette cookies.

Velkommen til www.abcorg.no

Dette er en side med nyttig info for ledere og medarbeidere. Her er det trygt å lese. Siden er befridd for unyttige Cookies/Informasjonskapsler. Det betyr at ingen vil snoke i hva du leser eller interesserer deg for.

Vi stoler på at du selv finner det du leter etter uten å måtte legge igjen spor. Ingen personlig informasjon om deg vil registreres og ingen «partnere» vil få tips om din eksistens. Du slipper således å bli bombardert med uinteressante tilbud og antydninger om hva som bør være din «lykke i livet».

Ved å besøke denne siden aksepterer du ovennevnte policy angående Cookies.

Ta selv kontakt hvis du lurer på noe eller har kommentarer.

Ønsker du kontakt? Trykk her

God lesing.

10 holdninger som kan foredle din lykke.

Lykke er en opplevelse basert på gode følelser og kan beskrives som oppriktig glede. Verken lykke eller andre følelser er vedvarende. De kommer og går og kan oppleves sterkt eller svakt i korte og lange øyeblikk. Opplevelsen av lykke er høyst individuelt og det finnes ingen fasit på hva lykke er. For mange kan det være godt å «kjenne etter» og gjøre erkjennelser på egen lykke. Kanskje har vi grunn til å være mer lykkelig enn vi opplever å være. Det vi tar for gitt kan kanskje forbedre vår lykkefølelse når vi erkjenner takknemmelighet til det.

Hva er lykke? Hvorfor er lykke viktig? Hvordan kan vi forholder vi oss til, og styrke vår lykke?

Svarene på spørsmålene over blir svært personlige. Det er i seg selv et godt grunnlag. Lykke kan oppleves som et kort eller langt øyeblikk. Mange brudepar beskriver selve bryllupet som en dag preget av lykke. En idrettsutøver føler lykke ved å oppnå sine mål og kanskje til og med vinne. For de minste kan lykke være å mestre sykling for første gang. I arbeidslivet kan lykke være en jobb man trives og lykkes i. Det er hva vi opplever og hvordan det påvirker oss som gir oss mye eller lite lykkefølelse.

Både lykke og ulykke kan komme overraskende. Vår lykke skapes av hva vi tenker, hva vi sier, hva vi gjør og hvilke valg vi tar. Våre opplevelser gjennom livet svinger opp og ned, fra lykke til fortvilelse. Slik er livet og det er kun vi selv som kan påvirke hvordan veien vår formes.

Lykke kan være å oppnå noe vi har lengtet etter, noe som interesserer oss, noe vi gløder for, tilhører og tror på. Lykke kan være å føle harmoni med oss selv og omgivelsene. Eller å våkne om morgenen og glede seg til å oppleve en helt ny dag. Lykke kan være å kjenne på takknemmelighet. Mange små og enkle opplevelser vi tar for gitt og som har en større påvirkning på oss enn vi er klar over.

Et lykkelig liv kan være et liv fylt av mening, mestring og moro. Et liv som er åpent for nye muligheter, utfordringer og måloppnåelser.

En lykkeundersøkelse, gjort av FN for noen år siden, viser at nordmenn skårer høyt på livskvalitet og er et av verdens lykkeligste land. Undersøkelsen er basert på blant annet inntekt, utdanning, helse, forventet levealder, økonomi, og likestilling. Men det er bare en forventning av at man skal være lykkelig. Hva gjør egentlig folk tilfredse og lykkelige i livet?
Tusenvis av folk ble spurt om hvorfor de er lykkelige, og svarene er like overraskende som de er inspirerende. Holdninger og takknemmelighet viste seg å være utslagsgivende for lykke.

Her er noen gode holdninger som kan gjøre deg lykkeligere:

1 – Anerkjenn hva du har
Lykkelige mennesker har beskjedne nivåer av forventning og forhåpninger. De ønsker det de kan få, mens ulykkelige mennesker aldri synes å få det de ønsker.
Lykkelige mennesker vet også hvordan en skal unngå skuffelser og hvordan imøtekomme hyggelige overraskelser. Dette er fordi de strever etter realistiske mål og er fornøyd med det de har.

2 – Lik det du gjør
Lykkelige mennesker gjør det de liker og liker det de gjør. Jeg omtaler ofte begeistring som mening, mestring og moro. Folk glemmer at vi har lov å ha det moro i et jobbmiljø. Mange bruker sine beste år av livet sitt kun på å tjene penger. De ofrer både fysisk og psykisk helse, og ikke minst livsglede på veien.

3 – Lev i nuet
Ta lærdom av fortiden og skap en lykkelig fremtiden i nuet. Gjør deg ferdig med det som gikk galt i fortiden. Unngå også å bekymre deg om hva som kan gå galt i fremtiden. Lykkelige mennesker lever i nuet med et lystbetont forhold til både fortid og fremtid. Glade mennesker bekymrer seg lite og de innser at 90 prosent av bekymringene uansett ikke går i oppfyllelse.

4 – Velg å være lykkelig
Våre liv er et resultat av de valgene vi tar. Velger vi å ikke velge, velger vi å miste kontrollen. Se for deg livet som en historie du kan redigere mens du lever det. En fleksibel holdning krever positive tanker og et åpent sinn. Du kan aktivt velge å være lykkelig i hverdagen. Lykke er noe du velger og skaper fremfor noe du får, som mange tror.

5 – Vern om gode forhold
Vi blir lykkelige i samvær med andre mennesker. Andre kan gjøre deg lykkelig og du selv kan gjøre andre lykkelige. Ta godt vare på mennesker som er viktig for deg. En fast, kjent og trygg tilhørighet er et godt fundament for lykke.

6 – Ros ambisjoner og prestasjoner
Ambisjoner er sunt og gjør folk glade, mens misunnelse gjør folk ulykkelige. Misunnelse er beundring på avveier. Fokuser på mål og drømmer. Ros egne og andres ambisjoner og prestasjoner.

7 – Vær deg selv
Vær stolt av den du er og hva du gjør, fullt og helt. La andres oppfattelse og meninger være deres. La deg inspirere av gode intensjoner og unngå destruktive påvirkninger.
Lykkelige mennesker er ærlige, naturlige og ekte. De viser hva de står for og er bekymringsløse for hva andre tenker om dem.

 

Husker du Jante? «Du skal ikke tro du er noe.» Skriv den om:

«Du skal ikke tro. Du er noe!»

8 – Vær godt organisert
Lykkelige mennesker planlegger og organiserer livet og hverdagen. De har mål og en mening. Du kan bare få det du virkelig ønsker deg hvis du vet hva det er du vil. Når hva og hvorfor er veldefinert, blir hvordan trivielt. Legg en strategi og følg den.

9 – Tenk positivt
Jobb med å se den lyse siden av livet og tenk positivt. Visualiser (se det for deg) og se for deg at du lykkes. Lykkelige mennesker bearbeider og gjør seg ferdig med negative følelser.
Optimisme er sinnets naturlige selvforsvar mot depresjon.

10 – Verdsett lykke
Du kan lære deg å bli lykkelig. Vi blir gode på det vi trener på. Det som virkelig gjelder er å finne en mening og et formål med livet. Det fører til glede. De lykkeligste menneskene setter pris på og innser at å være glad øker livsgleden. Glade mennesker lever også lenger.

 

 

”Veien blir til mens vi går” sa Kirkegaard. Dette gjelder også veien til lykke. Uansett hva du ønsker å oppnå er det viktig at du velger målsetninger og hendelser som gjør deg glad. Ja, til og med lykkelig. Hvis du allikevel mislykkes med å nå målsetningen har du i det minste hatt det fint underveis.

Hva er lykke for deg?

Hvorfor er akkurat dette viktig for din lykke?

Hvordan kan du utvikle din lykke?

Lykke til.

Ønsker du kontakt? Trykk her

 

 

 

Start

 

Da starter min bloggkarriere med kortversjonen av Frans av Assisis bønn.

”Gi meg styrke til å godta det jeg ikke får gjort noe med, mot til å gjøre noe med det jeg kan gjøre noe med og visdom til å se forskjellen”.

Dette er noe å tenke på for noen og enhver av oss.

Fortsettelse følger. Følg med, følg med.