Karriererådgivning

Karriererådgivning / outplacement er et program for personer som står mellom to jobber – kanskje uten å ønske det selv. I en slik situasjon er mange frustrert, oppgitt, fortvilet, sint eller trist – eller kanskje litt lettet? Uansett, en selv eller noen andre har tatt beslutninger som får konsekvenser for fremtiden. Det er da viktig å se muligheter og ta de veivalgene som er mest hensiktsmessige. Vi hjelper til med å utvikle situasjonen til det beste for vedkommende og den videre karrieren.