Din virksomhet bæres av kulturen.

Synes du kulturen i din virksomhet genererer tilfredsstillende resultater?

Eller er det rom for forbedringer?

En virksomhetskultur kan beskrives som summen av de verdier, holdninger og adferd man finner blant alle ansatte i en virksomhet. Å samles om fellesverdiene, og å etterleve disse, er fundamentet for enhver suksessfull virksomhet. Virksomhetskulturen bør benyttes aktivt og understøtte forretningsstrategien. En velformet kultur skaper gode holdninger og adferd. Den danner grunnlaget for hvordan vi oppleves av våre relasjoner.

Verdiene i kulturen skal drive prosessene, ikke bare være der. Husk at de ansatte skal «drives» av en kultur, ikke bare «ha en». En virksomhets kultur etableres over tid. En sunn kultur er det usynlige styringsverktøyet som gjør at folk bare gjør ting uten å bli bedt om det og uten at det står nedskrevet noe sted. God ledelse er å «lokke frem» en god kultur.

Kanskje du erkjenner at kulturen i virksomheten din kan forbedres. Uten at du vet hva, hvorfor og hvordan.

En presis kultur skaper sterke overbevisninger og retningslinjer. Dette gir klare mål og lite rom for personlig fortolkninger.

En god virksomhetskultur er:

 • tydelig og konkret
 • klare mål, strategi, visjon og verdigrunnlag
 • fokusert på hva vi gjør og hvorfor (uten negasjoner)
 • til for alle og inkluderer alle
 • enkel
 • forstått og forankret hos alle
 • førende forventninger til alle i virksomheten
 • både strategisk og operasjonell
 • førende for hvordan vi oppfattes av våre interne og eksterne relasjoner
 • meningsfull og attraktiv
 • holdninger, vaner og adferd
 • i et langsiktig perspektiv og bekreftes jevnlig
 • et lederansvar hvor lederne er rollemodeller
 • svært lønnsom

Det snakkes ofte om at lederen må være mer synlig. Sannsynligvis handler det enda mer om at lederen må «se». En virksomhetskultur skal tilrettelegge for at alle i fellesskapet både lykkes og trives med sine oppgaver og ansvar. Hvilke fremtredende elementer i kulturen fører til tilfredshet i virksomheten?

Betraktninger av en rekke forståsegpåere om virksomhetskultur og arbeidspsykologi avdekker 5 fellestrekk som tenderer å styrke folks trivsel:

 1. Høy grad av samhold.
 2. Bruk av coachende ledelse.
 3. De ansattes følelse av trygghet ved arbeidsplassen.
 4. Tilgang til utviklingsmuligheter
 5. Det eksisterer en utstrakt grad av humor og glede i hverdagen.

Moderniserte medarbeidersamtaler og klimaundersøkelser vil gi en indikasjon på virksomhetskulturens styrker og svakheter sett i forhold til hvordan dere ønsker den skal fremstå. Finn styrkene, styrk disse ytterligere og forankre og etabler dem i virksomhetens daglige drift.

Det er avgjørende å ha en felles forståelse av virksomhetens kultur for å understøtte forretningsstrategien. Her gis det føringer for hvilke prinsipper som må etterleves for å opprettholde kulturen. Engasjement og etterlevelse fra ledergruppen er nødvendig. Vedlikehold av kulturen er et lederansvar.

ABC Organisasjonsutvikling har program for å forbedre virksomheters kultur.

Se over skulderen din og sørg for at noen følger etter deg. (Henry Gilmer)

Dette innlegget ble publisert i Organisasjonsutvikling. Bokmerk permalenken.