Rekruttering

Rekruttering av begeistrede medarbeidere skaper begeistrede kunder. Begeistrede medarbeidere er i en stilling hvor det er god overensstemmelse mellom hva som forventes av dem og hvilke forutsetninger og ønsker de selv har. En begeistret medarbeider lykkes og trives i sin stilling. I tillegg gir gleden over eget bidrag til fellesskapet næring til begeistring. Autonomy eller selvbestemmelse er nå erkjent som viktig av mange flinke ledere. Som medarbeider er et således viktig å være bevisst på «hva er det jeg egentlig egner meg best til og samtidig har lyst til».

Uansett om det er rekruttering til en nyopprettet stilling eller en reansettelse er det ofte store utfordringer knyttet til å finne personer med rett kompetanseprofil og drivkraft til akkurat denne stillingen. Vi finner gjerne disse personene for deg. Kanskje du selv har sett konsekvensen av feilansettelser?