Slik hjelper du dine ansatte til selvledelse.

Nedenfor finner du 4 punkter som fremmer selvledelse.

(Foto: Pixabay)

Selvledelse er i ferd med å bli en ny standard innen utvikling av virksomheter. Hensikten med ledelse er å få medarbeiderne i en virksomhet til å lykkes, trives og skape verdier. Hensikten med selvledelse er akkurat det samme. Forutsetningen og fordelen er at det avlaster ledelsen og involverer medarbeiderne i større grad. Sammen står vi sterkere gjennom å dele både muligheter og ansvar. Resultatet er at både lederne og medarbeiderne både trives og lykkes bedre. Det er jo det de fleste virksomheter lever av.

Hva skal så til for å utvikle et arbeidsmiljø med selvledelse? Kanskje en ekstern coach kan hjelpe dere. En god coach vil kunne booste både trivsel, fremgang og lønnsomhet hos både ledere og medarbeidere.

Jeg tror de forskjellige rollene vi tiltrer og tildeles i større grad vil bli definert av oss selv i fremtiden. Vi vil selv ta ansvar og eierskap til de oppgavene vi ønsker i de felleskap vi tar del i. De 3 psykologiske behovene fra Edward L. Deci (motivasjonsforsker og forfatter av boken Why we do what we do): «tilhørighet, utvikling og autonomi» vil bli mer verdsatt som drivkrefter for hver enkelt. Medarbeidere som behersker selvledelse har i stor grad oppnådd disse 3.

Dagens hybridarbeid, med en blanding av fremmøte på fysisk kontor og hjemmekontor, stiller nye krav til de fleste av oss. Før Covid-pandemien var hjemmekontor mistenkeliggjort som «skulking.» Nå er imidlertid hjemmekontor akseptert som en god arbeidsform, men den er ikke for alle. Det er fort gjort å miste fokus og moment for noen. All ære av fleksibiliteten, men elektroniske kommunikasjonsplattformer kan vanskelig bli like gode som fysisk samvær. Blant annet å møte blikket til hverandre mister vi. En kameralinse gjennom Teams er kun et dårlig substitutt.

Hybridarbeid krever en ny type lederskap. Detaljkontrollens tid er forbi og gjensidig tillit er et must for å lykkes. For medarbeiderne kreves tydelige rammer og strukturer å jobbe etter. I dette ligger å tildele medarbeiderne myndighet og ansvar for egne beslutninger.

Både ledere og medarbeidere opplever i dag at en ekstern coach og samtalepartner er til stor hjelp for å sette rett fokus. Dette gir bevisstgjøring på hva som er hensiktsmessig for den enkelte og teamet vedkommende er en del av. Forbedringsprosesser og virksomhetsutvikling er, eller bør være, mer transparente enn tidligere. Dette gir større eierskap og ansvar på individnivå. Selvledelse blir en naturlig del av dette. Den indre motivasjonen, mestringsfølelsen, meningen og gleden får gode vilkår.

(Foto: Pixabay)

Det handler om å sette hver enkelt i sitt eget førersete. Alle har behov av å styre sitt eget liv og ta ansvar for egne valg og konsekvenser av disse. Bevisstgjøring av dette setter oss i stand til å verdsette, og til dels kontrollere, egne følelser. Vi er jo smertelig klar over hva som gir oss god og dårlig samvittighet. Gode vs dårlige opplevelser er et annet perspektiv på dette.

Hjelpen vi får gjennom coaching er sparring gjennom gode spørsmål og refleksjoner. Så er det opp til den enkelte å forløse motivasjon og strekke seg mot veldefinerte målsetninger. Både ledere og deres medarbeidere vil ha nytte av en ekstern samtalepartner som ser både problemer og løsninger på en objektiv måte, uten forutinntatte meninger.

Disse 4 punktene er grunnleggende for utvikling og realisering av enhver virksomhets potensiale:

1 – Bevisstgjøre Selvinnsikten. Oppfordre til å ta eierskap til egne styrker og svakheter. Inkluderer hvem jeg er, hva jeg ønsker å oppnå og hvorfor. Hvordan (hva vil jeg gjøre) vil jeg oppnå mine ønsker?

2 – Øke Motivasjonen. Det handler om å bli bevisst på egen mening, mestring og moro. La oss samordne egne drivkrefter med det vi er satt til å bidra med i fellesskapet. Motivasjon er ikke noe vi får. Det er noe vi skaper.

Her er noen innspill rundt Mening, Mestring og Moro.

3 – Utvikle Grunnenergien. Minimer negativt stress og bekymringer. Skap en optimistisk holdning til ansvar, arbeidsoppgaver og utfordringer. Dette vil øke trivselen, redusere risikoen for sykefravær, gi et mer positivt syn på livet. Slik får vi muligheter og lyst til å fokusere mer på egen utvikling.

4 – Verdsett Initiativ. Selvledelse, som stadig flere virksomheter innser viktigheten av, kommer fra initiativ og ønske om å trives og lykkes. Det dreier seg om å lede seg selv til å oppnå gode resultat og nyte det. Personer som systematisk praktiserer selvledelse har gode prestasjoner, gode opplevelser og høy livskvalitet.

(Foto: Pixabay)

God selvledelse er verdifullt for alle virksomheter. Uansett hva vi skal bli gode på må vi trene. Sparring og oppfølging gir denne treningen. Dette gir folk innsikt i hva de har av potensiale og muligheter. I en virksomhet er det summen av de ansattes styrker som gjør at vi lykkes, trives og skape verdier. Det er derfor disse må kartlegges, utvikles og omsettes.

ABC Organisasjonsutvikling har gode prosesser for å utvikle selvledelse.

Dette innlegget ble publisert i Ledelse, Personlig utvikling. Bokmerk permalenken.