Et must for ledere som vil lykkes.

Ønsker du bedre suksess og lønnsomhet i din virksomhet?

Det er mange faktorer som er viktige i en bedrifts suksess. Gode ledere er en av dem. Ledelse er operativt strategiarbeid og er svært dynamisk.  Mange ferdigheter kjennetegner gode ledere. Jeg har tidligere beskrevet de 3 jeg anser som viktigst for fremtidens ledere: «Tydelighet, rettferdighet og fremtidsfokus».

(Foto: Pixabay)

Denne gangen vil jeg spørre deg om du er en rettferdig leder!

Jeg vil tydeliggjøre at jeg med rettferdighet mener at de rundt deg (her medarbeidere) får den oppmerksomheten og midler de har behov av og har gjort seg fortjent til. Uten å fornærme noen er det ikke snakk om det sosialistiske begrepet om at alle til enhver tid skal ha like mye, uansett.

Rettferdighet skaper både lojalitet og tillit. Begge er like viktige for en leder. En god leder drives av å tilrettelegge for at medarbeiderne både trives og lykkes.

Når du tar del av beskrivelsene nedenfor er du sannsynligvis en rettferdig leder:

Se og bli sett:
Mange vil hevde at en god leder må være synlig. Jeg synes han/hun skal «se» også. Vær delaktig og operativ uten å forstyrre og tvinge deg på folk. Fortell dine medarbeidere hva du gjør og hvorfor du gjør det. Da kan du også stille spørsmål om hva de gjør og hvorfor. Å dele Informasjon og å være operativt tilgjengelig gir i seg selv et uttrykk for tillit, ærlighet og rettferdighet. Jeg har tidligere definert le-del-se.

Vær konkret:
Del med medarbeiderne dine hvilke forventninger du har til dem. Hva vil skape suksess for hver enkelt og hvorfor? Sørg for å være en forutsigbar leder som heier frem dine medarbeidere gjennom å være konkret. Da vil medarbeiderne lett få en opplevelse av «mening, mestring og moro».

(Foto: Pixabay)

Utvikle rutiner basert på erfaringer:
Legg strategier og følg dem. Skap og innarbeid gode rutiner og vaner. Når rutinene forbigås har det en årsak. Lag i så fall nye rutiner som er enkle å forstå og enkle å følge. Forklar hensikten og få bekreftelse av medarbeiderne om at de har forstått rutinene. Noen har kanskje behov av en grundigere gjennomgang enn andre.

Tildel selvstendighet og innflytelse:
Involver hver enkelt og gi eierskap til egen utvikling og bidraget til fellesskapet. Bekreft for medarbeiderne deres viktighet for «laget». Tilrettelegg for genuin arbeidsglede gjennom å «tillate» følelsen av å gjøre en god jobb.

Bevis empati:
Ledere som oppleves rettferdige av de ansatte, har gjerne empatiske evner og synliggjør å se situasjoner, problemstillinger og løsninger fra medarbeidernes perspektiv.

Gi både ris og ros:
Der det ikke feiles skapes det heller ingen ting. Gi rettferdig ris og ros. Tillat lærdom gjennom å feile uten å tildele skyld. Hjelp til å løs problemene og ta del i fremgangen.

Vær objektiv:
Verdsett forskjellene hos folk uten å favorisere enkelte ferdigheter. I sammenhengen er vi alle viktige og flinke når forutsetningen er tilrettelagt. Sørg for at medarbeiderne gjør de arbeidsoppgavene de har best forutsetninger å lykkes med. Her dukker «mening, mestring og moro» opp igjen.

Utvikle relasjoner:
Sørg for å ha gode relasjoner med dine medarbeidere og etabler en kultur hvor samhandling og likeverd er en selvfølge.

Husk også at du som leder er en rollemodell. Dine medarbeidere gjør som du gjør, i stedet for hva du ber dem om å gjøre.

Klassikeren: «Du skal gjøre mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg» kan med fordel utvikles til «Du skal gjøre mot andre det DE vil du skal gjøre mot dem».

Som rettferdig leder får du rettferdige og engasjerte medarbeidere. Det er godt for både miljøet og resultater.

«Ledelse synes å være det å få andre til å ønske og gjøre noe du selv er overbevist om bør gjøres». (Vance Paccard)

Dette innlegget ble publisert i Ledelse. Bokmerk permalenken.