5 tips for selvledelse for ledere.

For å lykkes med å lede andre er det en forutsetning at du lykkes med å lede deg selv. Skal du lykkes med deg selv må du ta deg selv på alvor. Du er faktisk tjent med å lede deg selv etter de samme prinsippene du bruker for å lede andre. Så enkelt er det.

Hva er så dine prinsipper for å lede andre? Du har sikkert mange overbevisninger, evner og ferdigheter som skaper rammer for hvordan du leder andre. Her kommer 5 tips for selvledelse som kan hjelpe deg til å lede både andre og deg selv. Disse 5 er ment som en oppsummering og forenkling uten å være en absolutt fasit. Se på dem som inspirasjon for å styrke din egen ledelsesform.

1 – Søk alltid muligheter.
Uansett hvilke utfordringer vi møter vil det være muligheter for gode løsninger. Søk disse.
For å oppnå disse må du ofte utenfor komforsonen. Det er ok å være der når du først kommer dit. Det finnes 1000 unnskyldninger for å utsette eller la det være, men hva oppnår du da?

Vær ærlig og realistisk med deg selv. Finn hva som er din målsetning og hvorfor denne er viktig for deg. Så kan du bestemme hvordan du vil nå målsetningen og ønsket resultat. Når hva og hvorfor er veldefinert blir hvordan elementært.

Gi deg selv en fear sjanse til å bidra til gode løsninger gjennom god planlegging og gjennomføring.

SMART-modellen kan hjelpe deg å tydeliggjøre din oppgave og målsetning:

S – Spesifikt. Hva ønsker du å oppnå? Hva blir resultatet av måloppnåelsen?
M – Målbart. Kan måles kvantitativt. Hva vil bevise for deg at det er oppnådd?
A – Attraktivt. Målet gir mening. Hvorfor er det viktig å oppå målet?
R – Realistisk. Målsetningen er oppnåelig og verdt bryet.
T – Tidsbestemt. Definerte tidsrammer gjelder.

2 – Etabler positive ideal.
Gi deg selv gode tilbakemeldinger når du har fortjent det. Send ut gode tanker og handlinger.

«En far og hans lille sønn går tur i fjellet. Plutselig snubler sønnen og får vondt i foten. Han skriker “auu”. Forbløffet hører han en stemme fra fjellet: Auu! Fylt av forventning roper han: Hvem er du? Svaret han får er: “Hvem er du”. Dette gjør gutten irritert, så han skriket: Du er feig. Stemmen svarer tilbake: “Du er feig”. Han ser forundret på far og spøt: “Pappa, hva skjer?” “Kjære sønn”, svarer faren behersket, “Følg med nå”. Han roper: Jeg beundrer deg! Stemmen svarer: “Jeg beundrer deg!”. Faren roper igjen: Du er fantastisk, og stemmen svarer: “Du er fantastisk!”. Den lille gutten er forvirret. Da forklarer faren. “Folk kaller dette ekko, men egentlig er det et speilbilde på livet. Livet gir alltid tilbake det du gir ut. Livet er et speilbilde av dine handlinger.
Hvis du ønsker mer kjærlighet, gi kjærlighet. Hvis du ønsker godhet, gi godhet. Hvis du vil ha forståelse og respekt, gi forståelse og respekt! Hvis du vil ha positivitet, vær positiv! Hvis du vil at folk skal være tålmodig og høflig mot deg, vær tålmodig og høflig!
Denne regelen gjelder for alle sider av livet. Det gir deg alltid tilbake det du sender ut. Livet ditt er et resultat av dine egne tanker og handlinger.»

Gjør erkjennelser på hva som påvirker deg positivt og negativt. Bruk begge som ressurser. Selv det som påvirker deg negativt kan transformeres til en positiv ressurs. «Det er umulig» kan omformes til «det er mulig når jeg gjør det slik».

Kortversjonen av Frans av Assissis sinnsrobønn er også relevant her:
«Gi meg styrke til å godta det jeg ikke får gjort noe med, mot til å gjøre noe med det jeg kan gjøre noe med – og visdom til å se forskjellen».

3 – Inspirer og stimuler.
Skal du lykkes med deg selv må du ta deg selv på alvor. Noe av det som er viktigst er å finne hva som gir deg «Mening», «Mestring» og «Moro». I disse 3 finner du dine verdier og det som driver deg. Dine verdier er din rettesnor for din autonomi, din attitude og din atferd. Verdiene styrer valgene du tar. Finn dine verdier og bruk dem som inspirasjon og stimuler til handling. Dine «hvorfor» er dine største verdier og forløser dine resultater.

4 – Sett høye mål og feire suksesser.
Det er deg det kommer an på. Våge å sett deg høye mål, ha rom for å feile. Gi også rom for å feire dine suksesser. Lær av både feilene og suksessene og gjør «best practice til next practice». Evaluer underveis og gjør nødvendige korrigeringer. Etabler gode vaner så blir det enklere å forvalte, utvikle og omsette dine suksesser.

5 – Gjør erkjennelser og del din begeistring.
Du er en ressurs som gjør godt for både deg selv og dine omgivelser. Minn deg selv om dette jevnlig (link til affirmasjoner). Fortell for deg selv og andre hva du vil, hva du gjør, hva du gir, hva som gleder deg, og hvorfor. Del dine gode historier for å oppmuntre og inspirere både deg selv og andre.

Jeg har sagt det før og gjentar gjerne: «vår tids beste ledere er utpreget rettferdige, tydelige og fremtidsrettet». Led deg selv slik du leder andre. Så enkelt og så vanskelig. Du bestemmer selv hvorvidt du når dine mål og ønskede resultat som leder, også som din egen leder.

Lykke til.

Dette innlegget ble publisert i Ledelse, Organisasjonsutvikling, Personlig utvikling. Bokmerk permalenken.