Slik kan lederteam utvikles.

Ledelse er å lykkes sammen med andre. Ledergrupper lykkes også best sammen. De gir hverandre inspirasjon, deler erfaringer, støtter hverandre og utfordrer hverandre. De trekker i samme retning og lykkes sammen. Ingen blir gode alene og Nils Arne Eggens samhandling (fra boken Godfoten), med å spille hverandre gode, fungerer fortsatt.

Å delta i et leder-T.E.A.M. kan være både være attraktivt og A.R.T.I.G.

Enhver leder bør ha mål om å skape resultater sammen med sine medarbeidere. For å oppnå dette er det nødvendig å dra nytte av andre avdelinger og deres ledere. Åpenhet og saklig kommunikasjon er avgjørende for dette.

I enkelte, og alt for mange, virksomheter er det kultur for å samle lederne for kun  å rapportere resultater og andre KPIer. Dette blir lite inspirerende og utviklende. Vel og bra å konstatere at virksomheten går bra og at de forskjellige ledernes målsetning innfris. Men – man glemmer dessverre alt for ofte å utvikle teamfølelsen og godtar at det kun jobbes etter avdelingsvise mål. De overordnede strategiene for det store fellesskapet i virksomheten blir tomme ord uten forankring i hverdagen. Man samarbeider rett og slett for dårlig.

For et lederteam, og alle andre team, bør hensikten være å skape resultater sammen som er større enn hva hver enkelt kan skape hver for seg.

Å delta i et lederteam bør være attraktivt og A-R-T-I-G.

Ansvar:

Definere tydelig hvor den enkeltes ansvar starter og slutter. Hva kan teammedlemmene forvente å få av de andre i teamet.

Respekt:

Å vise hverandre respekt og unngå å misbruke hverandre er en forutsetning.

Trygghet:

Tillitsfull dialog hvor det er lov be om hjelp og forvente å få det.

Initiativ:

Internt i teamet kommer det uoppfordret tilbud om å hjelpe hverandre når man ser at det er nødvendig for å styrke helheten.

Gjensidighet:

Et team jobber med oppgaver hvor man er gjensidig avhengige av hverandres bidrag for å få løst dem. «Vi-følelsen» er godt etablert.

Når ledergruppen jobber som et team skaper de resultater sammen.

ABC Organisasjonsutvikling har prosesser for team- og lederutvikling.

Dette innlegget ble publisert i Ledelse, Organisasjonsutvikling. Bokmerk permalenken.