Slik opprettholder og utvikler en leder sine lederegenskaper.

Her kommer noen påminnelser om enkle grep som kan hjelpe ledere (og andre) til å opprettholde og utvikle de egenskapene som skal til for å lykkes i samhandling med andre over tid.

Det å være leder er en utfordrende livsstil med både forpliktelser, forventninger og uforutsette problemstillinger. Hensikten med ledelse er å få medarbeiderne i en virksomhet til å lykkes, trives og skape verdier. Og, ledelse er å lykkes sammen med andre. Mange ledere går all in og setter sin ære i å nå målsetninger gjennom andre. Gjerne målsetninger som er skapt av andre, kanskje på styrerommet. Det kan være svært utfordrende og slitsomt å tilfredsstille både de man leder, de man samarbeider med, de man rapporterer til, familie, venner og seg selv

Det finnes en rekke eksempler på at dette går på helsa løs for både ledere og de som ledes. Hvem skal så ta ansvaret for en leders tilstand, vedlikehold og utvikling? Familie, venner og kolleger er naturlig å peke på. Den som kjenner hvor skoen trykker er riktignok den som har skoen på. Det er rett og slett lederen selv som har ansvar for egen tilstand og utvikling. Mang en leder har gått til grunne fordi hen ikke oppdaget den berømte veggen som kom imot.

(Foto: Pixabay)

For å lykkes med å lede andre er det en forutsetning at man lykkes med å lede seg selv. Skal man lykkes med deg selv må man ta deg selv på alvor. De fleste ledere er faktisk tjent med å lede seg selv etter de samme prinsippene som brukes for å lede andre. Så enkelt er det.

Her kommer noen påminnelser om enkle grep som kan hjelpe ledere (og andre) til å opprettholde og utvikle de egenskapene som skal til for å lykkes i samhandling med andre:

1 – Aksepter realitetene. Frigjør deg fra det som har skjedd og er vanskelig å endre på. Ta lærdom av feilene du gjorde. Aksepter hvis du valgte feil. Minimer omgang med de du anser som fiender. Erstatt drømmen som sprakk med en ny. Søk muligheter og sørg for at du forbedrer deg litt hver dag. Det gjør en forskjell for både deg selv og andre.

2 – Prioriter tiden. Du vil preges av det du prioriterer, bevisst eller ubevisst. Din tid er nå, og kommer i begrenset omfang. Bruk tiden fornuftig og sørg for at du får tid til deg selv. Du er tross alt din egen kapasitet. Du er kanskje både leder, kollega, ansatt, kunde, forelder, familiemedlem, venn, nabo og medmenneske. Det er opptil deg selv hva du gjør, hvorfor, hvordan, med hvem og når. Ta bevisste valg så får både du og omgivelsene det godt.

3 – Tillat egen Begeistring. Du kjenner dine drivkrefter best. Sørg for at dine viktigste oppgaver gir deg mening og stor sannsynlighet for mestring. Du kjenner sikkert til at de som fremstår som begeistret både lykkes og trives med det de gjør. Sørg for å være en av dem.

4 – Vær tydelig på din hensikt. La det komme tydelig fram hvorfor du tenker og gjør det du gjør. Da blir det lettere å «stå i det» og folk vil gi deg større spillerom. Tenk over drømmene og visjonen din. De bør få styre målene du strekker deg mot.

5 – Juster egne forventninger. Forutsetninger endres hele tiden. Spesielt av andre. Da er det smart å tenke offensivt og proaktivt i din fremdrift. Det er igjen snakk om å prioritere og bestemme deg for hva du kan gjøre mindre av hvis du velger å gjøre mere av noe annet. Din suksess er innfrielse av forventninger. Optimalt er litt mere enn for lite, og litt mindre enn for mye.

6 – Skap dårlig stemning. Noen ganger er det nødvendig å bli litt forbanna og bruke autoriteten din. Det inngir respekt. Forbigående dårlig stemning kan være nødvendig for å skape forståelse og enighet. «Der det ikke diskuteres skapes heller ingenting.» Velg imidlertid dine fighter med omhu. Du får respekt om du fyrer deg opp en sjelden gang når det er nødvendig.  Da unngår du å bli omtalt som den som hisser seg opp over alt mulig. Det er ingen tjent med.

«If you want everyone to be happy, don’t be a leader, sell icecream.» Steve Jobs

7 – Verdsett hvile. Mange avslutter arbeidsdagen med hodet fylt av arbeidsoppgaver. Det er vel og bra å fokusere selv om man er ute av jobbsonen. Gode ideer dukker jo opp hele dagen. Det er allikevel viktig å koble fra innimellom og hvile fra dine arbeidsoppgaver. I samvær med familie og venner er det viktig å være «her og nå» og vise respekt. Søk arenaer hvor du vil være 100% til stede. Fysisk fostring sammen med andre, utøvende kunst og musikk, bridge og sjakk fungerer vanligvis bra. Det er viktig å gjøre «noe annet» enn jobb selv om du elsker jobben. Om du for eksempel synger i et kor kan du ikke gruble på morgendagens møte mens korøvelsen pågår. Da hviler du fra arbeidsoppgavene. I tillegg bør du selvsagt unne deg en god natts søvn.

8 – Benytt en sparringspartner. Ofte er det nødvendig å dele dine ideer og inntrykk med noen du stoler på. Inngå et partnerskap med en du kan sparre med. Ofte er det greit å se ting fra et annet perspektiv uten forutinntatte meninger. Dette kan gi en god sortering og nye hensiktsmessige løsninger. I tillegg vil det gi deg en mental ro og bedre kontroll. Psykisk helse er ofte undervurdert.

(Foto: Pixabay)

For å gjøre en forskjell for andre er det viktig at du tar vare på deg selv. Det forventes av oss alle at vi tar vare på hverandre og hjelper hverandre når det er nødvendig. For å lykkes med dette er en forutsetning at du er i stand til å bidra. Under sikkerhetsinstruksjonen før enhver flytur er budskapet: «Ta på din egen maske før du hjelper andre». Dette handler om mye mer enn flysikkerhet. Hjelper du deg selv først, har du mulighet for å hjelpe de rundt deg. I et hvert felleskap er det viktig å ta vare på seg selv og hverandre. Det er samhandling og samhold. Se hverandre, hør hverandre og verdsett hverandre.

Det er verdt litt ekstra innsats for å ta vare på deg selv og din utvikling. En bevisst holdning til hva du vil oppnå, hvorfor og hvordan, setter din eksistens i perspektiv. Og husk at uansett hva du vil bli god på er trening nødvendig.

ABC Organisasjonsutvikling har prosesser for å hjelpe ledere til å forvalte, vedlikeholde og utvikle sin lederkompetanse.

Dette innlegget ble publisert i Ledelse. Bokmerk permalenken.