Forbedringsprosesser

Act

 

 

 

De aller fleste virksomheter har et forbedringspotensial, uansett bransje og forretningsidé. Hensikten med enhver forbedringsprosess er å realisere dette forbedringspotensialet. Målet er å øke lønnsomheten og kundenes lojalitet gjennom nøkkelspillernes ytelse og begeistring. Dette målet når vi gjennom tett interaksjon med de som deltar i prosessen. Ofte oppnår deltagerne økt livskvalitet ved å realisere sitt eget forbedringspotesial som et bidrag til fellesskapet. Å få perspektiv på tilhørighet, utvikling og innflytelse balanserer selvfølelsen.

Eksempler på forbedringsprosesser/utviklingsløp er teambuilding, lederutvikling, selgertrening, strategiprosesser og utvikling av samhandling.

Mange gjennomfører endringsprosesser. Vi vil sammen gjennomføre forbedringsprosesser som er noe helt annet.