Forbedringsprosesser

Act

De aller fleste virksomheter har et forbedringspotensial, uansett bransje og forretningsidé. Hensikten med enhver forbedringsprosess er å realisere dette forbedringspotensialet. Målet er å øke lønnsomheten og kundenes lojalitet gjennom de ansattes motivasjon, prestasjoner og trivsel. Dette målet når vi gjennom å stimulere hver enkelts drivkraft og tilrettelegge for opplevelse av mening, mestring og moro. Ofte oppnår deltagerne økt livskvalitet ved å realisere sitt eget forbedringspotesial som et bidrag til fellesskapet.

Eksempler på forbedringsprosesser/utviklingsløp er teambuilding, lederutvikling, selgertrening, strategiprosesser og utvikling av kultur.

Mange gjennomfører endringsprosesser uten klare mål og mening. Vi vil sammen gjennomføre forbedringsprosesser som er noe helt annet.

Ønsker du kontakt? Trykk her