Forbedringsprosesser

Act

De aller fleste virksomheter har et forbedringspotensial, uansett bransje og forretningsidé. Hensikten med enhver forbedringsprosess er å realisere dette forbedringspotensialet. Målet er å øke lønnsomheten og kundenes lojalitet gjennom de ansattes motivasjon, prestasjoner og trivsel. Dette målet når vi gjennom å stimulere hver enkelts drivkraft og tilrettelegge for opplevelse av mening, mestring og moro. Ofte oppnår deltagerne økt livskvalitet ved å realisere sitt eget forbedringspotesial som et bidrag til fellesskapet.

Eksempler på forbedringsprosesser/utviklingsløp er teambuilding, lederutvikling, selgertrening, strategiprosesser og utvikling av kultur.

Mange gjennomfører endringsprosesser uten klare mål og mening. Vi vil sammen gjennomføre forbedringsprosesser som er noe helt annet.