7 verdifulle skritt mot selvledelse.

Det har aldri vært viktigere med selvledelse enn nå, når så mange jobber hjemmefra med distanse til ledere og kolleger. Her er 7 skritt som kan styrke virkningen av selvledelse.

Distansearbeid har økt betraktelig gjennom pandemien og hjemmekontor har utviklet seg til en etablert arbeidsform. For mange har det betydd savn av fysisk fellesskap og kontakt med både ledere, kolleger og kunder. De tekniske løsningene for å gjennomføre hybridmøter blir stadig bedre og mange synes det er besnærende å kunne styre egen mikrofon, kamera og deltagelse i møter. Her har behovet for disiplin og selvledelse eskalert.

NB! Selvledelse og selvutvikling er ikke for alle. Mange er i den heldige situasjonen at de har det bra akkurat slik de har det, og har god kontroll på egen situasjon og utvikling.  Andre derimot, trenger en struktur å jobbe etter for å oppnå det de ønsker og brenner for. Denne strukturen kan du kalle selvledelse og selvutvikling.


Frihet til å velge åpner for å velge bort. Hver enkelt kan faktisk være proaktiv og prioritere egen tid. Det er dette som krever disiplin og selvledelse. Mange synes det er vanskelig å motivere seg og navigere i et arbeidslandskap som hele tiden utvikles. Ta beviste grep for å utvikle egen trivsel og effektivitet. For å lykkes med deg selv må du ta deg selv på alvor. Selvledelse handler om å ta seg selv på alvor.

Vis initiativ overfor dine ledere når du trenger hjelp til å skape gode forutsetninger for din og andres motivasjon, effektivitet og trivsel. Dine arbeidsoppgaver oppleves kanskje annerledes enn tidligere? Du selv er den som kjenner dine egne ønsker og behov best. Ta derfor tak i din egen hverdag og lag en struktur for hvordan du leder deg selv. Det vil skape gode resultat for både deg selv og de rundt deg.

Støtte fra HR-avdelingen og ledelsen kan hjelpe deg, men fremfor alt er bevisstgjøring av egne drivkrefter med forvaltning, utvikling og omsetning av disse det viktigste. Vi er selv ansvarlig for hva vi gjør og hvorfor. Egen motivasjon, effektivitet og trivsel formes av dette.

Her kommer noen tips som kan inspirere til å styrke selvledelse basert på «Forbedringsprosess» levert av ABC Organisasjonsutvikling:

1. Gjøre erkjennelser på egne muligheter og trusler.

Hvilke muligheter har jeg for å utvikle meg selv og omgivelsene? (Ref Ibsen «Tenke det!»)
Hva ønsker jeg mest av alt en forbedring på i mitt liv? Hvorfor?

2. Ta eierskap og ansvar for egen utvikling.

Hvem har ansvaret for min utvikling?
Hvor viktig er det for meg å oppnå nevnte forbedring? (Ref Ibsen «Ønske det!»)
Hva kan styrke meg i overbevisningen i at «det er verdt det» og «jeg har fortjent det»

3. Definer personlige målsetninger og ønskede resultat.

Hva er min målsetning og hvorfor?
Hvorfor gjør du slik du gjør?
Hvilke resultat leder det til? (Ref Ibsen «Ville det!»)
Fokuser på resultat og tilstand fremfor aktiviteter. Aktiviteter kommer senere.

4. Legg en strategi/plan og følg den.

Hva skal gjøres? Hvorfor skal det gjøres? Når «hva» og «hvorfor» er veldefinert blir «hvordan» enkelt.

Hvordan vil jeg nå målsetningen? Hva er suksesskriterier for å oppnå ønskede resultat?
Gjør en kontinuerlig evaluering på hvor du står i forhold til hva du ønsker og behøver. Juster planen når det virkelig trengs.
Bilde labyrint

5. Gjennomfør formålstjenlige aktiviteter og unngå begrensende aktiviteter.

Virkeliggjøre det jeg ønsker å oppnå ved å gjennomføre planen. (Ref Ibsen «Gjøre det!»)
Det er aldri for sent. Derimot kan det være på tide.
Unngå å bruke justeringsmuligheten som unnskyldning til å utsette eller gjennomføre halvhjertet. Det er deg selv det kommer an på og ditt eget engasjement fører deg videre. Vil du ikke nok kan du bruket tiden på noe annet.

6. Affirmasjoner, positivt selvsnakk.

Hva er jeg mest tilfreds med? (f.eks: jeg er dyktig, stolt og verdifull)
Hvorfor er jeg tilfreds med dette og hva gir det meg?
Jeg vil feire «kort» oppnådde delmål og gi velfortjent ros til meg selv.

7. Økologisk sjekk.

Hva vil det bety for meg å oppnå dette?
Hvilke betydninger (både positive og negative) vil mine ønskede resultat ha for folk i mine fellesskap? Hvilke reaksjoner kan jeg forvente å motta?

Det er referert til deler av Ibsens sitat. De passer inn i helheten.

«Ja, tænke det– ønske det– ville det med– men gjøre det! Nej, det skjønner jeg ikke!».

 

Har du et mål? Da må du helt enkelt bestemme deg, så starte.

Husk at det finnes 1000 dårlige unnskyldninger for å utsette eller sabotere denne prosessen. Disse parerer du selvsagt fordi du ønsker forbedring i livet ditt. Spør deg selv underveis (kanskje et daglig spørsmål):

«Hva er jeg best tjent med på sikt?»

Hva er det viktigste å huske på når det gjelder selvledelse? Å ha mot og tillit til at uansett hva du er og hva du gjør, har du en mulighet til å påvirke i den retningen du ønsker. For en virksomhet handler det om å bevege seg sammen i en bestemt retning.

Er du i en virksomhet som er åpen for utvikling av medarbeiderne gjennom selvledelse? Da har vi noe å snakke om.

Jeg hjelper deg/dere gjerne med å etablere en god struktur for selvledelse.

Dette innlegget ble publisert i Ledelse, Organisasjonsutvikling, Personlig utvikling. Bokmerk permalenken.