Slik kan du virkeliggjøre gode og lønnsomme forbedringer.

Hemmes din virksomhet av manglende resultater av forandringer/endringer? 

Kanskje gjør dere grep som rett og slett mislykkes? 

Kanskje det er på tide at dere realiserer forbedringer fremfor endringer?

En forbedring er forpliktende til en positiv endring. Et konkret resultat og nytteverdi av prosessen. Her ligger det strukturer, planer og klare målsetninger om nettopp forbedringer. En endring eller forandring forplikter kun å gjøre ting på en annen måte.

Forbedringen forutsetter en endring, men endringen forutsetter dessverre ikke en forbedring. Ser du forskjellen?

Forbedringsprosesser er aktiviteter «for bedring».

Det handler ofte om å se muligheter og gjøre bevisste valg i forhold til disse. Så, gjennomføre veldefinerte aktiviteter for å oppnå mål.

«Forandring fryder» blir ofte litt for enkelt. Forbedring fryder derimot, forutsatt at de involverte selv ønsker forbedringen. Det gjør de nok. 

Vår verden er i hyppig endring. De fleste bransjer er i hyppig endring. Dette betyr at for de aller fleste virksomheter kreves forbedringer for å henge med i konkurransebildet. Fokus på endring holder ikke lenger. Det er nødvendig å fokusere på forbedring som inneholder klare «hva, hvorfor og hvordan».

I krisetider legger vi ikke ned, vi legger om. Ustabile tider gir muligheter for både ødeleggelse og forbedringer. Både trusler og muligheter må tas på alvor. Fremtiden kan du forberede og forbedre gjennom å utvikle forutsetningene. Spør deg selv: «hva kan jeg påvirke?» og «hva kan jeg ikke påvirke?». «Hva ønsker jeg å oppnå og hvorfor»? Legg til «hvordan skal vi realisere det vi ønsker å oppnå?»

Når «hva» og «hvorfor» er veldefinert blir «hvordan» mye enklere. 

Uansett hvilke tiltak som blir gjennomført vil ledelsens engasjement være en forutsetning for å lykkes og skape varige forbedringer. Å gå foran som et godt eksempel og heie frem kolleger og medarbeidere er en leders privilegium og plikt.

Her får du noen enkle prinsipper som kan lokke frem forbedringer i din virksomhet:

1. Vær tydelig.

Sørg for at alle ansatte kjenner og får eierskap til virksomhetens grunnverdier og visjon. Både verdiene og visjonen vil forme hvordan dere oppleves av markedet. Påminnelser om hva dere står for, hvorfor dere vil fremstå slik og hvordan dere kan etterleve dette danner grunnlaget for både motivasjon, prestasjoner og trivsel. Både kolleger, kunder og de ansatte selv vil verdsette en genuin og tydelig presentasjon av din virksomhet.

2. Fokuser på forbedringer fremfor forandringer.

Verden er i hyppig endring for tiden. For å henge med i utviklingen er det viktig å tilpasse seg de nye kravene. Forvaltning holder ikke lenger. Vi må hele tiden utvikle oss. Dette gjelder for både personer, virksomheter og øvrige fellesskap i samfunnet.
Mange mennesker opplever enhver forandring som en trussel for det etablerte. En forbedring derimot er forpliktende til en positiv endring. Her ligger det planer, struktur og klare målsetninger om nettopp forbedringer. Gjennom å fokusere på gevinstene og forbedringene vil det oppleves positivt å gjennomføre for de som er delaktige i slike prosesser. Vi gjennomfører aktiviteter «for bedring».
Husk at hver enkelt av oss er forskjellige, med forskjellige behov av innsikt både om forventninger og forutsetninger. Sørg for at alle forstår sine roller og ansvar.

3. Oppfordre til disrupsjon.

Disrupsjon er et lånord fra engelske disruption, som betyr en forstyrrelse, eller noe som avbryter noen som er i gang med noe.
I dag brukes ordet for å beskrive hvordan teknologi kaster om på forretningsmodeller.
Doktorgradsstipendiat Eirik Sjåholm Knudsen ved NHH sier disrupsjon handler om substitusjon, hvor det kommer et substitutt eller alternativ, til produktene og tjenestene som markedet leverer i dag.

Disrupsjon kan være å realisere ideer som skaper varige, viktige og verdifulle forbedringer. Oppfordre og påskjønne nytenking. De gode ideene blir gode først når vi gjør noe med dem. Ofte har vi ideer som vi holder for oss selv fordi vi er usikre på om de er gode. Plutselig kommer noen andre med den samme ideen og blir helter fordi ideen virkelig er god. Overbevis omgivelsene dine om å legge frem sine ideer. Diskusjoner vil oppstå og det skaper gode løsninger. Skap engasjement og utfordre de etablerte sannheter. Husk at der det ikke diskuteres skapes helle ingen ting.

4. Vær en god rollemodell.

Gå foran som et godt eksempel og inspirer «flokken din» til å følge deg. Engasjer og sørg for å bli gjenkjent som en «forbedrer». Tilliten og forventningene til deg blir en trygghet og en støtte for dine omgivelser. De som ønsker hjelp til å løse og diskutere sine problemer vil tørre å henvende seg til deg. Husk at du vil få den tilliten og det ryktet du fortjener.

5. Se, bekreft og verdsett.

Å forstå og respektere sine medarbeidere på deres premisser er viktig for god ledelse. Å verdsette forskjeller likeså. Vi er alle forskjellige og egner oss til forskjellige roller og oppgaver.
Våre forskjeller gjør at vi kompletterer hverandre og styrker hverandre gjennom samarbeid. De fleste ledere innen lagidrett er enige i Nils Arne Eggens teorier om verdien i å «spille hverandre gode». Det å se hverandres styrker og komplettere hverandre er uvurderlig i ethvert fellesskap. Dette er en gave for enhver leder.

Husk at hver enkelt av oss er forskjellige, med forskjellige behov av innsikt både om forventninger og forutsetninger. Sørg for at alle forstår sine roller og ansvar.

Alle har vi behov av å «bli sett» og motta både ris og ros når vi har gjort oss fortjent til det. En leders interesse for hver enkelt medarbeider er en suksessfaktor som tilrettelegger for engasjement.

6. Ha kontinuitet i inspirasjon og oppfølging.

Fremskritt skapes over tid basert på erfaringer, engasjement og målrettet arbeid. Både ledere og medarbeidere er hele tiden under utvikling. En kontinuerlig tett oppfølging og sparring fra de som «heier» på oss er viktig for å holde prestasjonene på et høyt nivå.
Når dere ser mening, mestring og moro i det dere gjør er det lett å holde et høyt prestasjonsnivå. Skap gode vaner og rutiner med kontinuerlig oppfølging.

«Improvement is a proccess, not an event.»

Ledelse er operativt strategiarbeid og er svært dynamisk. Mange ferdigheter kjennetegner gode ledere. Jeg har tidligere beskrevet de 3 jeg anser som viktigst for fremtidens ledere: «Tydelighet, rettferdighet og fremtidstankegang».

Ledernes rolle er å inspirere og lokke frem motivasjon og engasjement. Motivasjon er noe de ansatte skaper selv basert på blant annet lederens inspirasjon. Resultatet av dette er selvsagt økt inntjening og trivsel. Vi snakker om vinn-vinn for både kundene, de ansatte, virksomheten og deg selv som leder.

Vi blir gode på det vi trener på, og uten trening stagnerer og forfaller vi. Ta dine ansatte og deg selv på alvor og tilrettelegg til forbedringer gjennom kontinuitet i trening og tilførsel av inspirasjon.

Se over skulderen din og sørg for at noen følger etter deg. (Henry Gilmer)

ABC Organisasjonsutvikling har metoder for å oppnå forbedringer av både lønnsomhet og trivsel.

 

 

 

Dette innlegget ble publisert i Ledelse, Organisasjonsutvikling. Bokmerk permalenken.