Slik skaper du suksess gjennom å satse på dine sterke sider!

Er du moden for å satse på oppgaver som gir deg mening, mestring og moro?

Her er noen tips som kan hjelpe deg å bli mer produktiv samtidig som du opplever mindre stress og mer glede på jobben.

1. Gjør erkjennelser på eget talent og muligheter. Hva er dine ressurser og muligheter?

Face the facts – du vil aldri bli noe annet eller noen annen enn den du er. For å lykkes må du ha en viss mengde naturlige evner og en stor porsjon engasjement. Det kryr av folk rundt oss i kategorien «I wish I could have been». De har mindre av både suksess, trivsel og engasjement, i forhold til sitt eget potensial. Årsaken er at de mangler forutsetningene  for å lykkes og trives med den jobben de gjør.

Påstanden: «Du kan bli hva du vil bare du forsøker hardt nok» er i beste fall en myte. Du må ha talent, evner og de rette egenskapene for å bli skikkelig god. Du er bra akkurat slik du er, bare så det er sagt. (Poenget er at om du benytter dine beste egenskaper har du gode forutsetninger for å lykkes.) Hardt arbeid er nødvendig, men hardt arbeid blir mindre hardt når du jobber med oppgaver du mestrer og trives med. I tillegg blir det mer lystbetont. Du vil også naturligvis utvikle dine ferdigheter over tid. Skjønner du? (Riktig bruk av dine egenskaper gir suksess, trivsel og personlig utvikling. Da er du i den gode spiralen.)

2. For best resultat, fokuser på å gjøre det du er naturlig god på.

Alle har områder hvor de er naturlig talentfulle og områder der de er naturlig svake. Det er ingenting galt med det – det er et resultat av at vi er «skrudd sammen» på forskjellig måte. Mange bruker mye tid på å styrke de «svake» sidene. I en jobbsammenheng får mange beskjed om nettopp å skjerpe seg og se til å mestre det de egentlig har dårlige forutsetninger for å lykkes med. Kanskje er man da rett og slett i feil jobb?

Det er mulig å utvikle de såkalt svake sidene til en viss grad. Det har ofte med mentalitet og holdninger å gjøre. Hvis man «vil nok» kan det forløses ferdigheter gjennom bevisst trening. Kall det gjerne «støtteferdigheter». Dette er ferdigheter som er komplementære til de ferdighetene du har lettest for gjennom dine talent og vil styrke din kapasitet uten at det går på bekostning av trivsel.

Det du er naturlig god på vil gi stor mestringsfølelse og mening. Da blir det fort lystbetont/morsomt også.

Hva kan det bety for deg at du har visse områder med naturlig talent?

3. Å utvikle dine svake sider er feil bruk av tid.

Ofte er det slik at det faktisk ikke er verdt det. Det er sløsing med både tid og energi. Fokuser heller på å finne områder av styrke og gjør alt du kan for å forbedre dem. Se dessuten til at omgivelsene dine verdsetter dine styrker. Gjør de ikke det bør du vurdere å bytte miljø og søke oppgaver hvor du kan både lykkes og trives, og utvikle dine stryker ytterligere.

4. Samarbeid med andre med forskjellige styrker enn dine egne.

Slik vil dere utfyller hverandre og som Nils Arne Eggen ville sagt «spille hverandre gode».

De fleste blir bedre på å ikke prøve å gjøre alt selv – det er langt bedre for alle hvis du fokuserer på det du er best på.

Hvis du er svak i et bestemt område, er det smart å finne noen å samarbeide med som er naturlig sterk på dette området. Spør gjerne personen om denne kan tenke seg å være din mentor. Da blir det naturlig at dere deler inntrykk og lærer av hverandre. I stedet for å brenne masse tid og energi på å kompensere for dine svakheter bør du overlate disse oppgavene til andre som har dine svakheter som sine styrker.

Du trenger ikke å gjøre alt selv. Ved å samarbeide med andre mennesker som har komplementære styrker vil du få gjort mer.

5. Oppsøk og utvikle mangfold.

Et team av mennesker med forskjellige egenskaper er effektivt fordi det har et stort utvalg av styrker å ta av.

Verdien av mangfold i næringslivet er stort. Erkjennelser på, forvaltning av, utvikling av og omsetning av mangfold fungerer i praksis. Hvis alle i teamet har de samme styrkene mister man mangfoldet og det er da lett å kjøre seg fast.

Oppsøk og utvikle team med mangfold. Tilby dine beste egenskaper og ferdigheter her.

6. Oppmuntre de du samarbeider med til å fokusere på, forbedre og utnytte sine sterke sider, fremfor å fokusere på sine «forbedringsområder».

Vi yter aller best gjennom fokus på våre personlige styrker. De som er gode på strategisk planlegging, men mindre vellykket i direkte relasjon med kunder bør selvsagt arbeide med strategisk planlegging. Andre med naturlig talent til å jobbe med kunder skal selvsagt jobbe i mer salgsrettede roller.

Alle er forskjellige og alle har sine sterke sider. Alt for mange av oss arbeider uten å dra nytte av det vi er aller best på og sliter derav både med å lykkes og trives. Mye bortkastes energi går med for å kompensere for manglende forutsetninger. Det er viktig å være klar over at det er stor forskjell på optimal og maksimal arbeidsinnsats. Optimal er for meg  «mer enn for lite og mindre enn for mye».

La folk fokusere på å gjøre det de er best på og de vil oppnå mye mer. Å forstå styrkene til de du jobber sammen med, er det første skrittet i å sikre hver enkelt og fellesskapets suksess.

7. Planlegg og utfør dine aktiviteter rundt dine sterke sider.

Bevisstgjøring på dine områder med naturlig styrke er enormt verdifullt. Med bevisst strategi om å planlegge og utføre dine aktiviteter rundt dine sterke sider vil du oppnå enda større suksess med det du gjør. I fare for å gjenta meg selv vil jeg nevne at din egen tilstedeværelse berikes når den er fylt med mening, mestring og moro.

Selv har jeg hatt flere stillinger hvor oppgavene passet dårlig til mine sterke sider. Det medførte mye ekstra innsats for å tilfredsstille både mine egne og andres forventninger. Dette var frustrerende perioder. Læringen og erkjennelsen på hva som er både viktig for meg og hva som er mine sterke sider ble verdifull for veien videre.

Se hvilke ressurser du har rundt deg. Gjør det du selv er best på og overlat andre oppgaver til de som er best egnet for dem. Legg strategier og planer for å oppsøke de utfordringene du er best tjent med. Det er det beste for fellesskapet du er i også. Å få ting gjort og å være fornøyd med å gjøre dem er en fantastisk kombinasjon.

8. Vær bevisst på å fokusere på aktiviteter som gjør det enkelt for deg å utvikle dine talent til styrker.

Et talent blir en sann styrke gjennom bevisst fokus og utvikling. Personlig utvikling er lystbetont og føles enkelt og nyttig når det er det medfødte talentet som får mulighet til å utvikle seg. Resultater synes og føles innen rimelig tid. Dette er «den gode spiral» med gode forutsetninger for ytterligere utvikling.

Mange bedrifter sender ansatte med faglig tyngde og dårlige pedagogiske evner på kurs og treningsprogrammer for å lære seg å holde kurs og foredrag. Dette er ofte bortkastet da følelsen av å lykkes med det faglige forsvinner inn i dårlige presentasjoner. I stedet bør man finne de som har «nok» faglig kompetanse og naturlig talent for å holde kurs og foredrag. Send disse på kurs og skap gode foredragsholdere fremfor å transformere de faglige ekspertene til dårlige foredragsholdere.

Ved å oppsøke muligheter til å utvikle dine talent, kan du gjøre dine sterke sider enda mer verdifulle.

9. Identifisere områder der du bruker flere personlige styrker samtidig. De er aktiviteter der du vil fremstå med toppklasse.

Når du bruker mer enn én av dine styrker når du løser oppgaver, er styrkene ikke bare lagt sammen, men mangedoblet. Hvis du noensinne har sett noen utføre en jobb briljant, har du kanskje observert at de benyttet flere av sine ypperste styrker. Dette er ikke noe hokus-pokus. Derimot er utmerkede resultater en naturlig konsekvens av å identifisere, forvalte, utvikle og omsette et utvalg av de personlige styrkene.

Når du finner oppgaver hvor du kan benytte flere av dine mest utpregede styrker, har du funnet oppskriften for arbeid som vil gjøre deg lykkelig, velstående og vellykket for mange år framover.

For å lykkes må du helt enkelt ta deg selv på alvor.

Dette innlegget ble publisert i Personlig utvikling. Bokmerk permalenken.