Slik kan lønnsomheten påvirkes av de ansattes trivsel.

Ligger det begrensninger i de ansattes trivsel? Kanskje begrenses lønnsomheten i din virksomhet av manglende entusiasme. Hos mange er dette en smerte vi helst vil unngå å snakke om. Det er synd for både virksomheten og de ansatte.

Har virksomheten derimot ansatte som trives på arbeidsplassen? Da har dere gode forutsetninger for høy lønnsomhet.

Brilliant Future analyserte, for en tid tilbake, medarbeiderundersøkelser fra 155 000 ansatte i 51 virksomheter i Sverige. Her kom det tydelig frem at høy lønnsomhet avhenger av de ansattes trivsel, gode relasjoner og ledelsens tillit.

En av de sterkeste betingelsene er ledelsens evne til å kommunisere med sine ansatte. Organisasjonene som er gode her har 18 prosentpoeng høyere lønnsomhet sammenlignet med selskaper der intern kommunikasjon ikke fungerer.

Virksomheter med lederne som har de ansattes tillit er 16 prosentpoeng mer lønnsomme sammenlignet med virksomheter der de ansatte mangler tillit til ledelsen.

I mange virksomheter erkjenner ledelsen at den største verdiskapningen er de ansatte. Her inngår både kompetanse, motivasjon, innsats, adferd og trivsel. Det er nettopp dette jeg kaller «Verdiskapning gjennom begeistring». Ledelse er selvsagt også en viktig del av dette. En leder med de ansattes tillit og respekt kan heie frem sine medarbeidere og inspirere til at de både lykkes og trives. En god leder skaper samhandling og gode forutsetninger for dette.

På et overordnet nivå viser analysen at ansattes trivsel gjenspeiles i de økonomiske resultatene. Et godt arbeidsmiljø og gjensidig respekt fra lederen resulterer i økt lønnsomhet med 14 prosentpoeng sammenlignet med virksomheter med dårlig arbeidsmiljø.

Her er fire betingelser til økt lønnsomhet i henhold til analysen:

1. Et sterkt lederteam som kommuniserer godt og har tillit fra ansatte.

2. Mulighet for personlig og faglig utvikling.

3. Tilrettelagt arbeidsmiljø med lavt stressnivå.

4. Lojale medarbeidere med sterk tilhørighet.

Studien er basert på data fra medarbeiderundersøkelser fra Brilliant’s database og økonomiske nøkkeltall fra Bisnode.

Oppsummert er det lønnsomt med medarbeidere som både trives og lykkes på arbeidsplassen.

Hva kan gjøres med å øke trivselen og lønnsomheten i din virksomhet?

Kanskje vi har noe å snakke om?

Ta kontakt hvis du trenger hjelp.

Dette innlegget ble publisert i Ledelse, Organisasjonsutvikling. Bokmerk permalenken.