Management for hire

«Management for hire» er en god løsning for å fylle en lederstilling på midlertidig basis. Det kan for eksempel være i forbindelse med permisjoner, sykdom, under en rekrutteringsprosess, kulturutvikling eller for å styrke lederteamet i ulike faser av virksomhetens utvikling.

Som midlertidig leder er jeg opptatt av å være tydelig, rettferdig og fremtidsrettet.