Slik blir du forstått slik du vil bli forstått!

God kommunikasjon tilrettelegger for trivsel, effektivitet og overskudd. For både personer, virksomheter og samfunnet.

Det er både oppklarende, konfliktløsende og konfliktforebyggende. Dette skaper ro, ”godfølelse” og lavt stressnivå.

God kommunikasjon minimerer feiltolkninger, frustrasjon og konflikter.

Trenger du profesjonell coaching i din lederrolle?

”5-trinnsmetoden” ble i sin tid laget av Virginia Satir som er en bauta innenfor kommunikasjon mellom mennesker.

Disse 5 trinnene kan hjelpe deg å gjøre kommunikasjonen mer effektiv.

1. Fakta (objektivitet, bruk sansene):

Forklar de faktiske forholdene.
Hva er sagt og gjort av hvem?
Hvordan var hendelsesforløpet?

2. Tanker (forklar hva du virkelig mener – unngå konklusjoner):

Hva tenker du om omstendighetene?
Hvilken opplevelse har du hatt og hvilke fortolkninger har du gjort?
Hvilke synspunkter har du?

3. Følelser(unngå å forveksle tanker og følelser):

Hvordan påvirker de faktiske forholdene følelsene dine?

4. Løsning (vinn-vinn, ivareta alles interesser):

Hvilken løsning anser du som den beste for de involverte partene (objektivt)?
Begrunn løsningen.

5. Handling (ansvarsfull målrettet handling):

Hvilke valg gjør du og hva vil du gjennomføre?
Hvordan ønsker du at de andre skal respondere?
Begrunn dine valg.

 

ABC Organisasjonsutvikling har prosesser for å bedre kommunikasjonen i de fleste relasjoner.

Dette innlegget ble publisert i Organisasjonsutvikling, Personlig utvikling. Bokmerk permalenken.