Visdomsord

……til inspirasjon

Vil du ha suksess med deg selv er det enklest om du tar deg selv på alvor.

”Begrensningene sitter kun i eget hode, mulighetene likeså.”
Cato Zahl Pedersen

«Fremgang leder ikke til lykke. Lykke leder til fremgang. Når du elsker det du gjør kommer du alltid til å være fremgangsrik.»  Albert Camus

«If you want to make everyone happy, don’t be al leader. Sell ice cream.» Steve Jobs

«Det du gjør i dag avgjør hva du vil se tilbake på i morgen»

«Det jeg tenkte i går gjelder ikke lenger».

«Fear is not real. It is a product of thoughts you created. Don’t get me wrong, danger is very real, but fear is a choice.»  Will Smith

”Gjør du tingene slik du alltid har gjort dem, vil du ende opp slik du alltid har vært!”
Ludvig Erhard

”Gi meg styrke til å godta det jeg ikke får gjort noe med, mot til å gjøre noe med det jeg kan gjøre noe med – og visdom til å se forskjellen” Frans av Assissis

”Utrolige ting kan skje hvis begeistring får utvikle seg og brukes som drivkraft”
Kong Olav V

”Jeg anser et menneske å ha rett, som står i kompaniskap med fremtiden”
Henrik Ibsen

”At ej du kan, dig vist forlades, men aldrig at du ikke vil” Henrik Ibsen

”Ja, tænke det – ønske det – ville det med – men gjøre det! Nej, det skjønner jeg ikke!” Henrik Ibsen

«Den som vil utføre et godt stykke arbeid, må først kvesse verktøyet sitt”
Konfucius

”Uten å endre våre tankemønstre, vil vi ikke kunne løse de problemene vi skapte med de samme mønstre”.  Albert Einstein

«Det avgjørende for å kunne bli et lykkelig menneske, er at det er en selv som har styringen i eget liv» Aristotles

”Om du tror du kan eller tror du ikke kan så har du rett.”
Henry Ford

«Det er ikke den sterkeste som overlever, heller ikke den smarteste. Det er den som er mest tilpasningsdyktig som overlever.» Charles Darwin

”Jeg misser på 100% av alle skuddene jeg ikke skyter” Michael Jordan

”Glede er ingen fornemmelse. Glede er navn på en tilstand. Verden er en annen når du er glad. Du gleder deg ikke over blomsten eller sneen, men med blomsten. Skjønner du?”

”Når man sier: Jeg er blitt fri, – er det som regel snakk om å være fri fra noe, sjelden fri til noe…” Arne Næss

”Dette er ikke slutten. Det er ikke engang begynnelsen på slutten – derimot kan det være slutten på begynnelsen.” Churchill

”For den som ikke vet hvor han skal finnes det ingenting som heter medvind.”
Seneca

”Hvilken vei skal jeg gå, spurte Alice
Hvor er det du skal, svarte haren.
Jeg vet ikke, sa Alice.
Da har det ikke så mye å si hvor du går, svarte haren.”
Alice i eventyrland

”Det har jeg aldri prøvd på (gjort før), det blir gøy. Det får jeg sikkert til”
Pippi Langstrømpe

Man skal ikke plage andre. Man skal være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre hva man vil”.  Kardemommeloven/Thorbjørn Egner

”Eg ser at du e trøtt men eg kan ikkje gå alle skrittå for deg.
Du må gå de sjøl men eg vil gå de med deg. Eg vil gå de med deg”
Bjørn Eidsvåg

”Min bestefar sa alltid at det finnes to personer. De som gjør jobben og de som tar æren. Han sa at jeg burde satse på den første gruppen. Konkurransen er mye mindre der.”
Indira Ghandi

«What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us.»
Ralph Waldo Emerson

”You get the best out of others when you give the best of yourself.”
Harry Firestone

”You can’t make people do anything, all you can do is hope to inspire them to action.”
Joe Vitale

«Find a job that you love – and you’ll never have to work a day in your life»
kinesisk ordtak

«No one will do it for you.»
Ben Stein

«If you want to go fast – go alone.
If you want to go far – go together.»
Afrikansk ordtak

«To love what you do and feel that it matters – how could anything be more fun?»
Katherine Graham

«It is never too late to be what you might have become.»
George Eliot

«You don’t get to choose how you’re going to die, or when. You can only decide how you’re going to live.» Joan Baez

«Destiny is not a matter of chance, it’s a matter of choice.»
William Jennings Bryan

«The final forming of a person’s character lies in their own hands.»
Anne Frank

«Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.»
Mark Twain

«We must not only give what we have; we must also give what we are.»
Desire-Joseph Mercier

“The happiest people don’t have the best of everything. They just make the best of everything they have.” Oprah Winfrey

«The great thing in this world is not so much where you are, but in what direction you are moving.» Oliver Wendel Holmes

«The two most important days of your life are the day you are born, and the day you find
out why.»  Mark Twain

«If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of.»  Bruce Lee