Hva er egentlig meningen med livet?

Dette kan være et av de største eksistensielle spørsmålene. Finnes det noe universelt svar på dette da? Nei, det gjør det nok ikke. «Jeg vet ikke» er vel det eneste svaret som er feil og begrensende. For en tid tilbake forsøkte jeg meg med denne: «Meningen med livet er å skape gode opplevelser og tilstander for meg selv og andre». Høytsvevende og litt uten substans. Dog optimistisk ladet og full av gode intensjoner.

Hva er din mening med livet og hvorfor definerer du det slik?

Hvordan kan du utvikle din mening med livet slik at det gir enda større mening?

(Foto: Pixabay.com)

Her får du noen betraktninger som kan inspirere deg:

Vi er jo alle forskjellige og har forskjellig oppfatning av tilstedeværelsen. Det er viktig at vi selv tar ansvar for egen eksistens og lykke gjennom de valgene vi tar, og konsekvensene av disse. Dette går på trivsel og fremgang både i jobbsammenheng og i privatlivet. Vi kan helt enkelt gjøre det beste ut av situasjonen.

«Den største glede man kan ha er å gjøre andre glad», er et ordtak. Her burde det være rom for å inkludere seg selv også. Ordtaket blir da: «Den største glede man kan ha er å gjøre andre og seg selv glad». Relevante spørsmål som gjenstår bygger på «hva», «hvorfor» og «hvordan». «Hvorfor» er kanskje det viktigste da svaret på dette bygger opp en forventning og en hensikt. Når vi bestemmer oss for å oppnå et konkret mål med en hensikt foreligger det gode forutsetninger for å nå målet. «Hvordan» blir enklere å forholde seg til. Da kan vi ta konseptet «meningen med livet» på alvor. Skal du lykkes med deg selv må du nemlig ta deg selv på alvor. Bare du selv kan kjenne på hva som er din «mening med livet». Du eier den selv og du definerer den selv. Du kan til og med gjøre det enkelt uten komplekse forpliktelser over for deg selv og andre. Hvordan kan vi skape «det gode liv» og leve meningen med det.

Det er også viktig at folk i omgivelsene våre både verdsetter, ser og hører oss. Vi er alle viktige for hverandre og vår hjelp vil skape en forskjell for omgivelsene. «Delt glede er dobbel glede og delt sorg er halv sorg». Både ledere, livsledsagere, familie og venner bør være tilgjengelige ressurser når det er behov for hjelp og støtte. Selv tilfeldig forbipasserende vil bidra når det er synlig at vi trenger hjelp. Helhjertet engasjement er en nøkkel. Uansett er vi oss selv nærmest og har selv ansvar for egen opplevelse av virkeligheten. Rock-poeten Jackson Browne sier:  «No mather how fast I run, I can never seem to get away from me». Vær tilgjengelig for deg selv og de rundt deg. Inviter til samhandling gjennom spørsmålene:

Hva kan jeg gjøre for å hjelpe deg?

og

Vil du være så snill å hjelpe meg?

Mange opplever personlige tragedier i løpet av livet. Egen eller andres sykdom, dødsfall av noen vi er glad i, samlivsbrudd, økonomiske vanskeligheter, problemer i arbeidslivet, eller andre forhold som gir dårlige forutsetninger for gode opplevelser. Et nøkternt og optimistisk forhold til virkeligheten kan allikevel føre fram. Det som har skjedd kan du ikke påvirke. Hva det gjør med deg kan du derimot påvirke. Uten å avdramatisere konsekvensen av katastrofale opplevelser vil jeg minne om at fremtiden vil fortone seg enklere gjennom å akseptere det som har skjedd og søke optimistiske utfall.

«Gi meg styrke til å godta det jeg ikke får gjort noe med, mot til å gjøre noe med det jeg kan gjøre noe med – og visdom til å se forskjellen».(Frans av Assissis).

Det er mange eksistensielle spørsmål å forholde seg til:

Hva er min oppgave i livet?

Hvorfor lever jeg?

Hvordan løser jeg mine oppgaver best?

Hva er jeg best tjent med å gjøre nå?

Hvorfor er jeg akkurat her nå?

Hvordan forbedrer jeg min opplevelse av livet?

Hvor er jeg på vei?

Hva drømmer jeg om?

Hvilke forutsetninger kan jeg påvirke?

Hvem styrer mitt liv?

Hva er mine ønsker og behov?

Hvorfor definerer jeg mine ønsker og behov slik?

Hvordan kan jeg best oppfylle mine ønsker og samtidig ivareta andres?

Hva vil jeg bli husket for?

Hvorfor vil jeg bli husket for dette?

Hva er meningen for meg?

Still deg selv spørsmål som vil gi deg oversikt over din eksistens og muligheter. Definer hva og hvem som er viktig for deg, og hvorfor. Din integritet, dine holdninger, dine verdier, hva du står for og hvordan du oppleves er ditt varemerke. ¨

Vi bør erkjenne at livet ofte er uforutsigbart. Vår vilje, ønsker og aktiviteter styrer mot våre mål, men vi vil møte tilfeldigheter og små hendelser som vil prege utfallet. Den romantiske komedien «Sliding doors» beskriver hvordan små tilfeldigheter påvirker våre liv. Hva blir utfallet om du så vidt rekker toget eller ikke rekker det?

(Foto: Pixabay.com)

Om du er leder, medarbeider, ektefelle, forelder, søsken, trener, venn eller medmenneske har du en rolle i ditt fellesskap. Vær tydelig på din rolle og gjør en forventningsavklaring. «Flokken din» har forventinger til deg og deres opplevelser påvirkes av hvem du er og hva du gjør. Din attityde og adferd påvirker og smitter over på omgivelsene. Er du helhjertet engasjert og bidrar positivt til ditt fellesskap vil du gjøre en forskjell og skape gode opplevelser for både deg selv og andre. På samme måte vil du påvirkes av de du møter og omgås.

Egne verdier er kanskje det viktigste. Verdiene dine gjenspeiles i hvordan du fremstår og oppleves. Ditt engasjement betyr noe. Kall det gjerne helhjertet engasjement når du opplever, og oppleves med, livsglede. I felleskapet ditt, både innenfor jobb, familie og fritid, er det mange med forskjellig preferanser og verdier.

Hva er så dine verdier?

Hvorfor er dette dine verdier.

Hva betyr disse for deg selv og de rundt deg?

Hvilke føringer gir dette deg?

For å gjøre en forskjell for andre er det viktig at du tar vare på deg selv. Det forventes av oss alle at vi tar vare på hverandre og hjelper hverandre når det er nødvendig. For å lykkes med dette er en forutsetning at du er i stand til å bidra. Under sikkerhetsinstruksjonen før enhver flytur er budskapet: «Ta på din egen maske før du hjelper andre». Dette handler om mye mer enn flysikkerhet. Hjelper du deg selv først, har du mulighet for å hjelpe de rundt deg. I et hvert felleskap er det viktig å ta vare på seg selv og hverandre. Det er samhandling og samhold.

Alle har vi personlige behov og personlige overbevisninger. Oppvekst, miljø, religion, utdanning og arbeidsforhold preger hvem vi er som personer og hvordan vi fremstår. Vi blir påvirket fra svært mange hold og det er jammen ikke lett å velge hva og hvem man skal tro på og påvirkes av. Objektive eller upartisk og saklig informasjon blir ofte vanskelig å forholde seg til. Etter bearbeidelse i eget hode blir de alle subjektive personlige inntrykk.

Jeg tror de forskjellige rollene vi tiltrer og tildeles i større grad vil bli definert av oss selv i fremtiden. Vi vil selv ta ansvar og eierskap til de oppgavene vi ønsker i de felleskap vi tar del i. De 3 psykologiske behovene fra Edward L. Deci (motivasjonsforsker og forfatter av boken Why we do what we do): «tilhørighet, utvikling og autonomi» vil bli mer verdsatt som drivkrefter for hver enkelt.

Om du definerer hva du vil oppnå, hvorfor du vil oppnå akkurat dette og hvordan du vil oppnå det, vil du styrke ditt engasjement. Med helhjertet engasjement ser du mening i det du gjør. Du vil sannsynligvis mestre arbeidsoppgavene dine godt og du vil oppleve glede med dine bidrag. Du vil kort og godt, trives og lykkes. Finn og tiltre roller som gir deg mening, mestring og moro så vil du trives og lykkes i disse.

Her har du litt inspirasjon om mening, mestring og moro.

Å hjelpe noen og gjøre en forskjell for andre vil gi oss glede. Å skape noe sammen med andre gir mening. Livet skal ikke bare leves, det skal oppleves.

Kanskje et utgangspunkt for meningen med livet er nettopp å gi gode forutsetninger for «å skape gode opplevelser og tilstander for meg selv og andre.»

Hva vil du definere som din mening med livet?

Hvorfor velger du dette?

Hvordan vil du «leve» (fremstå og oppleves) i meningen?

 

Dette innlegget ble publisert i Personlig utvikling. Bokmerk permalenken.