Gleden av å nå et ønsket resultat er større enn smerten som kreves for å nå det!

La oss starte med det viktigste. ”Du er bra slik som du er”.

Det er nå allikevel en gang slik at vi er under utvikling hele livet. Fundamentet vårt bør være erkjent trygt og tydelig slik at vi selv velger i hvilken retning vi utvikles.

Mange av oss er flinke til å definere personlige mål, eller ønskede resultat. Noen kommer dessverre ikke lenger enn å definere hva de egentlig ønsker. Frykten av å misslykkes og frykten over smerten som kreves for å nå ønsket resultat er noen ganger sabotøren. Å tenke det, ville det og gjøre det er en tretrinns rakett som leder oss til å nå de målene vi ønsker. Selv svært vanskelige mål er oppnåelige for de fleste av oss. Og ja, vi er forskjellige og har forskjellige forutsetninger. Det finnes utallige eksempler på mennesker som har overvunnet barrierer og oppnådd resultat som andre trodde var umulig.

Hva er størst av viljen til å lykkes eller frykten for å mislykkes?
Vil du ha sjansen til å lykkes må du ta sjansen på å feile. ”Fail, but fail fast”. Feilene gir deg erfaring og nye muligheter. Kom deg videre mot ønskede resultat fremfor å irritere deg over feil du har gjort. Når du feiler er det viktig at feilen er ”original”, dvs at det er første gangen du begår den.

Frykten for å møte motgang er i de fleste tilfeller overdrevet. Å bekymre seg for noe som kan skje er svært effektiv negativ meditasjon. Tenk deg at du vil mislykkes – hva skjer? Du vil akkurat det – mislykkes. Snu på det og se for deg at du lykkes – hva skjer? Du øker sannsynligheten for å lykkes betraktelig. Du har ingen garanti for at du får det til første gangen, men uansett vil positive tanker utvikle deg positivt. Hvis du velger å utsette eller la det være vil du garantert ikke oppnå det du ønsker. Gjør ditt beste så har du all grunn til å være fornøyd. Nyttig erfaring og økte forutsetninger for å lykkes ved neste forsøk er jo i seg selv å lykkes. Du har utviklet dine ressurser.

Det er essensielt å erkjenne, utvikle, forvalte og benytte dine personlige ressurser på den måten du er best tjent med. DET er den store utfordringen.

Du har alltid muligheter til å oppnå akkurat de resultatene du selv ønsker. Mange gjør dette vanskeligere enn nødvendig. Fokuser på det resultatet du ønsker fremfor prosessen. Mange som er mest opptatt av prosessen ”går seg vill” i denne og oppnår således ikke sine ønskede resultat. Still deg selv 7 spørsmål og la det være rammen for din prosess. Fokuser så på de resultatene du ønsker å oppnå og gjennomfør de aktivitetene du har planlagt. Kun DU bestemmer fremskrittene.

Her er spørsmålene:

1. Hvilke muligheter har jeg for å utvikle meg selv og omgivelsene?
(gjøre erkjennelser på egne muligheter)

2. Hvem har ansvaret for min tilstand og utvikling?
(ta eierskap og ansvar for egen tilstand og utvikling)

3. Hva ønsker jeg å oppnå?
(definere personlige ønskede resultat)

4. Hva er suksesskriterier for å oppnå ønskede resultat (hva må innfries for å oppnå ØR)?
(legg en strategi)

5. Hvilke aktiviteter vil jeg gjennomføre for å oppnå ønskede resultat (prioritere)?
(gjennomfør formålstjenelige aktiviteter)

6. Hvordan vil jeg motivere meg selv og rose meg selv (jeg er viktig, verdifull og verdig)?
(positivt selvsnakk)

7. Hvordan vil min måloppnåelse påvirke mine omgivelser?
(økologisk sjekk)

Din fokus og ekte vilje til å nå ønsket resultat vil lede deg til å lykkes.

Kanskje er det nødvendig å gjøre flere forsøk. Det er i mange sammenhenger helt naturlig.
Hold motet oppe og bestem deg for å lykkes.

 

Min selvfølelse er min og bare jeg kan tildele meg den. Forsøk med ”Jeg er viktig, verdifull og verdig”. Se tidligere blogg om ”selvsnakk”.

Gleden av å nå et ønsket resultat ER større enn smerten som kreves for å nå det.

Lykke til.

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.