Et enkelt råd til ledere som vil lykkes.

For å lykkes som leder må du enkelt og greit ta deg selv på alvor. Gjør erkjennelser på hva som er dine beste lederegenskaper. Bli bevisst på styrker og svakheter i rollen og bruk de beste sidene i deg optimalt.

Å være leder er kanskje den mest krevende, og undervurderte, profesjonen i Norge. Spesielt for deg selv er din rolle, lederrollen, svært kompleks. Å lykkes gjennom andre og å hjelpe andre til å lykkes er både spennende, krevende og tilfredsstillende.

Jeg har sagt det før og gjentar «vår tids beste ledere er utpreget rettferdige, tydelige og fremtidsrettet». Så enkelt og så vanskelig. Du bestemmer selv hvorvidt du når dine mål og ønskede resultat som leder. For å nå dem må du i det minste kjenne til dem og ta eierskap til dem. Ditt engasjement, dine holdninger og din adferd styrer hvordan du oppleves som leder.

Du må helt enkelt ha selvinnsikt!

Selvinnsikt er evnen til å se seg selv i relasjon til egne omgivelser. Hva er mine sterke og svake sider?

Selvinnsikt handler om å bli kjent med egne følelsesmessige reaksjoner, inkludert drivkrefter og motivasjonsstyrken i egen atferd. Uten denne innsikten kan ledere være uforutsigbare og utløse uhensiktsmessige reaksjoner hos seg selv og andre.

Gjør en vareopptelling og rydd opp i dine egne tankemønstre. Gjør erkjennelser på hvor du er i forhold til hvor du ønsker å være. Still deg selv spørsmål om hvorfor du er god som leder og hva som kan gjøre deg enda bedre. Har du fått ros eller ris fra dine medarbeidere eller andre ledere er dette viktige innspill for egen evaluering. En innsiktsfull leder viser god forståelse av egne behov, følelser, evner og atferd. Er du i tvil er det lov å spørre.

Dine medarbeidere går ikke på jobben for å tilfredsstille deg – du går på jobben for å tilfredsstille dem. Du er lederen av flokken og skal både beskytte dem og heie dem frem. En god leder viser betingelsesløs «kjærlighet» til sin flokk.

Hvor bevisst er du på punktene nedenfor:

√  Hva er viktigst for meg som leder (hva vil jeg oppnå)?

√  Hvorfor er dette viktigst?

√  Hvor godt ser og verdsetter jeg hver enkelt medarbeidere? (hvorfor gjør jeg det?)

√  Hvor tilgjengelig og synlig er jeg?

√  Hvor godt innfrir jeg forventningene som stilles til meg som leder?

√  Hvor god tillit og troverdighet får jeg fra mine medarbeidere?

√  Hvor god oppleves min rettferdig?

√  Hvor god oppleves min tydelighet?

√  Hvor god oppleves jeg som fremtidsrettet?

Hvilke av punktene ovenfor bør du utvikle hos deg selv?
Du vet innerst inne hva som er dine beste muligheter for utvikling. Ta tak i disse og legg dem inn i daglig fokus. Gi deg selv en «trigger» hver morgen når du går inn igjennom døren på din arbeidsplass:

√   Hvorfor ønsker jeg å fremstå som en god leder i dag?

√   Hva skal til for at jeg fremstår som en god leder i dag?

√   Hvordan kan jeg utvikle mitt lederskap i dag?

Se deg i speilet og engasjer deg i det du anser som viktigst for deg selv og dine medarbeidere i dag. Hva tenker du «flokken» sier om deg når du går ut av døren på din arbeidsplass, etter endt arbeidsdag.

Ledelse er en gave. Ledelse er å identifisere, forvalte, utvikle og omsette verdiskaping gjennom begeistring. Som leder er du inspiratoren for å skape suksess og trivsel og det er det som er din gave.

Å lokke frem fremragende prestasjoner krever selvsagt fremragende ledelse.

Jeg hjelper deg gjerne.

 

Dette innlegget ble publisert i Ledelse. Bokmerk permalenken.