10 holdninger som kan foredle din lykke.

Lykke er en opplevelse basert på gode følelser og kan beskrives som oppriktig glede. Verken lykke eller andre følelser er vedvarende. De kommer og går og kan oppleves sterkt eller svakt i korte og lange øyeblikk. Opplevelsen av lykke er høyst individuelt og det finnes ingen fasit på hva lykke er. For mange kan det være godt å «kjenne etter» og gjøre erkjennelser på egen lykke. Kanskje har vi grunn til å være mer lykkelig enn vi opplever å være. Det vi tar for gitt kan kanskje forbedre vår lykkefølelse når vi erkjenner takknemmelighet til det.

Hva er lykke? Hvorfor er lykke viktig? Hvordan kan vi forholder vi oss til, og styrke vår lykke?

Svarene på spørsmålene over blir svært personlige. Det er i seg selv et godt grunnlag. Lykke kan oppleves som et kort eller langt øyeblikk. Mange brudepar beskriver selve bryllupet som en dag preget av lykke. En idrettsutøver føler lykke ved å oppnå sine mål og kanskje til og med vinne. For de minste kan lykke være å mestre sykling for første gang. I arbeidslivet kan lykke være en jobb man trives og lykkes i. Det er hva vi opplever og hvordan det påvirker oss som gir oss mye eller lite lykkefølelse.

Både lykke og ulykke kan komme overraskende. Vår lykke skapes av hva vi tenker, hva vi sier, hva vi gjør og hvilke valg vi tar. Våre opplevelser gjennom livet svinger opp og ned, fra lykke til fortvilelse. Slik er livet og det er kun vi selv som kan påvirke hvordan veien vår formes.

Lykke kan være å oppnå noe vi har lengtet etter, noe som interesserer oss, noe vi gløder for, tilhører og tror på. Lykke kan være å føle harmoni med oss selv og omgivelsene. Eller å våkne om morgenen og glede seg til å oppleve en helt ny dag. Lykke kan være å kjenne på takknemmelighet. Mange små og enkle opplevelser vi tar for gitt og som har en større påvirkning på oss enn vi er klar over.

Et lykkelig liv kan være et liv fylt av mening, mestring og moro. Et liv som er åpent for nye muligheter, utfordringer og måloppnåelser.

En lykkeundersøkelse, gjort av FN for noen år siden, viser at nordmenn skårer høyt på livskvalitet og er et av verdens lykkeligste land. Undersøkelsen er basert på blant annet inntekt, utdanning, helse, forventet levealder, økonomi, og likestilling. Men det er bare en forventning av at man skal være lykkelig. Hva gjør egentlig folk tilfredse og lykkelige i livet?
Tusenvis av folk ble spurt om hvorfor de er lykkelige, og svarene er like overraskende som de er inspirerende. Holdninger og takknemmelighet viste seg å være utslagsgivende for lykke.

Her er noen gode holdninger som kan gjøre deg lykkeligere:

1 – Anerkjenn hva du har
Lykkelige mennesker har beskjedne nivåer av forventning og forhåpninger. De ønsker det de kan få, mens ulykkelige mennesker aldri synes å få det de ønsker.
Lykkelige mennesker vet også hvordan en skal unngå skuffelser og hvordan imøtekomme hyggelige overraskelser. Dette er fordi de strever etter realistiske mål og er fornøyd med det de har.

2 – Lik det du gjør
Lykkelige mennesker gjør det de liker og liker det de gjør. Jeg omtaler ofte begeistring som mening, mestring og moro. Folk glemmer at vi har lov å ha det moro i et jobbmiljø. Mange bruker sine beste år av livet sitt kun på å tjene penger. De ofrer både fysisk og psykisk helse, og ikke minst livsglede på veien.

3 – Lev i nuet
Ta lærdom av fortiden og skap en lykkelig fremtiden i nuet. Gjør deg ferdig med det som gikk galt i fortiden. Unngå også å bekymre deg om hva som kan gå galt i fremtiden. Lykkelige mennesker lever i nuet med et lystbetont forhold til både fortid og fremtid. Glade mennesker bekymrer seg lite og de innser at 90 prosent av bekymringene uansett ikke går i oppfyllelse.

4 – Velg å være lykkelig
Våre liv er et resultat av de valgene vi tar. Velger vi å ikke velge, velger vi å miste kontrollen. Se for deg livet som en historie du kan redigere mens du lever det. En fleksibel holdning krever positive tanker og et åpent sinn. Du kan aktivt velge å være lykkelig i hverdagen. Lykke er noe du velger og skaper fremfor noe du får, som mange tror.

5 – Vern om gode forhold
Vi blir lykkelige i samvær med andre mennesker. Andre kan gjøre deg lykkelig og du selv kan gjøre andre lykkelige. Ta godt vare på mennesker som er viktig for deg. En fast, kjent og trygg tilhørighet er et godt fundament for lykke.

6 – Ros ambisjoner og prestasjoner
Ambisjoner er sunt og gjør folk glade, mens misunnelse gjør folk ulykkelige. Misunnelse er beundring på avveier. Fokuser på mål og drømmer. Ros egne og andres ambisjoner og prestasjoner.

7 – Vær deg selv
Vær stolt av den du er og hva du gjør, fullt og helt. La andres oppfattelse og meninger være deres. La deg inspirere av gode intensjoner og unngå destruktive påvirkninger.
Lykkelige mennesker er ærlige, naturlige og ekte. De viser hva de står for og er bekymringsløse for hva andre tenker om dem.

 

Husker du Jante? «Du skal ikke tro du er noe.» Skriv den om:

«Du skal ikke tro. Du er noe!»

8 – Vær godt organisert
Lykkelige mennesker planlegger og organiserer livet og hverdagen. De har mål og en mening. Du kan bare få det du virkelig ønsker deg hvis du vet hva det er du vil. Når hva og hvorfor er veldefinert, blir hvordan trivielt. Legg en strategi og følg den.

9 – Tenk positivt
Jobb med å se den lyse siden av livet og tenk positivt. Visualiser (se det for deg) og se for deg at du lykkes. Lykkelige mennesker bearbeider og gjør seg ferdig med negative følelser.
Optimisme er sinnets naturlige selvforsvar mot depresjon.

10 – Verdsett lykke
Du kan lære deg å bli lykkelig. Vi blir gode på det vi trener på. Det som virkelig gjelder er å finne en mening og et formål med livet. Det fører til glede. De lykkeligste menneskene setter pris på og innser at å være glad øker livsgleden. Glade mennesker lever også lenger.

 

 

”Veien blir til mens vi går” sa Kirkegaard. Dette gjelder også veien til lykke. Uansett hva du ønsker å oppnå er det viktig at du velger målsetninger og hendelser som gjør deg glad. Ja, til og med lykkelig. Hvis du allikevel mislykkes med å nå målsetningen har du i det minste hatt det fint underveis.

Hva er lykke for deg?

Hvorfor er akkurat dette viktig for din lykke?

Hvordan kan du utvikle din lykke?

Lykke til.

 

 

 

Dette innlegget ble publisert i Personlig utvikling. Bokmerk permalenken.