4 årsaker til at sjefer kan bli nærmest overflødig.

I et fremtidsrettet perspektiv kommer endringene enten vi liker det eller ei. Mye tyder på at sjefs/leder-rollen også vil endres.

Det er som du sikkert vet overflod av betraktere som vil dytte på deg bøker, webinar og kurs om hvordan du skal lykkes om sjef, leder og menneske. Her får du noen refleksjoner som bygger på erfaringer fra utvikling av virksomheter med et tydelig uttrykt fremtidsperspektiv.

4 årsaker som kan gjøre fremtidens sjefer nærmest overflødige:

1 – Leder eller sjef.

Alt for mange i ledende roller lever etter en sjefsfilosofi som har gått ut på dato for lenge siden. De bruker sin autoritet til å kommandere og skape frykt. Dette fungerte for 50 år siden. Da hadde meningsfylte oppgaver og mestring lite fokus for folk. Medarbeiderne gjorde den jobben de ble satt til å gjøre «godt nok». Det var lite fokus på selvrealisering gjennom jobben og folk jobbet for å tjene til livets opphold. En autoritær sjef var tydelig og kunne tillate seg å være strengere enn hva vi tillater i dag. Sjefer hadde stor makt. I dag praktiseres en litt annen lederfilosofi hvor makten har blitt til myndighet og ansvar. Dagens, og fremtidens, ledere har større fokus på de mykere verdiene. I tillegg vil «selvledelse» bli mer hensiktsmessig og gjennomførbart for folk flest.


Jeg har tidligere skrevet at fremtidens ledere er tydelig, rettferdig og fremtidsrettet. Dette holder ikke tenker du kanskje? Nei, det gjør det ikke. Men de må være med alle 3 hvis du skal lykkes som leder. Her er artikkelen.

2 – Administrasjon reduseres.

Administrasjon og støttefunksjoner blir det mindre og mindre behov av. Mange ledere bruker i dag alt for mye tid på å grave frem KPI’er i CRM-systemer, Business-Intelligence løsninger, HR-systemer, regneark og andre AI-baserte forretningssystemer. Dette er i mange virksomheter et krav fra toppledelsen og styrerommet. De skal bare ha sine tall og rapporter. Som leder må du jo hente alt tallmateriale og bruker mye tid på dette selv, i tillegg til at de du leder må skaffe disse tallene til veie for deg. Digitaliseringen har jo holdt på en stund og vil selvsagt vedvare. Det vil innebære enklere og smartere løsninger, som skyløsninger, harde og myke roboter samt effektiviserende tjenester fra eksterne tilbydere. Slike løsninger får mindre og mindre behov av overvåkning og bearbeidelse. Behovet for ledere med administrativt ansvar vil derfor reduseres. Jeg tror de forskjellige rollene i arbeidslivet vil bli bedre definert i fremtiden og hver enkelt vil få tildelt ansvar for å planlegge og gjennomføre sine egne oppgaver. De 3 psykologiske behovene fra Edward L. Deci (motivasjonsforsker og forfatter av boken Why we do what we do): «tilhørighet, utvikling og autonomi» vil bli mere verdsatt som drivere for hver enkelt.

3 – Arbeidsglede og autonomi.

De beste medarbeiderne og lederne er de som gjør den jobben de er satt til med glede og stolthet. De opplever både mening, mestring og moro i sine oppgaver. Fler og fler av oss lærer å stå på egne ben og stå for egne valg. Selvstendighet får større og større verdi. De som har et potensial i seg til å bli gode ledere vil være gode på å inspirere seg selv og de rundt seg.
Det viktigste for mange ledere i dag er å være en god rollemodell. I dette ligger å skape en struktur og kultur som tilrettelegger for både trivsel og suksess. Arbeidsglede og stolthet bærer frem gode resultat. En leders hovedoppgave i dag er å tilrettelegge for denne arbeidsgleden og stoltheten.

Mange sier lederne skal motivere de rundt seg. Jeg ser litt annerledes på det. En leder skal inspirere til motivasjon. Vi eier selv ansvaret for egen motivasjon. Motivasjon er en «startgass» for å komme i gang med en meningsfylt oppgave. Oppgaven blir fullført når vi ser vårt «hvorfor», dvs den genuine lysten til å gjennomføre en oppgave og nå et ønsket resultat. Dette skaper gode forutsetninger for en opplevelse av Mening, Mestring og Moro. Jeg tror flere vil ta større del av dette ansvaret selv i fremtiden.

4 –  Organisasjonsstrukturer.

De hierarkiske organisasjonsstrukturene flates ut mer og mer. Det betyr færre ledere. Lederfunksjoner vil slås sammen som et resultat av punktene ovenfor. De lederne som blir igjen vil få en tydeligere rolle, med tydeligere myndighet og ansvar.
En problemstilling, spesielt i mange store virksomheter, er at de slurver med de hierarkiske strukturene. De er dårlig utformet og er mer til hinder enn bidrag for effektiv organisering.
I dag ser vi dessverre alt for mange virksomheter med «voksesyken». Man ansetter ledere før de har noen å lede. Jeg tror fremtidens virksomheter vil ansette ledere når behovene er konkretisert. Organisasjonsstrukturen vil i fremtiden bygges rundt og for selvstendige medarbeidere fremfor ledere.

Det er som kjent vanskelig å spå, spesielt om fremtiden. Vi kan anta, håpe og tro, men å «vite» om morgendagen kan vi overlate til andre. Noe som er sannsynlig er at vår sarte verden vil fortsette å være i endring. Lederrollen likeså. Jeg er av de som tror at samhandling (ref Godfoten av Nils-Arne Eggen) og selvstendighet vil overta en del av de oppgavene dagens ledere har. Myndighet og ansvar vil tildeles på individuelt nivå. Ledelse vil sannsynligvis være mere på et operativt enn på et administrativt nivå. I tillegg tror jeg fremtidens ledere er supportere og fasilitatorer som heier frem sine «utøvere» til å ta mere eierskap til egen trivsel og suksess.

Kanskje det blir færre og annerledes ledere i fremtiden. Time will show.

Du vet sikkert at lederskap kan utvikles.

Dette innlegget ble publisert i Ledelse, Organisasjonsutvikling. Bokmerk permalenken.