5 adferdstrekk hos eksepsjonelle ledere.

Mange er enige i påstanden om at arbeidsglede påvirkes av tillit og relasjon til lederen. Allikevel er det noe uklart hva som former en leders påvirkning og fremgang.

Det er en selvfølge at ledere ønsker seg medarbeidere med høy motivasjon, trivsel og suksess. Vellykkede ledere inspirerer sine medarbeidere til å utvikle egen motivasjon og ta eierskap til eget bidrag i fellesskapet.

For en tid tilbake publiserte Harvard Business Review en artikkel, av Sydney Finkelstein, om eksepsjonelle ledere. Finkelstein hevdet at det er 5 adferdstrekk som går igjen hos de som lykkes best.

I søken etter å bli en bedre leder, kan du hente inspirasjon fra noen av de beste lederne i verden.

 

Her er de 5 adferdstrekkene kort oppsummert:

1 – Leder enkeltpersoner.

En leder har som oftest ansvaret for en gruppe medarbeidere som skal samarbeide i team. De beste lederne evner å lede enkeltpersonene i gruppen og få frem det beste i hver enkelt. Å verdsette forskjellene og tildele oppgaver til de som har best forutsetninger og motivasjon til å løse dem. En leders tilgjengelighet og oppmerksomhet til hver enkelt er en nøkkel for å skape gode team. Hei frem dine ansatte og bekreft for den enkelte at de er i viktige bidragsytere.


2 – Etablerer hensikt.

Enhver arbeidsoppgave fortjener en hensikt. «Hvorfor» er et begrep alt for mange ledere overser.
Hvorfor gjør vi dette, hva vil vi oppnå og hvilket resultat søker vi på kort og lang sikt. Slike spørsmål gir innsikt for alle involverte og beskriver virksomhetens visjon. Koble denne langsiktige visjonen til flere kortsiktige mål slik at de kan forstås. Dette forankrer arbeidsoppgavenes hensikt og mening. Hvilken forskjell gjør jeg? Det kan til og med hende at hensikt er viktigere enn lønn for mange (god lønn er derimot et resultat av innsats og verdiskaping).

3 – Gir tilbakemeldinger.

De aller fleste søker anerkjennelse og bekreftelser. Her kommer den eksepsjonelle lederen inn å gir velfortjent både ros og ris. Ros gir oss bekreftelse og ris gir oss lærdom. Hvis vi ikke får vite at vi har gjort noe feil vil vi aldri lære å gjøre det riktig.


Den ordinære medarbeidersamtalen har heldigvis blitt modernisert i mange virksomheter. Virkelig flinke ledere har jevnlig korte samtaler med sine medarbeidere en og en. Her er det snakk om å gi og få tilbakemeldinger for begge parter. Det etableres en kultur for tydelig, ærlig og konstruktiv dialog. Både leder og medarbeidere tar initiativ til slike samtaler ved behov og det oppleves som nyttig og utviklende for begge.

4 – Involverer.

I tillegg til ovennevnte er det viktig med involvering. De beste lederne oppmuntrer ideer og initiativ til forbedringer. Ved å involvere seg i det daglige og vise tillit til medarbeiderne gjennom oppmuntring og delegering effektiviseres den daglige driften og fremdriften. Ingen leder sitter på alle svar.

De fleste kjenner ROI som Return On Investment. Det kan også gi mening som Return On Involvement.

5 – Er konsekvente og forutsigbare.

Utydelig lederskap skaper forvirring. De beste lederne er både konsekvente og forutsigbare. De blottlegger tydelig hva de står for og medarbeiderne er således forberedt på hvilken respons de kan forvente i de forskjellige situasjoner. Tillit er noe man gjør seg fortjent til og konsistens fungerer godt i både «gode og onde dager».

Det finnes et hav av ledelsesfilosofier. Ingen filosofi eller tilegnet adferd garanterer medarbeidere som trives og lykkes. Derimot virker det sannsynlig at adferdstrekkene Finkelstein omtaler vil kunne danne et godt fundament. Dette vil fremme et godt arbeidsmiljø med engasjerte og motiverte medarbeidere som både trives og lykkes.

Jeg hjelper deg gjerne med prosesser for lederutvikling.

 

 

Dette innlegget ble publisert i Ledelse, Organisasjonsutvikling. Bokmerk permalenken.