7 bekreftelser på at du har fått tillit

Opplever du å få nok gehør for dine beslutninger og intensjoner? Har du tilstrekkelig tillit hos dine medarbeidere og kolleger? Det finnes enkle grep du kan gjøre for å få økt tillit.

Hvem vi stoler på er svært personlig og noen ganger helt ulogisk. Dette kan oppleves frustrerende. Hva du enn gjør oppnår du mindre tillit enn du burde. Tillit er som kjent ikke noe du får, det er noe du skaper og gjør deg fortjent til.

Det finnes heldigvis metoder for å utvikle tilliten du får fra dine medarbeidere og kolleger. Å få bekreftelser på at du oppleves som en å stole på gjør deg kort og godt til en bedre ressurs i fellesskapet. Uansett om du er leder eller medarbeider.

Her er 7 bekreftelser på at du kjennetegnes som tillitsfull og til å stole på:

1 – Du respekterer konfidensialitet.
Du holder hemmeligheter hemmelige. «What happens in Vegas stays in Vegas» heter det. Mye som omtales i møter er av en slik art at det ikke skal forkynnes videre. Sladder dreper tillit. Samtaler som inkluderer personlige forhold skal aldri refereres til. Ikke til noen og ikke engang bittelitt. Sørg for at du slipper å huske på hvem du har sagt hva til. Hold hemmeligheter hemmelig så slipper du å huske dette. Unngå et rykte som et vandrende Se og Hør. Skap en forventing til at du er til å stole på så vokser tilliten til deg.

2 – Du holder tiden.
Det må være en selvfølge å komme tidsnok til møter. Det oppleves som respektløst om noen må vente på deg. De vil faktisk kaste bort sin kjernetid på at du er for sent ute. Dette gjelder selvsagt også når noen kommer inn på ditt kontor til avtalt tid. «Jeg skal bare» sender signal om at den du møter er nedprioritert og uvesentlig for deg. Hold tiden så opparbeider du tillit og er en god rollemodell.

3 – Du er godt forberedt.
Mange hevder vi har alt for mange møter. For mange av oss går i «feil» møter fordi det er uklart hva som er målsetningen med møtet. Sørg for å kjenne agendaen til ethvert møte du skal i og kjenn din rolle i møtet. Hva er ditt bidrag? Du øker tilliten hver gang du fremstår med kontroll og har forberedt deg på hvorfor du går i møtet.

4 – Du hedrer løftene dine.
Å hedre egne løfter gir deg kraft til å innfri de forventninger du har skapt. Du går «all in» for å fullføre. Du vet at om du allikevel mislykkes har du i hvert fall gjort ditt aller beste. Det vet folk rundt deg også. I tillegg evner du å be om hjelp og involverer de som har de beste forutsetningene for å lykkes med oppgaven som innfrir dine løfter.
De rundt deg har tillit til deg og ditt engasjement.

5 – Du innrømmer når du har gjort feil.
«Det er lov å feile, men det er ikke lov å ikke prøve» – er et godt motto. Alle gjør feil fra tid til annen og tilegner oss lærdom av feilene. Feil skal være «originale», dvs de er nye. Gjør erkjennelser på at også du gjør feil. Et «unnskyld» kan være godt å ha. Du vil oppleve at andre også tør å innrømme feil overfor deg. Dette skaper god tillit, verdighet og nye muligheter.

6 – Du lar andre få æren.
«Æres den som æres kan». Å få bekreftelse for å gjøre det godt er viktig for mange av oss. Å ta hverandre på fersken i å gjøre det godt skaper begeistring. Å gi ros og anerkjennelse til den som har nytte av det og som har fortjent det er rett kanalisering. Selv om det er du som har fortjent mye av æren kan det være godt for fellesskapet at du deler og fordeler den til andre. Din raushet skaper tillit.

7 – Du verdsetter konstruktive tilbakemeldinger.
Du er enten under utvikling eller avvikling. Når du oppfordrer til konstruktive tilbakemeldinger er du definitivt under utvikling. Oppfatter du deg selv som ufeilbarlig er du dessverre under avvikling. Da bør du legge om kursen. Når noen gir deg hint om hvordan du kan bli enda bedre er du tjent med å verdsette dette. Det gir deg faktisk muligheter til å forbedre deg. Dette rettferdiggjør at du selv kan gi hint og tilbakemeldinger om dine forventninger til andre. Å verdsette tilbakemeldinger bekrefter et tillitsfullt samarbeid.

Gjensidig tillit er det magiske som oppstår mellom relasjoner som stoler på hverandre. Det er meget sterke krefter som er forankret og utviklet til betingelsesløse velvilje. Skal du oppnå gjensidig tillit er det opp til deg selv å gjøre denne forankringen. Som jeg sa innledningsvis er tillit noe du får og gjør deg fortjent til. Gjensidigheten oppnås når begge i en relasjon føler velvilje og ønsker det beste for den andre parten.

Alt for mange av oss tror at vi automatisk har god tillit hos de rundt oss. Kjenn på hvor mange du selv har tillit til og stoler på. Hvorfor tror du at du har opparbeidet deg tillit hos andre? Ta en tillitstatus innimellom og spør de rundt deg hvordan det står til med tilliten.

Du kan starte med deg selv og innfri de 7 bekreftelsene ovenfor.

Dette innlegget ble publisert i Ledelse. Bokmerk permalenken.