Begeistringsledelse – å lokke frem begeistring og lønnsomhet.

Ledelse er å oppnå mål sammen med medarbeiderne.

En leders oppgave er å lede og utvikle selskapet mot et fastsatt mål. Det finnes utallige teorier, modeller, og andre hjelpemidler for å gjøre forskjellige analyser, kalkulasjoner, legge strategier, lage markedsplaner, skrive policyer, planlegge lanseringer, formulere mål og visjoner, definere individuelle mål, gjennomføre aktivitetsplaner, skape motivasjon, teambygging osv. Problemene oppstår vanligvis når teori skal omgjøres til praksis. For lite tid og krefter brukes på å gjennomføre definerte strategier og planer. Nedprioritering grunnet manglende tid eller lyst fra lederen kan få store følger som manglende effektivitet og inntjening.

Hva er forskjellen på en leder og en sjef? Det er ingen klare grenser her. Derimot tenderer en «sjef» til å være svært autoritær og gi ordre uten å underbygge hva, og meningen med det, vi vil oppnå. En «leder» tenderer til å få folk med seg gjennom å stå frem som en godt eksempel. En «leder» har nok en sterkere lojalitet hos sine ansatte enn en «sjef» . En «leder» bygger mens en «sjef» i beste fall opprettholder.

God kommunikasjon og fremdrift skaper utvikling, gode resultater og trivsel. Det å «se» sine medarbeidere og være synlig som leder skaper et verdifullt fundament. Den gylne regel sier: «Du skal gjøre mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg». Platinaregelen drar det litt lengre og inspirer til å agere på mottagerens premisser: «Du skal gjøre mot andre det de vil du skal gjøre mot dem». Tenk over hvordan medarbeiderne er skrudd sammen, hvordan forskjellene og særegenhetene er og hvordan du er best tjent med å håndtere hver enkelt.

Begeistring er et valg og smitter over på andre i omgivelsene. «Å ha det godt er ikke noe du får, det er noe du velger». Forutsetningene er forskjellige for hver og en av oss og påvirkes av egne og andres overbevisninger og holdninger. Du kjenner kanskje Lillebjørn Nilsens verselinje: «Se alltid lyst på livet!, sa mor og far til meg. Tro alltid at det beste bare hender deg». Uansett situasjon og utfordring er det et godt alternativ å gjøre sitt beste og søke gode løsninger.

Begeistringsledelse fokuserer på å lokke frem medarbeidernes begeistring og tilfredshet. Det er viktig for hver enkelt medarbeider å gjøre erkjennelser på egne muligheter, ta eierskap til egne utviklingsprosesser, definere hensiktsmessige (SMART) målsetninger, legge strategier, gjennomføre formålstjenelig aktiviteter og korrigere underveis.

God ledelse av ansatte gir økt avkastning. Selskaper som tar godt vare på medarbeiderne sine, leverer de beste resultatene. Det er mange gode grunner til at ledere bør ta godt vare på medarbeiderne sine. En av dem er at det rett og slett er et medmenneskelig og verdsatt initiativ. En annen god grunn er økonomi.

BI-professor Bård Kuvaas viser i en kronikk , for noen år siden, i Dagens Næringsliv til forskning fra finansforsker Alex Edmans som beskriver at gode arbeidsplasser fører til bedre resultater. Studien i USA viser at i perioden 1984–2011 hadde børsnoterte selskaper som lå på listen over de hundre beste å jobbe for, mellom 2,3 og 3,8 prosent høyere avkastning enn andre sammenlignbare selskaper.

Kuvaas skriver at funnene tilsier at motiverte og lojale medarbeidere ikke bare leverer bedre individuelle resultater, noe forskerne visste fra før, men også bedre organisatoriske resultater.

Hva har så begeistring med verdiskaping å gjøre? Medarbeidere med begeistring ser mening  i sin oppgave, mestrer den og utfører den med glede (moro). Dette skaper i sin tur effektivitet, arbeidsglede og høy inntjening.

Å se meningen i sitt arbeid er i seg inspirerende og driver oss naturlig mot å oppnå mål. Mestringsfølelsen gjør at vi vokser og åpner for videre utvikling. Moro gjør alt arbeid enkelt.

I tillegg er hardt arbeid en forutsetning for å oppnå suksess. «Hardt arbeid» er i seg selv negativt ladet. Når hardt arbeid inneholder mening, mestring og moro blir det enkelt. Å skape gode prestasjoner sammen er tilfredsstillende for alle involverte.

Som begeistringsleder ivaretar du interessene for hver enkelt, for avdelingen, for virksomheten, for kundene og selvfølgelig for deg selv. Noe av det viktigste som begeistringsleder er å gi rettferdige tilbakemeldinger, både ris og ros. Du er resultatorientert og fokuserer på hvilke mål du ønsker å oppnå, sammen med medarbeiderne, og hvilke aktiviteter som vil føre til oppnåelse av målene

Å gi hver medarbeider påvirkningsmuligheter, tilhørighet og utvikling lokker frem begeistring.

Konfusius sa for 2500 år siden: ”Ledere som viser innlevelse og medfølelse overfor sine medarbeidere kan skape en epidemi av tillit og tiltakslyst som nærmest omgående vil resultere i økt produktivitet og redusert sykefravær.”

(Foto: Pixabay.com)

Som begeistringsleder har du et stort ansvar og mange roller. Du er både leder, med alt det innebærer, coach, omsorgsperson, en betrodd samtalepartner, forbilde og veileder. Disse rollene blandes avhengig av hvilken situasjon du er i med hvilke personer. Det er på ingen måte farlig eller komplekst å blande nevnte roller når du er bevisst på at du har flere «register» å spille på. Sannsynligvis går det av seg selv når du selv åpner opp og dyrker frem din egen begeistring og gode intensjoner.

Det er store omveltninger i næringslivet for tiden og det er antagelig et potensial å realisere i virksomheten du jobber for. Trening og utvikling av medarbeidere bør prioriteres for å oppnå mål. Vi blir gode på det vi trener på og uten trening stagnerer vi.

Jeg hjelper gjerne din virksomhet med å utvikle begeistringsledelse som et viktig bidrag til «Verdiskapning gjennom begeistring».

no thanks we are to busy

Dette innlegget ble publisert i Ledelse. Bokmerk permalenken.