Hemmeligheten bak arbeidsglede, suksess og trivsel.

Relasjoner er så viktig at de kan bety mer enn selve arbeidsoppgavene for arbeidsgleden, suksessen og trivselen. De henger nøye sammen og påvirker hverandre.

Uten gode relasjoner og begeistring er det aldri oppnådd stor suksess.

Mer i lønn og rikdom gir oss dessverre hverken mer arbeidsglede, suksess eller trivsel. Mange av oss higer etter rikdom og materielle goder, og har dette som måleparameter for trivsel og lykke. Rikdom gir handlekraft og bekymringsløs økonomi. Det er vel og bra, men trivsel og lykke er på et helt annet nivå. Å ha et arbeid og en fritid som gir mening og mestring gir derimot trygghet, frihet og verdighet. Dette er grobunn for arbeidsglede, suksess og trivsel. Livskvalitet og lykke kan nevnes i samme åndedrag.

Er du fornøyd med jobben din har du lett for å oppleve glede i hverdagen. Resultatet av mening og mestring i jobben tar gjerne med seg «moro» på jobben også. Mening, Mestring og Moro i balanse gir arbeidsglede og forutsetninger for å lykkes og trives i jobben. Resultatet av dette er ofte god lønn som gir handlefrihet og bekymringsløs økonomi på kjøpet. Skap gode relasjoner og påvirk din egen arbeidsglede så løser mye seg!

Det finnes ingen god forklaring på hva som skaper arbeidsglede. Glede er jo en personlig følelse bygget på opplevelser. Allikevel er det mye som tyder på at jobbrelasjoner påvirker vår arbeidsglede, trivsel og fremgang.

Hva betyr dine relasjoner for din egen fremgang og trivsel?

Hvorfor påvirkes din fremgang og trivsel av dine relasjoner?

Hvordan vil du utvikle dine relasjoner for å øke din fremgang og trivsel?

Jeg kan ikke utvikle deg.
Jeg har store problemer med å utvikle meg selv.

Når jeg vil, kan jeg relativt lett utvikle vår relasjon gjennom å være bevisst på mine holdninger og handlinger.

Mange bruker mer tid sammen med kolleger og kunder enn med familie og venner. De fleste kjenner seg igjen i at det er ønskelig å omgås de man liker og trives sammen med. Dette er ingen nyhet. Det kan allikevel være nyttig med et bevisst forhold til dine jobbrelasjoner.

Her er 5 tips som kan være nyttig å ta med seg på jobben for å utvikle relasjoner:

1. Forbedre forholdet til kollegene dine.

«Se» menneskene rundt deg og gi anerkjennelse. Holdninger er smittsomt og du vil bli møtt av andre slik du møter dem. «Gjør mot andre det du vil de skal gjøre mot deg», heter det. Gjør en endring på denne formuleringen til «Gjør mot andre det de vil du skal gjøre mot dem». Dine holdninger utvikler dine relasjoner.

2. Søk Mening, Mestring og Moro.

Snakk med sjefen din om muligheten for å få oppgaver som stimulerer deg enda mere enn de du har i dag.

3. Dyrk det som fungerer godt

og som gir deg Mening, Mestring og Moro. Avslutt dagen med 2 viktige spørsmål og litt velfortjent ros til deg selv:
Hva er jeg mest tilfreds med å ha oppnådd i dag? (velg 2-3 hendelser, små eller store)
Hvorfor er jeg tilfreds med å ha oppnådd dette?

4. Prat om arbeidsglede med dine relasjoner.

Be en kollega på lunsj og prat om hva vedkommende gleder seg mest over på jobben. Del deres opplevelser og støtt hverandre.

5. Hjelp noen du tror trenger det.

Når vi gjør noe godt for noen andre får vi det godt med oss selv. «Den største glede man kan ha – det er å gjøre andre glad». Hjelpsomhet verdsettes og blir lagt merke til. Dette vil bedre dine relasjoner, både den du hjelper og de andre som ser det.

Relasjoner er så viktig at de kan bety mer enn arbeidsoppgavene for arbeidsgleden, suksessen og trivselen. De henger nøye sammen og påvirker hverandre.

Gode relasjoner kan påvirke selve opplevelsen av å gjøre arbeidsoppgavene i et fellesskap. Samtidig kan arbeidsoppgavene påvirke relasjonene til de rundt oss.

Vær bevist på hvordan du tiltaler dine relasjoner og vær raus med disse ordene:

Hei, jeg ser deg. Skaper relasjon og åpner for fellesskap og utvikling.
Takk. Skaper lojalitet og goodwill.
Unnskyld. Skaper verdighet og nye muligheter.
Hjelp. Skaper målrettet samhandling.
Nei takk. Skaper egen ro og valg til å prioritere. I et nei ligger et ja til noe annet.
Godt jobbet. Ta hverandre på fersken i å gjøre noe bra, og å være betydningsfull.

Hvilke muligheter har du, jeg og vi?

Skal du lykkes med deg selv må du ta deg selv på alvor.

Ta hverandre på alvor.

Uten gode relasjoner og begeistring er det aldri oppnådd stor suksess.

Ønsker du kontakt? Trykk her

Dette innlegget ble publisert i Organisasjonsutvikling, Personlig utvikling. Bokmerk permalenken.