Slik kan salgslederens inspirasjon bli til selgernes motivasjon og suksess.

Din viktigste oppgave som salgsleder er å inspirere selgerne til å bli motiverte. Dette tilrettelegger for suksess for både selgerne og deg selv som salgsleder.

Motivasjon er noe selgerne (og alle andre medarbeidere) skaper selv. Ledernes rolle er å inspirere og lokke frem denne motivasjonen. Resultatet av dette er selvsagt økt inntjening og trivsel. Vi snakker om vinn-vinn for både kundene, selgerne, virksomheten og deg selv som salgsleder.

 

Her får du 9 tips om hva som kan bidra til at dine selgere finner sin motivasjon og suksess:

1 – Vær oppriktig interessert i hver selger. Gi hver enkelt følelse av å kunne gjøre en forskjell. Det gir i seg økt motivasjon.

2 – Inspirer til utvikling på personlig og faglig plan. Oppfordre selgerne til å gjennomføre opplæring på områder de er interessert i. Å utvikle ferdigheter og mestring er sterkt motiverende.

3 – Praktiser frihet under ansvar. En motivert selger er i stor grad selvgående. Følelsen av kontroll demper motivasjonen. Alt for mange drukner i rapportering for rapporteringens skyld gjennom avanserte og tungrodde elektroniske systemer. Gjør det enkelt med veldefinerte rutiner så blir det faktisk nyttige verktøy som motiverer til bruk. Definer, og få forståelse for, hva som skal gjøres og hvorfor. Da gir det mening og fremmer motivasjon.

4 – Sett realistiske mål og budsjetter. Dette skaper vilje til å strekke seg mot målene. Gleden av å nå målene er sterk hos de fleste gode selgere. Følelsen av å lykkes kan faktisk være vel så viktig som selve bonusutbetalingen, og er sterkt motiverende.

5 – Kommuniser effektivt. Begrens overfladiske e-poster og dype diskusjoner. Vær konkret og hold diskusjoner på et saklig nå. Da vil dere filtrere bort irrelevant støy og oppnå motiverende fremdrift.

6 – Gjør deg selv tilgjengelig og bidra i de salgsprosessene hvor selgerne trenger deg. Skap en kultur for å dele informasjon og sparre med hverandre. En selger som ber om hjelp vil slippe å føle seg mislykket. Å motta hjelp er bare å slippe å «stå i det» helt alene. Spill hverandre gode så lykkes dere bedre sammen og motiverer hverandre.

7 – Gi aksept og bidra til å løse opplevde problemer. Vi har alle egne opplevelser i forskjellige situasjoner. En selgers problemer er reelle for ham/henne. Hjelp til å konkretisere problemstillingen og finne løsninger på denne. Å se problemet fra nye vinkler med nye øyne er ofte svært effektivt og lærerikt. Å være med å finne løsninger på problemer er i seg selv motiverende.

8 – Gi ros og anerkjennelse for god innsats. Feire seiere og dyrk frem en vinnerkultur. Selgernes initiativ overfor kundene, eller interne og eksterne bidragsytere, er utslagsgivende for vår suksess. Gi ros for godt håndverk. «De gjør jo bare jobben sin», tenker du kanskje? Allikevel er et klapp på skuldra motiverende.

9 – Markedsfør selgerne både internt og eksternt. Det er selgerne som skaper suksess sammen med deg. Gi dem anerkjennelse for dette. På intranettsider, forskjellige faglige internettsider og i sosiale meder er det enkelt å skryte litt av selgerne. De er gode referanser for potensielle kunder. De vil også bli motivert av bekreftelsen av «å gjøre en forskjell».

Det viktigste for enhver leder er å bli bevisst på hva som motiverer medarbeiderne og inspirere til at motivasjonen utnyttes best mulig. Enhver leder som lykkes med dette vil ha motiverte medarbeidere som både lykkes og trives med sine arbeidsoppgaver. De innfrir forventninger og drives av egen motivasjon basert på indre drivkrefter som mening, mestring og moro.

Jeg har tidligere skrevet om «Mening, mestring og moro»(blant annet her). Når dine ansatte finner og tar eierskap til disse er de topp motivert. Den inspirasjonen du gir dem gjennom din ledelse er grunnlaget for deres motivasjon, suksess og trivsel.

Vi er alle «vår egen lykkes smed» og er i bunn og grunn selv ansvarlig for vår suksess og trivsel. Dette er å finne egen motivasjon og skape noe av denne. Som salgsleder kan du inspirere og hjelpe dine selgere til å finne denne motivasjonen. Punktene over kan være gode påminnelser for deg i dette arbeidet. Husk å gjør en avveining på at vi er individualister og har forskjellig behov for inspirasjon. Det finnes ingen fasit eller brukerhåndbok på hvordan du kan lokke frem motivasjon. Derimot er det en rekke verktøy som vil forenkle dette arbeidet for deg.

Hva gjør jeg for å inspirere mine selgere til topp motivasjon?

Hvorfor bør selgerne egentlig være motivert?

Hvordan kan jeg som salgsleder lokke frem motivasjonen hos mine selgere?

Lykke til!

 

Ønsker du kontakt? Trykk her

 

Dette innlegget ble publisert i Ledelse, Salg. Bokmerk permalenken.