Slik lykkes nysgjerrige ledere.

Nysgjerrighet er en forutsetning for å få nødvendig innsikt til å lede i en verden i hurtig endring. I mange bransjer og miljø erkjennes nå nysgjerrighetens kraft på både operativ ledelse og forretningsmessig fremgang for virksomheter.

Vi står midt i et skifte hele tiden og de som vil henge med må konstant være på alerten. Jeg har tidligere påstått at fremtidens mest vellykkede ledere er utpreget tydelig, rettferdig og fremtidsrettet. Den sterkeste egenskapen for å få dette til er kanskje nysgjerrighet. Jo større kunnskap om hva som driver en medarbeider, desto lettere er det å tilrettelegge for at disse menneskene lykkes og trives i virksomheten.

(Foto: Pixabay)

Er du nysgjerrig er du sannsynligvis god til å stille spørsmål og lytter for å forstå svarene. Et av de anerkjente coaching-selskapene i USA, Velocity, hevder at felles for verdens mest vellykkede ledere er deres utpregede nysgjerrighet og hyppige bruk av spørsmålet: «hvorfor?». De preges av å alltid søke muligheter og løsninger når uforutsette hindringer dukker opp.

Fler og fler blir bevisst på viktigheten av å finne engasjement og motivasjon på jobben. Gjør også erkjennelse på at nysgjerrighet er en sterk kraft som er en bærer av vår motivasjon, lidenskap og kunnskapshunger. Jakten på anerkjennelse, mestring og mening også drevet av nysgjerrighet.

Nysgjerrighet forbedrer beslutninger fordi det stimulerer følelsen av selv å ha innhentet informasjonen som danner beslutningsgrunnlaget. I tillegg skaper nysgjerrighet styrke gjennom den naturlige søken etter problemløsning og mening fremfor usikkerhet og tvang.

De amerikanske forskerne Cohen og Harrison går så langt som å hevde at fremtiden vår avhenger av vår nysgjerrighet. Den åpner for muligheter som hjelper oss å møte de utfordringene vi står overfor.

Du har sikkert selv sett eksempler på hvem som får sentrale roller i et arbeidsmiljø eller i andre felleskap. Ofte er det de med høyt engasjement som stiller spørsmål og er med på diskusjoner som skaper varige verdier. De tør å stille spørsmål andre synes er unødvendige og kan også formulere «hvorfor» de spør.  Dette gir ledere, kolleger og kunder innsikt i deres nysgjerrighet og virker samlende og skapende.

Det kan oppleves som en trussel at enkelte er nysgjerrige og stiller mye spørsmål. Blander de seg bort i ting de ikke har noe med? Er de kun ute etter å kverulere? Ønsker de å fremstå som viktigere enn de egentlig er? Her er det viktig at ledelsen setter fokus på det som er viktig og prioriterer hvilke saker som skal få oppmerksomhet.

For ledere er nysgjerrighet et godt verktøy. Still heller et spørsmål for mye enn et for lite. Oppfordre medarbeiderne til å bruke sin nysgjerrighet og tørre å stille spørsmål. Det kan utvikle både medarbeiderne, felleskapet og forretningsmodeller med god inntjening. Vi vil tross alt videre og for en fremtidsrettet leder kan egen og andres nysgjerrighet være effektivt for å møte fremtiden.

Her har du 5 punkter som kan hjelpe deg til å dra nytte av egen og andres nysgjerrighet:

  1. Vær tydelig.

De som kjenner deg, stoler på deg og vet at du er forutsigbar. Sørg for å vær tydelig på våre målsetninger (hva skal oppnås), våre ønskede resultat (hvorfor skal vi oppnå målsetningene) og vår strategi (hvordan vil vi nå ønskede resultater).

Når alle har eierskap til samme mål skapes engasjement, trygghet og fellesskap. Det oppstår et naturlig engasjement og ønske om å lykkes.

Vær tydelig på hva som er «innafor» og unngå at noen går i «lage-lyder-fella».

  1. Vær en rollemodell som tør.

Ekstraordinære resultater oppnås gjennom nytenking og innovasjon.  Gå foran som et godt eksempel og vis at det er lov å være nysgjerrig og tenke nytt.

  1. Vær tilgjengelig og skap personlige bånd.

Sørg for at dine medarbeidere føler at du er sammen med dem. Dette gir en følelse av fellesskap og muligheter. Din nysgjerrighet gjør at du vet hva som skjer i miljøet og kan manøvrere deretter.

Tillat deg selv å utvikle gode relasjoner med «flokken». Fortell og vis hvem du er. Be om hjelp og kreative innspill når du selv står fast. Det skaper tillit og dine medarbeidere vil åpne seg om sine drømmer og sårbarhet.

  1. Gi anerkjennelse, belønning og oppmuntring.

Verdsett de som stiller gode spørsmål og kommer med fornuftige betraktninger. Skap en kultur som oppfordrer å være nysgjerrig og iderik.

Vis din genuine interesse gjennom å være en interessant leder. Vær respektfull og tildel deg selv taushetsplikt når det er nødvendig og ønskelig. Søk de ansattes ferdigheter og skap gode forutsetninger sammen med dem. Gi anerkjennelse når det er ønskelig og velfortjent. Forby å stjele anerkjennelse for andres gode ideer.

Skap lønnsomhet gjennom din søken etter de ansattes evner og ferdigheter.

  1. Dyrk entreprenørskap.

Skap nye konsultasjoner og teambuilding. Gi støtte og slipp løs skaperglede basert på individuelle styrker og samhandling.

 

 

 

 

 

(Foto: Pixabay)

Som leder er det viktig å oppmuntre til nysgjerrighet hos medarbeiderne for å få frem gode ideer. Gi tilbakemeldinger gjennom saklig ros og ris som skaper eierskap og mot til å komme med gode innspill. Sammen er vi sterkere og alle bidrag for utvikling og problemløsing bør anerkjennes. Læring skjer gjennom å prøve og feile. Nettopp derfor er nysgjerrighet en spore til inspirasjon og fremdrift.

Vi lever i en hverdag med historisk hurtig teknologisk utvikling og uforutsette hendelser som påvirker oss i stor grad, som Covid-pandemien vi alle tar en del av. Det er viktig å forholde seg til de faktiske forhold for å fatte hurtige beslutninger og forutse mulige konsekvenser av disse. Som nevnt er nysgjerrigheten vår en sterk kraft som kan hjelpe oss med å velge smart.

Jeg tror nysgjerrigheten er en nødvendig kraft som bør aksepteres for å lokke frem de gode ideene og forbedringene for økt verdiskaping.

(Foto: Pixabay)

Nysgjerrighet åpner for nye forretningsområder, alternativer til det etablerte og nye lønnsomme muligheter man tidligere har oversett gjennom de tradisjonelle tankemønstre. Å søke og utforske nye eventualiteter kan lede til forbausende fremgang.

Dette innlegget ble publisert i Ledelse, Organisasjonsutvikling. Bokmerk permalenken.