Hemmeligheten bak utvikling av begeistring og arbeidsglede.

Mer i lønn og rikdom gir oss dessverre ikke mer trivsel og arbeidsglede. Mange av oss higer etter rikdom og materielle goder, og har dette som måleparameter for trivsel og lykke. Rikdom gir handlekraft og bekymringsløs økonomi. Det er vel og bra, men trivsel og lykke er på et helt annet nivå. Å ha et arbeid og en fritid som gir mening og mestring gir derimot trygghet, frihet og verdighet. Dette er grobunn for trivsel, begeistring og lykke.

Er du fornøyd med jobben din har du lett for å oppleve glede i hverdagen. Resultatet av mening og mestring i jobben tar gjerne med seg «moro» på jobben også. Mening, Mestring og Moro i balanse er arbeidsglede og forutsetninger for å lykkes og trives i jobben. Resultatet av dette er ofte god lønn som gir handlefrihet og bekymringsløs økonomi på kjøpet. Skap din egen arbeidsglede så løser mye seg!

Det finnes ingen god forklaring på hva som skaper arbeidsglede. Glede er jo en personlig følelse bygget på opplevelser. Allikevel er det i mange undersøkelser påvist at jobbrelasjoner påvirker vår arbeidsglede, trivsel og fremgang.

Hvor bevisst er du på å forvalte og utvikle de relasjonene du møter på jobben?

Hvordan påvirker dine jobbrelasjoner arbeidsgleden?

askeladden og hjelperneJeg kan ikke utvikle deg.
Jeg har store problemer med å utvikle meg selv. Når jeg vil, kan jeg relativt lett utvikle vår relasjon gjennom å være bevisst på mine holdninger og handlinger.

 

 

Mange bruker mer tid sammen med kolleger og kunder enn med familie og venner. De fleste kjenner seg igjen i at det er ønskelig å omgås de man liker og trives sammen med. Dette er ingen nyhet. Det kan allikevel være nyttig med et bevisst forhold til dine jobbrelasjoner.

Her er 5 tips som kan være nyttig å ta med seg på jobben for å utvikle relasjoner:

1. Forbedre forholdet til kollegene dine. «Se» menneskene rundt deg og gi anerkjennelse. Holdninger er smittsomt og du vil bli møtt av andre slik du møter dem. «Gjør mot andre det du vil de skal gjøre mot deg», heter det. Gjør en endring på denne formuleringen til «Gjør mot andre det de vil du skal gjøre mot dem». Dine holdninger utvikler dine relasjoner.

2. Søk Mening, Mestring og Moro. Snakk med sjefen din om muligheten for å få oppgaver som stimulerer deg enda mere enn de du har i dag.

3. Dyrk det som fungerer godt og som gir deg Mening, Mestring og Moro. Avslutt dagen med 2 viktige spørsmål og litt velfortjent ros til deg selv:
Hva er jeg mest tilfreds med å ha oppnådd i dag? (velg 2-3 hendelser, små eller store)
Hvorfor er jeg tilfreds med å ha oppnådd dette?

4. Prat om arbeidsglede med dine relasjoner. Be en kollega på lunsj og prat om hva vedkommende gleder seg mest over på jobben. Del deres opplevelser og støtt hverandre.

5. Hjelp noen du tror trenger det. Når vi gjør noe godt for noen andre får vi det godt med oss selv. «Den største glede man kan ha – det er å gjøre andre glad». Hjelpsomhet verdsettes og blir lagt merke til. Dette vil bedre dine relasjoner, både den du hjelper og de andre som ser det.

 

samholdRelasjoner er så viktig at de kan bety mer enn arbeidsoppgavene for arbeidsgleden.
De henger nøye sammen og påvirker hverandre.

Gode relasjoner kan påvirke selve opplevelsen av å gjøre arbeidsoppgavene og arbeidsoppgavene kan påvirke relasjonene til de rundt oss.

 

 

Vær bevist på hvordan du tiltaler dine relasjoner og vær raus med disse ordene:

Hei, jeg ser deg. Skaper relasjon og åpner for fellesskap og utvikling.
Takk. Skaper – lojalitet og goodwill.
Unnskyld. Skaper verdighet og nye muligheter.
Hjelp. Skaper målrettet samhandling.
Nei takk (nok). Skaper egen ro og valg til å prioritere. I et nei ligger et ja til noe annet.
Godt jobbet. Gi ros og komplement til de som har fortjent det. Det styrker deres selvfølelse.High five

Hvilke muligheter har jeg, du og vi?

SamhandlingSkal du lykkes med deg selv må du ta deg selv på alvor.

Ta hverandre på alvor.

Ta hverandre på fersken i å gjøre noe bra, og å være betydningsfull.

 

 

Uten gode relasjoner og begeistring er det aldri oppnådd stor suksess.

Lykke til!

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.