8 fremtredende lederroller.

Ledelsesprofessor Manfred Kets de Vries har identifisert 8 fremtredende lederroller.

Ledere tar noen bevisste, og ubevisste valg, rundt hvilke roller de går inn i på arbeidsplassen. Det mener handelshøyskolen INSEADs kjente ledelsesprofessor Manfred Kets de Vries.

I ledelseslitteraturen finnes det ulike, og til dels omdiskuterte inndelinger, der ledere og medarbeidere deles inn i typer. Manfred Kets de Vries mener at ledere har en tendens til å gå inn i noen arketypiske roller, og skriver i en artikkel hos INSEAD Insight om åtte roller han mener er fremtredende. Disse åtte rollene er, i kortversjon:

Strategen: Ser på ledelse som et strategisk spill.
Endringsagenten: Ser på ledelse som en omstillingsaktivitet.
Forhandleren: Ser muligheter, forhandler, gjør avtaler.
Byggeren: Vil bygge og skape noe.
Innovatøren: Ser lederskap som kreativ ideskaping, vil løse vanskelige problemer.
Prosessmakeren: Ser på lederskap som effektivisering. Opptatt av struktur og systemer.
Coachen: Opptatt av å utvikle andre mennesker, få det beste ut av folk, bygge kultur.
Kommunikatøren: Ser lederskap som en sceneøvelse. Stor påvirkningskraft på omgivelsene.

Problemer kan oppstå hvis den arketypen lederen representerer ikke passer til den situasjonen lederen og teamet han leder opererer i, mener Kets de Vries.

Professoren argumenterer med at det er viktig at en leder har selvinnsikt nok til å vite hva slags type leder han eller hun selv er. Han eller hun bør også kjenne sine teammedlemmer og vite hva slags typer de er. Har man denne innsikten, er det ifølge Kets de Vries et godt utgangspunkt for å få et team til å fungere så godt at det leverer gode resultater.

Ønsker du kontakt? Trykk her

Dette innlegget ble publisert i Ledelse. Bokmerk permalenken.