Arbeid er mer enn arbeidsoppgaver

Medarbeidere som bare nesten lykkes går på jobben for å utføre sine arbeidsoppgaver og tjene penger. De som lykkes helt og skaper ekstraordinære resultater går på jobben for å skape noe for fellesskapet og ha det gøy. De har en genuin interesse for sine arbeidsoppgaver, de mestrer dem og de ser meningen i dem. De er ofte selvdrevne og er i en positiv spiral som tar dem mot stadig nye høyder. Flere av dine medarbeidere kan utvikles til den siste kategorien.

Noe av det viktigste for å være en god leder kan sammenfattes slik:

God ledelse er….
….. å ha verdier, en visjon og veldefinerte mål som deles med og forankres hos medarbeiderne. Dette skaper motivasjon for å jobbe mot og nå målene.
….. å utvikle medarbeiderne slik at de får best mulige forutsetninger for å trives og lykkes i sitt arbeid.
….. å skape en organisasjonsstruktur og kultur hvor medarbeiderne stimuleres til samarbeid.
….. å etablere rutiner og teknikker som minimerer administrasjon og effektiviserer arbeidet.
….. å bygge en kultur som fungerer som en rettesnor for hva vi foretar oss, hvorfor og hvordan.
….. å hele tiden jobbe mot utvikling og forbedringer.

Ledelse synes å være det å få andre til å ønske og gjøre noe du selv er overbevist om bør gjøres. (Vance Paccard)

Jeg har nevnt det før: «en god leder er tydelig, rettferdig og fremtidsrettet».

Her har du noen tips om å bygge kultur i din virksomhet.

Lykke til 

Jeg hjelper deg gjerne.

Dette innlegget ble publisert i Ledelse, Organisasjonsutvikling. Bokmerk permalenken.