Darwins teori fungerer kanskje fortsatt, også for ledere.

Charles Darwin påstod: «Det er ikke de sterkeste som overlever, heller ikke de smarteste, men de som er mest tilpasningsdyktige».

Dette gjelder kanskje mer enn noensinne, også for ledere. Dagens og fremtidens ledelse handler om forbedringer og tilpasninger til de nye realitetene vi stadig blir påvirket av.

Vår verden er i hyppig endring. De fleste bransjer er i hyppig endring. Dette betyr at for de aller fleste virksomheter kreves forbedring av både effektivitet og nyskaping for å henge med i konkurransebildet. Fokus på endring holder ikke lenger. Det er nødvendig å fokusere på forbedring som inneholder klare «hvorfor» med målsetninger på hva som skal oppnås og hva det skal føre til.

Eksempel:
En virksomhet, i en utsatt bransje, besluttet for en tid tilbake å endre driften i håp om økt inntjening. De valgte å si opp 3 av 10 selgere for å senke kostnadene med 2,7 mill Nok pr år. Dette medførte en reduksjon av dekningsbidraget med over 6 mill Nok, og underskudd. Konklusjonen i etterkant var at de hadde gjennomført en endring som ga negative resultat. De strevde i flere år med å komme tilbake til akseptabel inntjening.

En annen virksomhet i samme bransje hadde de samme utfordringene. De valgte å skolere selgerne ytterligere. Selgerne lærte å hjelpe sine kunder med å finne deres behov og løse disse enda bedre enn tidligere. De ønsket å bedre kundenes resultat, tillit og «kundegledeindeks». De forventet økt inntjening som resultat av selgernes forvaltning, utvikling og omsetning av sine engasjement. De lyktes med dette og forbedret resultatet vesentlig.

Sistnevnte virksomhet fokuserte på en konkret forbedring og hvilke resultat dette ville gi. Førstnevnte virksomhet fokuserte på en endring, som på kort sikt skulle redusere kostnadene, og øke inntjeningen. De overså hvilke konsekvenser dette kunne lede til.

I krisetider legger vi ikke ned, vi legger om. Ustabile tider gir muligheter for både ødeleggelse og forbedringer. Både trusler og muligheter må tas på alvor. Fremtiden kan du forberede og forbedre gjennom å utvikle forutsetningene. Spør deg selv: «hva kan jeg påvirke?» og «hva kan jeg ikke påvirke?». «Hva ønsker jeg å oppnå og hvorfor»?

Darwins utsagn om at det er den som er tilpasningsdyktig som vil «vinne» gjelder fortsatt, også for ledere.

Jeg har fortsatt tro på at fremtidens beste ledere er tydelige, rettferdige og fremtidsrettet (tilpasningsdyktige). Ønsker du være en av disse?

Jeg hjelper deg gjerne med din tilpasning.

Dette innlegget ble publisert i Ledelse, Organisasjonsutvikling. Bokmerk permalenken.