Affirmasjoner som helt enkelt virker.

En metode for å bevisst påvirke dine tankemønster er «affirmasjoner». Dette påvirker hvordan du opplever deg selv og hvordan andre opplever deg.

Å påvirke din egen selvfølelse er faktisk mulig. Det er til og med ganske enkelt. Det eneste som kreves er at du faktisk gjør det. Tenke det, ville det OG gjøre det. Det finnes utallige eksempler fra idrettsverdenen hvor vinnerne omtales som «vinnerskaller». De har sett for seg konkurransesituasjoner og løst utfordringene i hodet utallige ganger før det skjer i virkeligheten. De planlegger et positivt utfall av situasjonen og gjennomfører de oppgavene som skal til for å oppnå sine ønsker og målsetninger.

Den menneskelige hjernen er utrolig kraftfullt sammensatt og daglig tenker hver og en av oss tusenvis av tanker. Både bevisste og ubevisste tanker. Noen tanker er positivt ladet og andre er negativt ladet. Hvordan vi er «skrudd sammen» påvirker våre tankemønstre. Du kjenner sikkert noen som oppleves som «svært positive» og andre som er «svært negative». Det hevdes at «vi blir hva vi tenker» og at vår attityde styres av de ubevisste tankene våre. Adferden vår påvirkes igjen av vår attityde.

Har du noen gang gledet deg skikkelig til noe du skal gjøre, og følt deg trygg på egen mestring? Det er mental trening. Du ser for deg at du lykkes og får en god opplevelse. Hva skjer da? Jo, nettopp at du får det til. Henry Ford har uttalt «Hvis du tror du kan klare det eller tror du ikke kan klare det, så har du helt rett».

Affirmasjoner kan påvirke deg til å innfri ønskene for fremtiden.

Affirmasjoner kan kalles positive påstander om deg selv og dine nære omgivelser. Påstander formulert i nåtid, som om de allerede har inntruffet. Noe du ønsker skal skje i livet ditt. Noe du vil oppnå eller noe du vil se hos deg selv. Dette vil påvirke deg positivt. Test det ut så skal du se.

Tenke deg til suksess? Glem det! Det er ikke det jeg mener. Derimot kan tankene dine og affirmasjonene dine motivere deg til å gjøre rett valg i hverdagen for å oppnå det du ønsker. Lag en beskrivelse som er positivt ladet og som du ønsker inderlig. Formuler noen enkle positive setninger om deg selv og repeter dem flere ganger daglig. Heng gjerne opp en lapp, med setningen nedskrevet, for eksempel på baderomsspeilet. Da vil du huske å si dem til deg selv.
Snart vil disse setningene (affirmasjonene) bli en del av dine holdninger og ligge i underbevisstheten som en ressurs.

Positiv tankesett kan skape positive utfall av hendelser. Tar du sjansen på å skape det?

Utforming av affirmasjoner

Det er kun din egen fantasi som styrer hvordan du formulerer dine affirmasjoner. Her er noen holdepunkter:

 • Affirmasjonen formuleres som en hel setning.
 • Setningen inneholder kun positive påstander om deg selv. Gjerne noe du ønsker å oppnå eller se hos deg selv.
 • Formuler setningen i nåtid og som det allerede har inntruffet. For eksempel: ”Jeg er stolt over å være meg”.
 • Hold deg til noe du tror på, noe du ønsker og noe som er realistisk. Da blir effekten størst og raskest.
 • Gjenta affirmasjonene for deg selv ofte. I bilen, foran speilet, når du går, ”når som helst og hvor som helst”.
 • Arbeid kun med en eller to affirmasjoner om gangen for å gi dem størst mulig oppmerksomhet og for å få best mulig effekt. Lag nye etter hvert som de innfris.
 • Tilgjengeliggjør affirmasjonene. Plassere lapper på kjøleskapet, på speilet, på PCen, i lommeboka etc. Gi deg selv påminnelser på mobilen, PCen og andre egnede elektroniske plattformer.
 • Gi det litt tid. Utvikling er en prosess.

…. Og du – unngå de dårlige unnskyldningene til å utsette eller la det være. Det er aldri for sent, men det kan være på tide – ikke sant?

Her er noen eksempler

Det er kun eksempler. Her finnes det ingen fasit og det er viktig at du formulerer affirmasjoner som gir mening for deg og dine behov.

 • Jeg er smart, viktig og verdifull.
 • Jeg er tilfreds og har troen på meg selv.
 • Jeg er fremgangsrik og lykkelig.
 • Min selvfølelse blir bedre og bedre.
 • Jeg mestrer det som er viktig for meg.
 • Jeg trives med mitt arbeid og bidrar til fellesskapet.
 • Jeg er i konstant utvikling og er suveren slik jeg er.
 • Jeg er bevisst på hvor jeg er på vei og tar beslutninger i forhold til egne ønsker.
 • Jeg verdsetter meg selv og trives med tilværelsen.
 • Jeg liker utfordringer og min utvikling med å løse dem.
 • Jeg gjør godt for mine omgivelser.
 • Jeg respekterer både meg selv og min ektemake.
 • Jeg er en begeistret person.
 • Jeg tillater meg selv å uttrykke min lidenskap til min tilværelse.

Vær bevisst på hvordan du vil fremstå for å innfri dine utsagn. Hva vil du gjøre for å styrke dem?

Det var noen eksempler. Husk at det er helt gratis og kan gjøres når som helst og hvor som helst uten at det går på bekostning av andre gjøremål. Det er helt opp til deg selv. Tenke det, ville det OG gjøre det.

 

Dette innlegget ble publisert i Personlig utvikling. Bokmerk permalenken.