Slik er «den nye normalen» og vår virkelighet.

«Den nye normalen» finnes ikke. Den nye verden byr både på mye usikkerhet og mange muligheter, som ligger utenfor enhver normal. Teknologisk utvikling, prisøkning, klimadiskusjonen, oljepriser, el-biler, pandemi, smittevern, krig, hjemmekontor, politikk, influensere, hente-TV, apper, digitalisering, disrupsjon, fargekoder, lockdown etc., er begrep under kontinuerlig revurdering. «Det du tenkte i går gjelder ikke lenger» (sitat Knut Berglie).

I løpet av de siste årene med pandemi, krig og politisk uro har de fleste av oss fått endrede forutsetninger på en eller annen måte. Å fatte riktige beslutninger på vegne av seg selv og andre kan oppleves mer kompleks enn tidligere. Grunnen er at konsekvensene av de valg vi tar er annerledes enn tidligere. Verre eller bedre, vet jeg ikke, men de kan få andre utfall enn før.

Under pandemien har vi opplevd at forutsetninger i arbeidslivet brått kan endres. Hjemmekontoret har fått en helt ny mening og aksept. Dagens hybridarbeid, med en blanding av fremmøte på fysisk kontor og hjemmekontor, stiller nye krav til de fleste av oss. Før Covid-pandemien var hjemmekontor mistenkeliggjort som «skulking.» Nå er imidlertid hjemmekontor akseptert som en god arbeidsform, men den er ikke for alle. Det er fort gjort å miste fokus og moment for noen. All ære av fleksibiliteten, men elektroniske kommunikasjonsplattformer kan vanskelig bli like gode som fysisk samvær. Blant annet å møte blikket til hverandre mister vi. En kameralinse gjennom Teams er kun et dårlig substitutt.

Det som er førende for hver enkelt av oss er hvordan vi forholder oss til og opplever disse endringene. Hvordan vi ser muligheter i usikkerheten skaper vår egen livssituasjon eller «tilstand». Det er denne som er «den nye normalen» virkeligheten for hver og en. La oss fylle den med mening, mestring og moro. De er alle sammen tilgjengelig og ligger rett fremfor oss hvis vi leter.

Faktaopplysning: For å definere «normal» kan vi se i Store Norske Leksikon hvor Normal betyr regelrett, forskriftsmessig, i henhold til normen, gjennomsnittlig, naturlig.

Å definere den såkalte «nye normalen» blir derfor i beste fall en antakelse av hva som er hensiktsmessig.

Det er jo i seg selvmotsigende med en ny normal når utviklingen går så fort som den gjør. Det kryr av eksperter som skal forklare oss hvordan vi har det og hvordan vi skal ta det. Massemedia er villige til å presentere hvem som helst som eksperter på hva som helst bare de er villige til å stå frem. Vi bør derfor slutte å benytte begrepet «den nye normalen». Den går jo ut på dato før den er etablert.

Vi lever alle i en usikker og uforutsigbar virkelighet. Det gjorde vi i går, det gjør vi i morgen og det gjør vi i dag. Hverdagen er virkeligheten og hver enkelt opplever den på sin måte.

Det er lov å føle at vi lever i en verden med en salig blanding av misnøye, usikkerhet og muligheter. Vår egen trygghet som vi opparbeidet gjennom årelang etablering ev gode vaner og rutiner er helt eller delvis forvitret. Fortvil ikke. Det kommer tider etter dette. Vi har både muligheter og behov av å etablere nye vaner og rutiner basert på gjeldende forutsetninger. Strukturer og kulturer i vår egen hverdag påvirker vi selv. Spørsmålet er hvordan du og jeg kan gjøre det beste ut av situasjonen?

Etter lang tid med «unntakstilstand» har det tvunget seg frem nye vaner og rutiner. Mange av dem mangler strategisk forankring. Det bare blei sånn. Noe som medfører et samfunn hvor mange har mistet plassen eller rollen sin. Det som var trygt og godt før pandemien er nå i større grad preget av usikkerhet og misnøye. Kriger og politisk uro har kommet nærmere oss og påvirker vår hverdag, direkte eller indirekte.

Både ledere og medarbeidere har en situasjon med stadig ny virkelighet. Vi har mistet nesten all fysisk og sosial kontakt. Ingen vet hva de andre gjør og hver enkelt er kanskje usikker på sitt ansvar. Forventninger blir tåkete og forutsetninger for godt samarbeid blir uklare.

Det er du selv som definerer denne virkeligheten. Hva er din virkelighet og dine omstendigheter? Hvorfor opplever du det du gjør? Hvordan kan du best relatere deg til og håndtere hverdagen med de nye forutsetningene?

Husk at de rundt deg også har fått nye forutsetninger og reagerer på sitt sett. Din empati vil bli verdsatt mer enn tidligere og din godhet kan faktisk gjør en forskjell for mange. Det vil i sin tur gi deg en god selvfølelse og livsglede.

Gjør det beste ut av det og se til å tilpasse din situasjon så godt som mulig. Hva er du selv best tjent med på kort og lang sikt? Skap nye rutiner og vaner. Gjør ditt beste for både dine omgivelser og deg selv.

Da har du tatt eierskap din «virkelighet».

Lykke til.

 

 

Dette innlegget ble publisert i Organisasjonsutvikling, Personlig utvikling. Bokmerk permalenken.