Slik kan du beholde dine mest verdifulle medarbeidere.

Ledelse kan beskrives som «å hjelpe andre til å lykkes». Tilrettelegg for gode forutsetninger så vil du og dine medarbeidere både lykkes og trives. Dette gjelder uavhengig av på hvilket nivå de presterer. Uansett hvilke behov og ønsker dine medarbeidere har, har du mulighet til å påvirke og innfri disse.

Kanskje vil en eller flere av dine «mest verdifulle medarbeidere» (mvm) finne seg nye utfordringer og si opp sin stilling hos deg. Hverken høyere lønn, bonuser, firmabilordning eller andre goder kan påvirke dette. Hva gjør du så? Du har flere muligheter.

Kanskje er det like godt for begge parter at dere går hver deres vei. Eller, den som vurderer å si opp er en svært verdifull nøkkelspiller som du ønsker å beholde. Ingen er uerstattelige, men enkelte kan være verdt å satse litt ekstra på.

Som leder har du muligheten til å tilrettelegge for at dine mest verdifulle medarbeidere forblir akkurat det. Motivasjon er nøkkelord her. De som presterer best, er som oftest de med sterkest motivasjon. Det er motivasjonen du kan påvirke gjennom å inspirere og tilrettelegge for at folk føler seg vel. Lederens oppgave er å inspirere og tilrettelegge for motivasjon. Selve motivasjonen er hver enkelt selv ansvarlige for. Tilførsel av inspirasjon er din mulighet til å utvikle og beholde dine mest verdifulle medarbeidere.

Hvem er så de mest verdifulle medarbeiderne?

Vi er alle verdifulle på hver måte. Våre spesielle evner og ferdigheter skaper verdier i de miljøer vi beveger oss i. I jobbsammenheng er de som presterer best de mest verdifulle. Noen er mindre synlige enn andre og de er med på å tilrettelegge for at virksomheten skaper de resultater visjonen og strategiene fordrer. Som leder bestemmer du selv hvem du anser som dine mest verdifulle medarbeidere uten at du overser tilretteleggerne.

Identifiser de du anser som mest verdifulle og vanskeligst å erstatte hvis de slutter.

Hvorfor anser du disse som mest verdifulle?

Drivkrefter.

Hva er de mest opptatt av å bidra til fellesskapet med?

Hva er deres sterkeste drivkrefter?

Mvm’ere har god selvtillit, god selvfølelse og vil alltid søke personlig mening med det de gjør. De har sterke «hvorfor» og trenger muligheter for å utvikle seg. Ledere som finner, utvikler og omsetter medarbeidernes drivkrefter får et langvarig, vellykket og verdifullt samarbeid med dem.

Inspirèr.

Hvordan kan du påvirke deres mestring og trivsel ytterligere?

Hvilken inspirasjon* kan du gi dem for å utvikle deres motivasjon?

*Inspirasjon kan være: å se og bekrefte, å tildel spesielle arbeidsoppgaver, tilby roller i prosjekter, verv, kurs, sosiale aktiviteter og anerkjennelse, med mere. Rett inspirasjon vil motivere de aller fleste.

Den tidløse floskelen er jo at: «den viktigste verdien for enhver virksomhet er summen av de ansattes evner og ferdigheter». Den er selvsagt gangbar fortsatt og for viktig til å ignoreres.

Skap gode forutsetninger.

Ledelsens gave er at de kan skape gode forutsetninger for å utvikle verdifulle medarbeidere. Enhver virksomhet har muligheter for å skape balanse mellom hva hver enkelt har av forventninger og hva som forventes av dem. Dette skaper gode forutsetninger for at de lykkes og trives.

Hva kan du og din virksomhet tilby medarbeiderne?

Vi er alle forskjellige både hva evner, ferdigheter og ønsker angår. Den enkeltes profil bør tas på alvor. Mvm’ere er kanskje mer bevisst på egne ønsker og muligheter enn andre. Det er derfor viktig at dialogen med dem er tydelig, rettferdig og fremtidsrettet. Jo større kunnskap om hva som driver en medarbeider, desto lettere er det å tilrettelegge for at disse menneskene lykkes og trives i virksomheten.

7 typiske trekk hos de mest verdifulle medarbeiderne.

1 – De har en sterk indre motivasjon.

Å se mening i arbeidsoppgaver er en sterk driver. De vil gjerne skape tydelige resultat som kan bety en forskjell i en større sammenheng. Både kortsiktige og langsiktige mål er tydelige.

2 – De tillater seg selv og andre å gjøre feil.

De er klar over at det å feile er viktig for personlig og faglig utvikling.

3 – De evner å be om hjelp når det trengs.

De verdsetter andres kompetanse og ser at samarbeid gagner fellesskapet. De er gode til å nyttiggjøre seg andres bidrag og kompetanse.

4 – De har evnen til å overvinne hindringer.

De holder ut og mister ikke mot og energi i tilfelle en fiasko. De løser problemer som en del av fremdriften og aksepterer det uforutsigbare.

5 – De søker utvikling og vil hele tiden forbedre egen mestring.

De som lykkes, er de som presterer best og gir det lille ekstra. En utfordring kan være at de til tider vil for mye. Det er da viktig at noen hjelper til å holde igjen for å bibeholde kontrollen og unngå den berømte «veggen».

6 – De er tilpasningsdyktige og viser fleksibilitet.

Ingen arbeidsoppgave er for stor eller for liten bare den er viktig.

7 – De viser ansvar og initiativ for å få jobben gjort.

De verdsetter andres ferdigheter og går gjerne foran for å heie frem kolleger.

Tenk over dette:

Virksomhetens miljø og visjon må harmonere med de som jobber der. Mangler dette kan selv de mest verdifulle medarbeiderne bli en belastning med feil fokus.

Engasjementet hos enkelte er til tider ubegrenset. Det kan på sikt skape problemer for vedkommende. Det er viktig å balansere energien mellom jobb og fritid. En god leder vil ivareta dette.

On-boarding er viktig for enhver medarbeider. Unngå å ta ting for gitt. Vær observant og tilrettelegg for å utvikle trygghet og selvfølelse.

Enhver medarbeider bør «eie» sin egen utvikling. Som leder kan du tilrettelegge og inspirere. Dette bør ligge i virksomhetens kultur og forstås av både ledelsen og medarbeiderne.

Til slutt:

Ledelse kan beskrives som «å hjelpe andre til å lykkes». Tilrettelegg for gode forutsetninger så vil du og dine medarbeidere både lykkes og trives. Dette gjelder uavhengig av på hvilket nivå de presterer. Uansett hvilke behov og ønsker dine medarbeidere har, har du mulighet til å påvirke og innfri disse.

Se til at dine mest verdfulle medarbeidere finner tilstrekkelig Mening, Mestring og Moro i sitt daglige virke. Her finner du mer om Mening, Mestring og Moro.

Vi er alle forskjellige med egenskaper og ferdigheter som er fremragende i gitte miljø og situasjoner. De færreste av oss får ut det potensialet vi har i oss og det bor en svært verdifull medarbeider i oss alle. Alle ledere har muligheter til å utvikle sine medarbeidere i fellesskap med dem, gjennom å inspirere og tilrettelegge for økt motivasjon, trivsel og fremgang.

Trenger du eller din virksomhet hjelp med å lokke frem drivkreftene hos medarbeiderne? Jeg hjelper jeg deg gjerne. 

Lykke til.

Dette innlegget ble publisert i Ledelse, Organisasjonsutvikling. Bokmerk permalenken.